Auditoři: Homolka bránila kontrole, odmítala vydat smlouvy

Veronika Rodriguez Veronika Rodriguez
17. 8. 2014 19:21
Šéf Nemocnice Na Homolce své rozhodnutí opíral o právní stanovisko advokátní kanceláře, kterou spoluvlastní muž s vazbami na zdravotnického magnáta Tomáše Chrenka.
Foto: Matej Slávik/Economia

Praha - Znesnadňovali, ba dokonce znemožňovali kontrolu. Přesně těmito slovy si na vedení státní Nemocnice Na Homolce postěžovali auditoři z ministerstva zdravotnictví.

Vedení špitálu jim prý odmítlo poskytnout celou řadu klíčových dokumentů, které se týkaly hlavně dceřiných společností nemocnice. Ohánělo se přitom právním stanoviskem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r. o., kterou spoluvlastní muž s vazbami na zdravotnického magnáta Tomáše Chrenka.

Mezi zdravotníky se proto vyrojily nové spekulace, kam až mohly veřejné peníze přes externí firmy téct.

Faktury? Nedáme

Ministerský audit ve státní Nemocnici Na Homolce skončil na půli cesty. Kontroloři se k některým dokumentům vůbec nedostali. "Kontaktní osoby, stanovené ředitelem nemocnice, totiž od samého počátku předkládaly vyžadované doklady způsobem, který znesnadňoval a často i znemožňoval kontrolní činnost," vysvětlují ve své závěrečné zprávě.

Problémy podle nich nastaly dokonce několikrát. Stávalo se to hlavně tehdy, když měla nemocnice předložit dokumenty, které se týkaly jejích dceřiných společností. Konkrétně firem Holte, Holte Medical či Homolka Premium Care. Během let 2011 až 2013 jimi podle auditorů proteklo zboží a služby placené z veřejných peněz za více než 3,3 miliardy korun.

Nákupy Homolky

Státní Nemocnice Na Homolce založila už v 90. letech dvě dceřiné společnosti. Přes tyto firmy se podle auditorů i policie odváděly prostředky veřejného zdravotního pojištění do soukromé sféry.

Holte
Společnost stoprocentně ovládaná Nemocnicí Na Homolce. Firma měla podle smluv špitálu zajišťovat část administrativy, pravidelnou kontrolu hospodaření, pronajímala mu auta a poskytovala poradenství. Část těchto služeb ale podle auditorů z ministerstva zdravotnictví poskytovala jen fiktivně. U dalších firma fungovala jen jako prostředník - služby si objednala u subdodavatele. K obvyklé ceně si pak naúčtovala navíc marži. Ta dosahovala v některých případech až 32 procent.

Holte Medical
Společnost ovládaná Nemocnicí Na Homolce. Nemocnice je vlastníkem firmy ze 70 procent, zbylých 30 procent drží firma Holte. Nemocnice přes společnost Holte Medical nakupovala léky, zdravotnický materiál i některé služby. Tím obcházela zákon - vyhýbala se veřejným soutěžím. Zboží, které Homolka přes firmu nakoupila, se navíc prodražilo kvůli tomu, že Holte Medical fungovala jen jako prostředník - při každém nákupu si firma k obvyklé ceně naúčtovala tučnou marži v průměrné výši 8,8 procenta.

(Zdroj: audit ministerstva zdravotnictví)

Přesto když si kontroloři řekli o knihy faktur, seznam zaměstnanců či přehled veřejných zakázek firem, neuspěli. "Požadavek byl odmítnut dopisem ředitele nemocnice ze dne 15. října 2013, později doložen právním stanoviskem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r. o.," popisují ministerští auditoři.

Auditoři: bráníte zákonu

Šéf nemocnice Michal Šetlík tehdy kontrolorům vysvětlil, že jednají nad rámec svých pravomocí. Dceřiné společnosti prý nejsou "žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem", ministerská kontrola se proto na ně nevztahuje.

Jenomže podle auditorů tím zabránil plnění zákona. "Tímto postupem dochází k účelovému vyvádění peněžních prostředků státu ve značném finančním objemu mimo působnost kontrolních orgánů státu a také jejich faktické nekontrolovatelnosti," varují auditoři.

Advokátní kancelář si navíc nechala v posudku zadní vrátka. Podle auditorů do textu vepsala: "Zpracovatel upozorňuje klienta na to, že případný soud, státní orgán či jiný advokát dospěje k odlišným právním závěrům."

Advokát z firem Tomáše Chrenka

Posudek pro Nemocnici Na Homolce vypracovala Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o. Který z právníků je pod dokumentem podepsán, auditoři přímo neuvádějí. Když se ale redakce Insideru na firmu obrátila, na otázky za ni odpověděl Jakub Kotrba - jeden ze společníků advokátní kanceláře. Ten se také v minulosti účastnil jednání některých valných hromad Holte Medical - jedné z dceřiných společností Homolky.

Jeho odpověď byla ale stručná. "S ohledem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti vám v této věci bohužel nemohu poskytnout žádné informace," uvedl Jakub Kotrba.

Právník nechtěl komentovat ani spolupráci s Homolkou, ani své působení v dalších firmách. Kromě zmíněné advokátní kanceláře totiž sedí i v představenstvech několika dalších společností, za kterými stojí miliardář a zdravotnický magnát Tomáš Chrenek. Jde třeba o akciovou společnost Zámek Koloděje nebo firmu Golf City. "Do funkce člena představenstva vámi uváděných společností jsem byl zvolen na valných hromadách těchto společností," uvedl stručně. V srpnu se stal navíc Kotrba členem dozorčí rady společnosti Agel, kde vlastní většinový podíl právě Chrenek.

Kam plynuly peníze?

Jeho angažmá v těchto firmách ale působí rozruch mezi zdravotníky. Začínají spekulovat o tom, kam až mohly peníze z dceřiných společností Homolky, do kterých Kotrba zamezil přístup, téct.

"Už v minulosti se mluvilo o privatizaci Homolky zevnitř. Kolovala totiž informace, že jedna z dceřiných společností převzala agendu zdravotních pojišťoven, kterým účtuje lékařské výkony. Zároveň firma získala dispoziční právo k bankovním účtům nemocnice," vysvětluje jeden ze zdravotníků, který si nepřeje zveřejnit jméno.

Spekulace by podle něj mohla nemocnice zastavit jedině tak, že odkryje strukturu firem a všech jejích spolupracovníků. "Tím, že bude informace naopak střežit a najímat si kvůli tomu právníky od Chrenka, je naopak posílí," dodává lékař.

Šetlík: spolupracovali jsme

Jenomže ředitel nemocnice Michal Šetlík si trvá na svém. Pochybení a spekulace odmítá. Stížnosti auditorů jsou podle něj účelově zaměřené a jakékoliv závěry jsou nesmyslné a neadekvátní. "Ředitel nemocnice nemůže kontrolorům předat něco, co není v majetku nemocnice. My máme v majetku smlouvy a vztahy mezi nemocnicí a dceřinými společnostmi, ne už dál mezi dcerami a s nimi spolupracujícími obchodními společnostmi," uvedl Šetlík.

Vedení nemocnice podle něj předalo auditorům okolo 130 tisíc stran dokumentů a po celou dobu spolupracovalo. Nyní podalo proti výsledkům kontroly námitky. "Z našeho pohledu je v této zprávě mnoho sporných bodů," řekl Šetlík. Od vedení resortu prý prozatím žádné vyjádření neobdržel, proto stále nepovažuje kontrolu za uzavřenou.

Žádné další bližší informace nechce poskytnout ani Kotrba. S miliardářem Tomášem Chrenkem se redakci deníku Insider nepodařilo spojit a jeho firma Agel, která zastřešuje všechny jeho nemocnice, na zaslané otázky neodpověděla. Celý týden se k auditu redakci nevyjádřilo ani ministerstvo zdravotnictví.

Služby a zboží za miliardy

Šéf resortu Svatopluk Němeček jen dříve prohlásil: "Homolka se bude muset svých dceřiných firem, přes které si zajišťuje řadu služeb, zbavit. Musí zavést systém, který je standardní ve všech jiných přímo řízených nemocnicích."

Homolka si totiž přes dceřiné firmy zajišťovala zboží a služby za miliardy. Jen během let 2011 až 2013 tudy prošlo zboží a služby za více než 3,3 miliardy korun. Nákupy se přitom nemocnici vždy prodražily. Dceřiné společnosti totiž fungovaly jenom jako prostředník - nemocnice přes ně přeprodala zboží sama sobě. K obvyklé ceně si firma vždy naúčtovala tučnou marži - od osmi do 32 procent.

Hloubkovou kontrolu poslal do Nemocnice Na Homolce a jejích dceřiných společností bývalý ministr zdravotnictví Martin Holcát. Kontrola hospodaření začala v červenci loňského roku a trvala devět měsíců. Zpráva, kterou poté kontroloři sepsali, čítá 260 stran.

Místo kontrolních zpráv manuály

Deník Insider už o některých zjištěních auditorů informoval dříve. Audit třeba ukázal, že nemocnice platila firmám za zcela fiktivní služby. Například během let 2009 až 2012 poslala společnosti Holte více než 9 milionů korun za to, že se jí postará o interní audity. Výsledkem bylo, že se v některých šanonech místo kontrolních zpráv válely obyčejné manuály ministerstva financí. V dalších dvou letech už firma žádné zprávy ani neodevzdávala. Přesto stále dostávala zaplaceno.

Vedení Homolky si také na čtyři roky pronajalo auta pro vybrané lékaře. Za nájem poslalo své dceřiné firmě Holte 40 milionů. Za polovinu by přitom mohlo všechny vozy vlastnit. Cenu pronájmu totiž navýšila o 43 procent marže společnosti Holte - firma fungovala jen jako "mezičlánek".

Článek vyšel 14. srpna 2014 v sesterském deníku Insider.

 

Právě se děje

Další zprávy