Potřebujeme pomoc státu. Se zákazem činnosti se potýkají také autoškoly

Eva Srpová Eva Srpová
4. 4. 2020 15:57
Od poloviny března mají provozovatelé autoškol nařízen zákaz činnosti v důsledku opatření proti šíření nemoci Covid-19. "Chápeme to, ale nemáme jinou možnost příjmu, přitom musíme dále platit nájem za učebny, silniční daň, mzdy i DPH. Potřebujeme pomoc od státu alespoň ve formě daňových úlev. Výuka za přísných hygienických podmínek by se také mohla brzy obnovit," míní Asociace autoškol.
Foto: Asociace autoškol ČR/Aleš Horčička

Asociace Autoškol, která sdružuje zhruba 140 provozovatelů a 1000 učitelů po celé ČR, apeluje na vládu, aby podnikatelům pomohla. Provoz autoškol je výslovně zakázán s účinnosti od 16. března a mimořádnými opatřeními prodloužen až do 11. dubna.

"V ČR podle našich odhadů aktuální stav postihl cca 20 tisíc žáků, kteří jsou aktuálně v procesu výuky a nemohou pokračovat. U nás v autoškole se přerušení týká zhruba stovky žáků. Velmi problematické je, že máme skoro hotových deset řidičů autobusů, kteří jsou těsně před zkouškami a již ukončili pracovní poměry u svých předchozích zaměstnavatelů. Jenže k novým nemohou nastoupit," říká Aleš Horčička, který provozuje tři autoškoly na Mladoboleslavsku a je současně místopředsedou Asociace autoškol.

"Asociace autoškol chápe nutnost přijatých opatření po nezbytně nutnou dobu. Provozovatelé autoškol se dostali do patové situace, poskytovat služby a mít tržby nesmí a přitom musí platit nájmy, mzdy, daň silniční a zejména DPH, kterou budou muset zaplatit do 25. dubna. Úhradu některých položek lze sice odsunout, ale bude nutné je uhradit později. Navíc žádný odsun povinností nám neumožní mít alespoň nějaký příjem, jako mají jiní podnikatelé," dodává Ondřej Horázný, předseda Asociace autoškol.

Provozovatelé by po státu chtěli, aby se alespoň prominula silniční daň na nákladní vozy, přívěsy a autobusy, které jsou určeny pro výcvik, a proto nyní stojí. Daň musí přesto platit.

"Stávající možnost uložení do depozitu je byrokraticky náročná: je třeba odevzdat tabulku RZ, rušit pojištění. Pomohlo by nám, kdyby tzv. velká vozidla, která jsou schválená pro výcvik v autoškole a současně nejsou provozována v daném období na dopravu, byla z povinnosti silniční daně vyňata automaticky," myslí si Horázný.

Silniční daň se nepočítá ze dnů provozu vozidla. Pokud se uskutečnila třeba jen jediná jízda v měsíci, daň se platí za celý měsíc. Za březen tedy autoškoly platit daň budou, v první polovině měsíce ještě omezení kvůli obavám z šíření koronaviru neplatilo.

Za nákladní automobil o celkové hmotnosti do 12 tun se sazba daně vyměřuje na 10 800 Kč za rok, tedy 900 Kč za měsíc, za autobus o celkové hmotnost do 17 tun se platí daň 23 700 Kč za rok, tedy 1975 Kč za měsíc.

Provozovatelé autoškol také poukazují na problémy, které přerušením činnosti nastaly žadatelům o řidičské oprávnění. Řadě zájemců o zkoušky v autoškole končí šestiměsíční lhůta pro složení opakovaných zkoušek.

"Zákon přitom nezná možnost přerušení této lhůty či jiného pardonu, byť by to bylo z objektivních důvodů. Stávající informace, které máme, nejsou jednoznačné a pouze odkazují na individuální žádost o prominutí zmeškání úkonu podle správního řádu. Je třeba, aby nejlépe ministerstvo vnitra závazně tyto lhůty prodloužilo o tři měsíce po skončení opatření tak, aby při pomalém rozjezdu všech agend ti, kterých se to týká, vše zvládli," apeluje na stát Aleš Horčička.

Provozovatelé autoškol si myslí, že jejich činnost by šla za přesně stanovených podmínek od poloviny dubna, dokdy platí prodloužení nouzového stavu, obnovit.

"Dovedeme si představit, že kdyby byly v autoškolách povinné ochranné pomůcky pro žáky a učitele, definovaný počet osob na učebnách a pouze jeden žák ve cvičném vozidle, přísná hygienická opatření bychom splnili.

Chápeme zdravotní rizika, která byla důvodem zavedení veškerých omezujících opatření. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že řidičské oprávnění je součástí pracovního i osobního života. Potřebují jej mimo jiné hasiči, zdravotníci, záchranáři, řidiči autobusů, kurýři a další nezbytné profese," dodává Ondřej Horázný z Asociace autoškol.

Na přezkoušení také čeká skupina řidičů, která o řidičské oprávnění přišla. Ta musí počkat, až se provoz autoškol opět obnoví.

 

Právě se děje

Další zprávy