Ze života řidiče: Zabavení malého technického průkazu? Stačí, že vás někdo nabourá

Eva Srpová Eva Srpová
22. 1. 2019 15:10
Málokdo to ví, ale už od roku 2016 je policie oprávněná vám zabavit malý technický průkaz, tzv. osvědčení o registraci vozidla, třeba ve chvíli, kdy jste byli účastni při nehodě, aniž byste ji způsobili.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: iStock

Stačí, že vaše auto podle vyhodnocení policie je v takovém stavu, že není způsobilé bezpečného provozu. Majitel auta musí vůz opravit a zajistit kontrolu na STK, avšak na vyřízení nového "malého techničáku" má jen pět dní.

Tento případ zažil jeden z našich čtenářů, který nechce být jmenován. Narazilo do něj auto, on sám nebyl viníkem nehody. Avšak přivolaná policejní hlídka konstatovala, že vozidlo poškozeného je silně poničené. V protokolu se uvádí přímo toto: "Rozsah poškození deformacemi nebo prasklinami je natolik závažný, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla."

Protokol o zabavení osvězčení o registraci vozu
Protokol o zabavení osvězčení o registraci vozu | Foto: Aktuálně.cz

Policie v takovém případě může odebrat majiteli vozu osvědčení o registraci vozidla, lidově zvané malý techničák, přímo na místě, oprávnění k tomu má od roku 2016. Pokud by ho řidič u sebe neměl, je povinen ho do pěti dnů sám odevzdat.

Policie ČR je od roku 2016 oprávněna zadržet osvědčení o registraci vozidla v případech daných zákonem. Výjimku tvoří pouze vozidla základních složek integrovaného záchranného systému, vozidla ozbrojených sil, vozidla zpravodajských služeb a vozidla Horské služby.

"Zjistí-li se při technické silniční kontrole nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad.

Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá u sebe," dodává Aktuálně.cz Hana Rubášová, inspektorka dopravní policie.

Jak ho ale získat zpět? Majitel auta musí vůz nechat opravit a provést u něj prohlídku na STK, na jejímž výstupním protokolu se má prokázat, že nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozu nebo při objasňování dopravní nehody byly odstraněny.

Tento protokol pak po dobu pěti pracovních dnů funguje jako dočasný malý techničák a majitel auta s ním může do provozu. Po tuto dobu ale musí urgentně vyřídit navrácení osvědčení o registraci policií.

"Zadržený malý techničák pak policie zašle spolu s kopií dokladu o jeho zadržení a kopií dokladu o provedené technické silniční kontrole, byl-li vydán, bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo ministerstvu, není-li takový úřad," dodává Hana Rubášová, policejní dopravní inspektorka.

 

Právě se děje

Další zprávy