Telefonování, posílání sms a sledování sociálních sítí. Přiznává se k tomu třetina českých řidičů

Eva Srpová Eva Srpová
5. 9. 2017 6:53
V českém průzkumu se 36 % českých řidičů přiznalo, že téměř při každé jízdě za volantem telefonuje, posílá sms nebo sleduje různé sociální sítě. "Není to trend jen poslední doby,všímáme si toho už dlouho," říká česká policie. Akci, která by se zaměřila pouze na tento problém však neplánuje.
Více než třetina českých řidičů se při řízení věnuje víc mobilu.
Více než třetina českých řidičů se při řízení věnuje víc mobilu. | Foto: iStock

Čísla, která vzešla z červencového průzkumu Saferoad realizovaného firmou Ipsos na 1050 respondentech, jsou poměrně alarmující. Cílem bylo zmapovat, jakým činnostem se při řízení věnují čeští řidiči ve věku 18 až 65 let.

Vyšlo z něj, že řidiči velmi hojně používají za volantem mobilní telefon, k čemuž se přiznalo 36 procent řidičů, navíc při každé jízdě nebo alespoň velmi často.

Mezi další časté rozptylující činnosti při řízení pak podle nich patří intenzivní komunikace se spolujezdci, konzumace jídla a nápojů, kouření, kárání dětí a také ovládání navigace.

Deset procent českých řidičů se přiznává k tomu, že se při řízení auta líbá se spolujezdcem nebo spolujezdkyní.
Deset procent českých řidičů se přiznává k tomu, že se při řízení auta líbá se spolujezdcem nebo spolujezdkyní. | Foto: iStock

Zajímavé jsou i další aktivity, kterým se čeští řidiči nechají rozptylovat. Deset procent řidičů uvedlo, že při řízení hladí své domácí mazlíčky nebo se líbá s partnerem či partnerkou.

"Například 98 % respondentů si dobře uvědomuje přímou souvislost mezi mírou nevěnování se řízení a nehodovostí," říká Jan Polák z firmy Ipsos, který vedl tento průzkum. Až 83 % účastníků průzkumu si myslí, že za způsobenou nehodu může řidič. Nejvíce v tom hraje roli jeho povaha (45 %) a psychické rozpoložení (26 %), třetím nejsilnějším faktorem ovlivňujícím nehodovost je podle nich řidičská praxe (21 %).

Taková sebereflexe působí chvályhodně, jenže současně z průzkumu vyšlo, že řidiči jsou ve skutečnosti nepoučitelní. "Přestože k tomu, že minimálně dvakrát bourali nebo dostávají pokuty, se přiznalo 22 % řidičů, stále se ale plně nevěnují plně řízení vozidla," dodává Jan Polák.

V červenci proběhl ještě jeden průzkum, tentokrát agenturou STEM/MARK na 512 respondentech ve věku 18 až 59 let.

V něm účastníci uváděli, co je podle nich největšími příčinami nepozornosti, která může vést k nehodě. Spontánně zmiňovaným hlavním rizikem jsou podle nich především osobnostní charakteristiky a chování řidičů (nepozornost, telefonování, bezohlednost, požití alkoholu atd.). Okolnosti, které řidiči naopak nemohou ovlivnit, jsou pak vnímány jako mnohem menší hrozba (počasí, stav vozovky, hustota dopravy, billboardy u silnic).

K výsledkům výzkumu se vyjadřuje i dopravní psycholog Michal Walter: "Nejrizikovějšími činnostmi při řízení vozidel jsou ty, které zapojují kognitivní funkce. Primárně jde o manipulaci s mobilními telefony během řízení.

Je v zásadě jedno, zda řidič telefonuje, píše SMS nebo dokonce komunikuje na sociálních sítích, je to prostě špatně. Naopak jsem se doposud nesetkal se seriózní studií, o kterou by bylo možné opřít tvrzení, že billboardy odvádí pozornost do té míry, že by mohly být samy o sobě příčinou dopravní nehody."

Policie České republiky si sice všímá, že řidiči často používají mobilní zařízení při jízdě, za trend poslední doby to ale nepovažuje. "Policisté se v rámci běžného výkonu služby i v rámci dopravně bezpečnostních akcí zaměřují nejen na používání telefonu, ale i na dodržování rychlosti a obecně pravidel silničního provozu," říká vrchní komisař Petr Habenicht.

Zda se zvyšuje počet evidovaných přestupků za používání mobilního zařízení při jízdě však policie nedokázala Aktuálně.cz potvrdit, podle Petra Habenichta si prý takovou statistiku nevede. Bezpečnostní akce, které by se vyloženě zaměřily na tento nešvar, nemá v plánu organizovat.

Statistiku si však vedou jednotlivé úřady s rozšířenou působností. Například ze statistik přestupků řešených Magistrátem hl. m. Prahy by se dalo soudit, že je patrná spíše sestupná tendence počtu oznamovaných přestupků, kdy řidič při řízení vozidla používá mobil.

"Za rok 2015 se jednalo o 357 řešených oznámeních o přestupku, za rok 2016 to bylo 312 řešených oznámení a za první pololetí 2017 evidujeme 108 oznámení. Nicméně nelze podle toho tvrdit, že řidiči skutečně používají mobil méně. Policie totiž tyto přestupky řeší většinou přímo na místě blokovou pokutou, a takové případy se k nám pochopitelně nedostanou," vysvětluje tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Vladimír Řepka.

Dva české průzkumy zajímavě korespondují s celoevropskou anketou realizovanou letos v lednu a únoru. Francouzská nadace VINCI Autoroutes vyzpovídala celkem 12 429 respondentů, aby zjistila, jak vnímají bezpečnost silničního provozu. Průzkum proběhl v 11 zemích Evropské unie - Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, Španělsku, Belgii, Švédsku, Řecku, Polsku, Nizozemsku a Slovensku. 

Respondenti ze všech 11 států se shodli, že nejčastější příčinou fatálních nehod jsou rozptýlenost (57 %), jízda pod vlivem alkoholu či drog (56 %), nepřiměřená rychlost jízdy (42 %) a s velkým odstupem ospalost (8 %).

Za nejvíce rizikové při řízení považují odpovídající ve všech 11 zemích řízení pod vlivem alkoholu (56 %) a jízdu pod vlivem drog (34 %). Následují posílání textových zpráv při řízení (33 %), překračování rychlostních limitů (25 %), telefonování při řízení (21 %) a jízda navzdory tomu, že je řidič unavený nebo dokonce ospalý (18 %). Přejíždění z pruhu do pruhu bez používání blinkrů pak považuje za rizikové 7 % respondentů.

Na tomto odkazu si můžete projít statistiku hodnocení nových aut podle bezpečnosti.

 

Právě se děje

Další zprávy