Prodeje přes inzerát lidé s oblibou zapomínají danit. Málo známých "pastí" je ale víc

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
15. 3. 2019 7:58
Pronajímáte byt, dědili jste, vyhráli v loterii nebo jste prodávali v loňském roce věci přes internetové bazary? Hodně nepravidelných příjmů patří do daňového přiznání. Čtěte osm příkladů, kdy musíte s formulářem na finanční úřad a kdy se této povinnosti vyhnete.
Foto: Monika Horáková

Výdělky v zahraničí

Problematika práce v zahraničí je podle daňových odborníků obsáhlá a bude záležet na daňovém rezidentství, o jaký typ příjmů se jedná, zda má Česko s daným státem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění atd.

Obecně platí, že pokud je člověk tuzemským daňovým rezidentem, je povinen zde zdanit všechny své celosvětové příjmy. Pokud je nerezidentem, bude zdaňovat pouze příjmy ze zdrojů na území Česka.

"Za rezidenta vás bude český stát považovat vždy, když se na jeho území zdržíte déle než 183 dní v roce nebo když zde budete mít stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují vašemu úmyslu se v něm trvale zdržovat," vysvětluje daňová expertka Gabriela Ivanco.

Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi k dispozici pro jeho potřeby, a to vlastní i pronajatý. A úmysl poplatníka zdržovat se ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k jeho osobnímu a rodinnému stavu, tedy žije-li v něm s rodinnými příslušníky nebo jeho bydlení zde má vazbu na jeho ekonomické aktivity, ať už podnikání, nebo zaměstnání.

Pokud vás za daňového rezidenta považuje podle domácí legislativy nejen Česko, ale také jiný stát, vaše rezidentství v Česku může změnit ještě smlouva o zamezení dvojího zdanění s tímto jiným státem, která zpravidla ve svém článku 4 stanoví podmínky pro určení daňového rezidentství.

V jednoduchosti platí, že pokud člověk pracoval celý rok v zahraničí a měl příjmy od zahraničního zaměstnavatele, nemá v Česku povinnost podat daňové přiznání. To by musel jen v případě, že by měl nějaké příjmy i v tuzemsku, například z pronájmu. Nebo v případě, že v zahraničí pracoval jen část roku a zbývající část si vydělával v ČR. 

Příjmy se zahraničí se musí při vyplňování formuláře přepočíst na koruny. A platí jednotný kurz pro daný rok. Za rok 2018:

  • euro 25,68 Kč
  • dolar 21,78 Kč
  • libra 28,98 Kč
  • švýcarský frank 22,30 Kč
  • kuna 3,46 Kč
  • zlotý 6,02 Kč
 

Právě se děje

Další zprávy