reklama
 
 

Prodeje přes inzerát lidé s oblibou zapomínají danit. Málo známých "pastí" je ale víc

Nákup a prodej nemovitosti Foto: iStock

Nákup a prodej nemovitosti

Loni jsem koupil nemovitost

Lidé, kteří loni nově nabyli do svého vlastnictví nemovitost, musí podat daňové přiznání. Měli tak učinit do konce ledna 2019, pokud tak ještě neučinili, nejlepší je zajít přímo na finanční úřad a tam to vyřešit.

Nejpozději do 31. května pak musí daň z nemovitosti zaplatit. "Pokud vyčíslená daň nepřesahuje pět tisíc korun, platí se jednorázově. U vyšší daňové povinnosti lze zaplatit daň ve dvou splátkách, a sice do konce května a do konce listopadu," upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco. 

Prodal jsem nemovitost

Při prodeji nemovitosti peníze představují váš příjem, který jste povinni zdanit podle zákona o daních z příjmů. Jsou ovšem ale i případy, kdy jste od této povinnosti osvobozeni. Podmínky se odvíjejí například od délky vlastnictví, tedy pokud je splněn takzvaný časový test.

Prodává-li majitel nemovitost, ve které nebydlel, potom je podmínka daňového osvobození splněna, jestliže mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynulo alespoň pět let.

V případě dědictví se tato lhůta zkracuje o dobu vlastnictví zůstavitele, pokud došlo k dědictví v řadě přímé, tedy děti, rodiče, prarodiče či od manžela nebo manželky.

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a měli jste v ní bydliště alespoň dva roky bezprostředně před prodejem, pak jste od daně z příjmů rovněž osvobozeni. Daň neplatíte ani tehdy, když jste v nemovitosti bydleli kratší dobu než dva roky před prodejem a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace, například na koupi a rekonstrukci nového bydlení.

"Zisk z prodané nemovitosti musíte investovat nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž jste obdrželi peníze z prodeje. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá 15procentnímu zdanění," dodává Gabriela Ivanco. 

autor: Kateřina Hovorková | 15. 3. 2019 7:58

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama