Nemocnou ženu připravil o byt. Lichva není jen vysoký úrok

Jiří Hovorka Jiří Hovorka
30. 5. 2015 7:55
Za půjčených 60 tisíc korun žena ručila bytem v hodnotě 1,7 milionu korun. O ten také přišla, když se zpozdila se splácením.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: Thinkstock

Brno – Lichva není jen vysoký úrok. I proto české soudy každý rok vydají jen několik málo rozsudků za tento trestný čin. Dobře to ilustruje případ zástupce jedné z tisíce "úvěrových" společností s ručením omezeným, které se v Česku pohybují v takzvané šedé zóně.

Prodejce úvěrů společnosti EuroCash byl pravomocně odsouzen za lichvu, když s psychicky nemocnou ženou sjednal v roce 2007 smlouvu o půjčce ve výši 60 tisíc korun s úrokem 44,1 procenta.

Co je lichva

Lichva je upravena v § 218 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo „zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru“.

Za její prokázání hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Kdo se lichvy dopustí v době živelní pohromy nebo třeba války, případně získá-li tak prospěch přesahující pět milionů korun, může jít za mříže až na osm let.

Samotný úrok je vysoký, sám o sobě by ale na odsouzení za lichvu nestačil. K tomu vedly další okolnosti a podmínky, za nichž byl úvěr sjednán.

Hrubý nepoměr mezi tím, co poskytl prodejce a k čemu se žena zavázala, vznikl vedle vysokého úroku také nepřiměřenou zástavou. Za půjčených 60 tisíc korun žena ručila bytem v hodnotě 1,7 milionu korun. O ten také přišla, když se zpozdila se splácením.

"Poskytnutí půjčky s úrokem 44,1 procenta za rok nepochybně hrubý nepoměr vytváří, což odpovídá i dosavadní soudní praxi," uvádí soudce Vladimír Sládeček v usnesení Nejvyššího soudu z roku 2013.

"Nadto lichvářskou povahu má i smlouva o zajišťovacím převodu členských práv v bytovém družstvu, protože hodnota nemovitosti, jíž se smlouva týkala, značně (více než 28x) přesahovala výši peněžní částky zapůjčené obviněným," dodává Sládeček.

Obviněný byl nakonec odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců s pětiletou podmínkou a k povinnosti vrátit poškozené ženě částku odpovídající hodnotě zastaveného bytu. Soudy mu také prokázaly, že cíleně zneužil při sjednávání půjčky ženiny "finanční tísně a rozumové slabosti".

Na námitky obžalovaného, že si nebyl vědom špatné situace své klientky, Nejvyšší soud operoval se znaleckým posudkem, který poškozenou popsal jako "osobu v kontaktu nejistou, submisivní, sugestibilní a manipulovatelnou, u níž neobvyklé a zátěžové situace vyvolávají stav, kdy není schopna se soustředit a porozumět obsahu".

V době podpisu smlouvy byla navíc žena podle soudu v psychické tísni, protože se nacházela v nezvyklé a nepříjemné finanční a z toho plynoucí i osobní situaci. Podle závěru znalkyně, se kterým se soud ztotožnil, muselo být tedy obviněnému zřejmé, "že jde o jedince jednoduchého, úzkostného, trpícím i úzkostí sociální, trémou a malou adaptabilitou".

Počet pravomocných rozsudků za trestný čin lichvy

Rok Počet rozsudků
2014 12
2013 6
2012 3
2011 6
2010 1

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

 

Právě se děje

před 40 minutami

Lékárníci požadují přístup k záznamům o lécích, které pacienti pobírají

Lékárníci chtějí mít stejný přístup do lékového záznamu pacienta jako lékaři. Jen tak podle nich mohou poskytnout pacientům co nejlepší péči. Léková novela nyní čeká ke schválení ve Sněmovně. Lékárníkům vadí, že Senát navrhl, aby si pacienti mohli vybrat, kteří lékaři a lékárníci budou moci nahlížet do pacientových lékových záznamů.

Vládní novela má v duchu původního záměru zajistit, že ošetřující lékaři a lékárníci budou sdílet údaje o lécích, které má pacient předepsané. Smyslem je zabránit předepisování léků, jejichž vzájemné užívání by mělo nežádoucí účinky na pacienta.

Návrh senátorů Jitky Seitlové a Václava Hampla z klubu KDU-ČSL má však umožnit, aby pacient mohl souhlas s nahlížením do lékového záznamu udělit všem lékařům a lékárníkům, nebo pouze vybraným. Souhlas by mohl udělit kdykoliv a kdykoli jej také odvolat. Senátoři to zdůvodnili mimo jiné obavami ze zneužití možnosti zjistit, jaké léky pacient bere.

"Obavy ze zneužití údajů jsou naprosto zbytečné. Lékárníci jsou jednak vázáni mlčenlivostí stejně jako lékaři, lékový záznam je navíc opatřen řadou zabezpečení. Pouze lékárník, ze všech pracovníků v lékárně, bude moci na základě vlastního osobního bezpečnostního certifikátu vstupovat do tohoto systému," sdělil dnes prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba. Navíc, v lékovém záznamu bude zaznamenána kompletní elektronická stopa a případné zneužití bude podléhat významným finančním sankcím i trestněprávní odpovědnosti, dodal.

Zdroj: ČTK
před 42 minutami

Skončila odstávka druhého bloku jaderné elektrárny Dukovany

V jaderné elektrárně Dukovany v sobotu skončila odstávka druhého bloku. Výroba elektřiny měla původně začít na konci června, ale kvůli opravě netěsnosti v parogenerátoru se odstávka o téměř tři měsíce prodloužila.

"Elektřinu začal blok dodávat ve 12:57 hodin", řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. V Dukovanech tak nyní pracují tři ze čtyř výrobních bloků. Na prvním výrobním bloku energetici dokončují plánovanou odstávku pro výměnu paliva.

"Přednost má vždy bezpečnost a jistota o stavu zařízení. Proto jsme si na diagnostice stavu, přípravě postupu, samotné opravě i následných zkouškách dali mimořádně záležet. Teprve na základě vyhovujících výsledků jsme se rozhodli druhý výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany opět uvést do provozu," uvedl ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský.

Plánovaná odstávka prvního bloku skončí na přelomu září a října. Elektrárna Dukovany je v provozu od roku 1985. Loni dodala do sítě 14,25 TWh elektřiny. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších bloků přibližně do roku 2045.

Zdroj: ČTK
Další zprávy