Utajený spis: Paroubkův sponzor byl pro StB agentem snů

Martina Machová Martina Machová
27. 4. 2010 10:55
Pro zlepšování vztahů obdržel podle spisu od StB dárek k narozeninám - broušenou mísu
Foto: Martina Machová

Praha - Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek si platí volební kampaň v Ústeckém kraji z peněz muže, který figuruje ve spisech komunistické Státní bezpečnosti jako její agent a nadto jako mezinárodní obchodník se zbraněmi.

S tímto odhalením přišel deník Aktuálně.cz už před týdnem. Sociální demokraté ani jejich superlídr Paroubek však dosud původ peněz, které dostali od českorakouského obchodníka Tomáše Melicha nezpochybnili.

V dokumentech, které o spolupráci vedli, popisují estébáci Melicha jako vysněného agenta - mezinárodního obchodníka, který věděl, pro koho pracuje a který zejména o svých konkurentech poskytl totalitním úřadům cenné informace. Důstojníci StB také zapsali, že se Melich ve svízelných situacích často odvolával na to, jak dobré služby on a jeho otec československým úřadům odvádějí.

Vztah mezi StB a Melichem ve spisech ilustruje i fakt, že mu estébáci navrhli koupit dárek - v ceně téměř poloviny nástupního platu v tehdejším Československu.

Melich daroval ČSSD 13 miliónů. Polovina šla na organizaci sjezdu evropských socialistů, polovina přímo na kampaň stranického lídra a hlavního favorita voleb Jiřího Paroubka.

Mel a Marie

Deník Aktuálně.cz už ze spisů popsal, co Melich podle dokumentů pro StB dělal a také to, jak uzavíral zbrojní obchody.

Spisy však zachycují i to, jak estébáci s Melichem pracovali a jaké informace jim tento muž přinášel. Vše je ve spisu vedeném zprvu pod krycím jménem "Mel", později přejmenovaném na "Marie".

Spisy popisují Melichovu spolupráci od roku 1982 až do sametové revoluce. S jejími příslušníky se podle dokumentů scházel pravidelně, zhruba jednou do měsíce.

Celkově zaznamenali estébáci do svých spisů třiapadesát schůzek s Paroubkovým mecenášem. Za tu dobu zapsali jeho vedoucí estébáci 18 agenturních zpráv, které přisuzovali právě jemu. Poslední hlášení podal podle spisu 6. listopadu 1989.

Melich už v rozhovoru pro Aktuálně.cz angažmá pro StB odmítl. "Možná jsem se s někým bavil. To je možné... Pochybuji ale, že chtěl někdo ode mne vědět něco, co by bylo proti mému přesvědčení. Nebo co by nebylo normálně dostupné," uvedl.

Podle ČSSD pak Paroubkův mecenáš chystá žalobu, aby byl se seznamů StB vymazán. Na otázku, kdy to udělá, však Aktuálně.cz odpověděl: "Nechte to na mně."

Čtyři řídící

Tajné dokumenty StB uvádějí, že jako Melichovi řídící důstojníci se vystřídali čtyři příslušníci StB. Zachycují to i ručně psané záznamy o schůzkách, ve kterých se mění rukopis.

Pracovníci ekonomické kontrašpionáže do archů zapisovali, jaké úkoly splnil či nesplnil, jaké další dostal, datum příští schůzky i útratu. Tu podle záznamů většinou platil Melich. 

Kromě toho jsou v archívu k dispozici i oficiální záznamy ze schůzek spolu s každoročním hodnocením práce z druhé poloviny 80. let.

Postupně tři jeho řídící důstojníci upozorňují, že Melich své kontakty v Československu hodnotí "nadneseně kladně".

Jsem dobrý, stojí ve spisu

Jinak tomu však podle spisů bylo u konkurence.

"Mel ochotně předává informace k obchodním případům, na kterých se nepodílí a ze kterých vyplývá možnost vzniku škody pro československé národní hospodářství," zní jedno z hodnocení kontrarozvědkou.

Foto: Martina Machová

Jedna z agenturních zpráv také varuje, že když je Melich v úzkých, odvolává se na to, jak ochotně a dobře spolupracuje s československými bezpečnostními službami.

"Uvedl na svojí obhajobu, že nechápe způsob jednání s firmou Transconecta (jeho společná firma s otcem), která se československé straně již mnohokrát hodila v citlivých situacích a vykonala ČSSR mnoho dobrého," snažil se podle spisů zastrašit obchodního partnera.

"Uvedl konkrétně, že otec již několikrát zajišťoval pro československé orgány dovoz různého embargovaného zboží a i "jiné" služby a nyní se mu za tuto spolupráci československá strana odvděčuje tímto způsobem," pokračuje záznam StB.

Dárek za dobrou službu

Zachoval se rovněž doklad o daru, který mu podle spisu věnovala kontrašpionáž k narozeninám - Melich dostal broušenou mísu za 815 korun.

"Z osobní znalosti Z TS Mela předpokládám, že předání věcného daru u příležitosti jeho narozenin, by pomohlo k dalším osobním sblížení, a tím i ve zlepšení výslednosti spolupráce," navrhuje Melichův estébák.

Návrh na zavedení spisu byl založen 28. května 1979.

"Vzhledem k tomu, že jmenovaný v poslední době také uzavírá obchody se speciálním materiálem v ČSSR a bude nutné prověřit smysl těchto obchodů, navrhuji založení PO (prověřovaná osoba, pozn. red.) spisu na jmenovaného," píše v odůvodnění později první Melichův řídící důstojník.

Poprvé se s důstojníkem StB podle dokumentů kontrarozvědky setkal až o rok a půl později - 28. listopadu 1980.

"Cílem kontaktu bylo ověřit jeho vhodnost pro případné zpravodajské využití do problematiky obchodu se speciálním materiálem," píše následně ve svém hlášení pracovník kontrarozvědky.

Foto: Martina Machová

Pomohu vám

Spis popisuje také první schůzku StB s Melichem.

Dnešnímu Paroubkovu sponzorovi se estébák představil po dohodě s Melichovovým otcem a "sovětskými přáteli", jako "pracovník vojenské složky".

"Mel okamžitě reagoval tak, že mu otec říkal, že k tomuto kontaktu může dojít a že by měl nám pomoci," popisuje setkání estébák.

Podle dokumentů se již při první "tipovací" schůzce dotkli i Melichova angažmá v obchodu se zbraněmi.

"Zde mu bylo řečeno, že nás zejména bude zajímat, jak se dopravuje materiál a hlavně do jakých zemí jde. Ochotně sdělil, že je nám v tomto směru ochoten pomoci," zapsal Melichův pozdější řídící důstojník.

Jedinou Melichovou podmínkou pak podle dokumentu bylo, aby nemusel pracovat proti Rakousku, a to, že se o jeho spolupráci nedozví lidé z "branže". "Neboť by nechtěl skončit s prostřelenou hlavou," cituje ho estébák.

Měl jasno, hlásil otec

Melich byl podle spisu požádán, aby se o schůzce ani on sám nikomu nezmiňoval, dokonce ani otci.

To však podle dokumentů splnil jen napůl. Spis zmiňuje hlášení Melicha staršího z ledna 1980 a z něj vyplývá, že Tomáš Melich měl již od počátku jasno, že hovoří s muži od StB.

"Po svém návratu ze služební cesty se mu svěřil s tím, že v ČSSR bylo uskutečněno to, co mu otec několikrát připomínal a připravoval jej na tuto eventualitu," zapsal řídící důstojník výpověď Melichova otce.

V lednu 1982 je podle spisu StB mezi oběma stranami jasno.

"V další etapě vázacího aktu bylo pak s Melem probráno, zda i nadále hodlá s námi spolupracovat a tak pomoci ČSSR v odhalování poškozování čs. ekonomiky. V této otázce Mel uvedl, že si toto nerozmyslel a i nadále s námi zůstane ve styku a pokud bude moci, tak nám pomůže," zapsal do dokumentu označeného jako Zpráva o získání ke spolupráci zahraničního tajného spolupracovníka důstojník StB.

 

Právě se děje

Další zprávy