reklama
 
 

Prodeje přes inzerát lidé s oblibou zapomínají danit. Málo známých "pastí" je ale víc

Dědictví a dary od příbuzných Foto: Thinkstock

Dědictví a dary od příbuzných

Od placení daně z příjmů z obdrženého daru jsou osvobozeni příbuzní v přímé i nepřímé linii. Dále jsou osvobozeny dary od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Ve všech ostatních případech musí obdarovaný uvést dar ve svém daňovém přiznání, pokud hodnota daru přesáhne 15 tisíc korun, a zdanit ho 15procentní daní.

Příjmy získané dědictvím jsou od daně z příjmů osvobozeny bez ohledu na to, od koho bylo dědictví nabyto.

autor: Kateřina Hovorková | 15. 3. 2019 7:58

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama