Nejsem blázen, abych si řekl o provizi za zákon, říká Polčák. Za miliony si stojí

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
5. 4. 2022 14:58
Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek sejde na mimořádné schůzi, kterou kvůli kauze europoslance za STAN Stanislava Polčáka vyvolali opoziční poslanci. Chtějí vysvětlení, jak to bylo s miliony korun, které požadoval od pěti obcí, jež získaly odškodnění za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích. "Ničeho jsem se nedopustil, věřím, že se očistím," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Polčák.
Stanislav Polčák: Jde o peníze za to, že jsem obcím pomáhal mnoha právními úkony.
Stanislav Polčák: Jde o peníze za to, že jsem obcím pomáhal mnoha právními úkony. | Foto: Radek Bartoníček

Nevoli na politické scéně vyvolala před několika dny informace webu Seznam Zprávy, že jste si naúčtoval několik milionů korun za právní služby pro pět obcí, které od státu dostaly kompenzace za výbuchy v nedalekých Vrběticích. Bylo správné chtít takovou částku?

Je důležité, abych přidal několik důležitých upozornění. Především nešlo jen o práci mou, ale také dalších tří kolegů. Šlo navíc o odměnu, která se týkala tří okruhů právnických služeb, a to nejen za dosavadní období, ale i za práci v dalších dvou, možná i třech letech. 

Celkově mělo jít o částku přes 7 milionů korun od pěti obcí, nakonec to bylo 5,1 milionu, protože město Slavičín na dohodu nepřistoupilo. Pořád zůstává otázka, jestli považujete svůj postup za správný. 

Město Slavičín se nechtělo k dohodě ostatních starostů připojit, což jsem respektoval. Uplatněný postup byl pro obce velmi výhodný. Jsem přesvědčený, že jsme s kolegy odvedli pro obce velmi dobrou práci.

Nebyl váš požadavek nemravný, když kompenzacím hodně pomohlo schválení zákona o odškodnění sněmovnou loni v červenci? Může to vypadat, že peníze jste svým způsobem dostal za to, že obě komory parlamentu tento zákon schválily.

Jenže já si nevzal žádné peníze za prosazení zákona. Kdyby zmiňovaná částka byla fakt provizí za zákon, tak přijmu veškerou zodpovědnost, sbalím se a odcházím z politiky. Nejsem blázen, abych si řekl o provizi za zákon.

Za co přesně jste peníze požadoval? A kdo přišel s návrhem, že to bude zhruba 2,5 procenta z celkové částky odškodnění, která se pohybuje kolem 700 milionů korun?

Vloni v dubnu jsem byl osloven starosty, abych se věci ujal. Hned na začátku jsem navrhl, že pokud budu při vyřizování odškodnění neúspěšný, nenaúčtuju si vůbec nic. A pokud bych uspěl, tak bych byl oceněný podílem na odškodnění. To je pro klienta nejlepší varianta, protože nemá žádné náklady, advokát pro něj pracuje, a pokud je úspěšný, tak se s klientem podílí na míře úspěchu.

Nevěděl jsem, že bude přijatý speciální zákon o odškodnění

Kdy přesně vás starostové oslovili?

Bylo to začátkem dubna 2021. Tehdy se na mě obce obrátily s tím, že potřebují nutně pomoci, protože hrozí konec lhůty, do které mají nárok na odškodnění. Do té doby bylo občanům vyplaceno úplně směšné odškodnění ve výši tří tisíc korun. Když se blížil termín promlčení jejich nároků, tak mi řekli: "My už žádosti o odškodnění musíme podat, protože nám hrozí propadnutí termínů." Tehdy se ještě odškodňovalo podle zákona o integrovaném záchranném systému, kde byly přesně dané termíny. 

Ptám se mimo jiné proto, že 21. dubna 2021 oznámil tehdejší premiér Andrej Babiš, že za útokem ve Vrběticích stojí Rusko. Vzápětí začínalo být zřejmé, že šance na odškodnění se výrazně zvyšuje, protože by mohl být přijatý speciální zákon.

Ale to já nemohl vědět ve chvíli, kdy jsem uzavíral s obcemi smlouvu. Tehdy nebylo vůbec jasné, že odškodnění skutečně dostanou, museli jsme postupovat podle stávajícího zákona o integrovaném záchranném systému s nejistým výsledkem, jestli obce a občané něco dostanou. 

Skutečně jste se nezačal v této věci angažovat hlavně proto, že jste cítil možnost výdělku, protože bylo zřejmé, že zákon o odškodnění přinese obcím a lidem mnohem větší šanci na získání kompenzací?

To naprosto vylučuji. Není možné tyto dvě věci spojovat. To, že vznikne speciální zákon na odškodnění, se začalo rýsovat až mnohem později. A i když byl později zákon přijatý, nic to neměnilo na tom, že jsem musel s kolegy kvůli jeho chybám a zúřadování odškodnění udělat pro obce spoustu další právnické práce. 

Jaké?

Věřte mi, že když jsem se s kauzou seznámil, zjistil jsem, že mě čeká obrovský úkol. Dostal jsem z obcí šanony podkladů, které bylo nutné zpracovat. Po výbuchu skladů bylo mnoho lidí evakuováno, další neměli přístup ke svým pozemkům nebo utrpěli jiné škody. Bylo potřeba vytvořit seznamy všech těchto poškozených lidí, rozřadit je, vyčíslit u každé obce výši škody. Dva měsíce jsem se v tom plácal, a protože jsem viděl, že je to rozsáhlá věc, oslovil jsem advokátku Lucii Tycovou a její kolegy.

Když byl ale v říjnu 2021 přijatý speciální zákon na odškodnění, tak vám výrazně pomohl k podílu z odškodnění. Je to tak?

Ale nezapomínejte, že když jsem celou věc přebíral, nebylo zdaleka jasné, že uspějeme. V květnu jsme dospěli s paní advokátkou Tycovou k závěru, že žádná cesta k odškodnění obcí nebude jednoduchá. A v případě odškodnění občanů bude ještě složitější. O tom svědčila skutečnost, že všichni, kteří do té doby požádali o odškodnění Krajský úřad Zlínského kraje, tak neuspěli. Jeho praxe byla taková, že tyto žádosti odmítal. 

Jak vznikl nápad na speciální odškodňovací zákon? 

Napadlo to mě až na začátku června, kdy jsem takovou možnost začal sondovat s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. On na to kývl, budiž mu za to čest. Musel jsem ale předtím s kolegy pro vnitro zpracovat za obce podklady. A to jsme udělali.

Nebyl jsem ve střetu zájmů, obě role jsem odděloval

V tomto okamžiku jste ale do příběhu vstoupil jako politik. Nezačal jste si říkat, že se dostáváte do střetu zájmů?

Ne. Možná je to chyba. Ale řeknu vám, proč mi na tom nepřišlo nic zvláštního.

Proč?

Protože jsem přísně odděloval obě role. Pokud jsem na jednáních zastupoval obce, vystupoval jsem jako jejich advokát, byl tak představen, je to ve všech zprávách dohledatelné. Starostové chtěli, abych byl na těchto jednáních přítomný. Vedl jsem složitá jednání s ministerstvem vnitra a ještě těžší s ministerstvem obrany a financí, protože ta byla proti zákonu. Vůbec to nevypadalo, že projde. Když jsem chodil na jednání, kde jsem nebyl jako advokát, žádný právní úkon jsem nikde nezapsal.

Nebyl jste ale ve střetu zájmů?

Ne. Obě role jsem od sebe odděloval.

Jde ale vůbec něco takového oddělit? Jako politik jste prosazoval něco, co bylo i ve vašem osobním zájmu.

Ale já nic neporušoval. Jsem členem Evropského parlamentu, jehož pravidla zcela dodržuji. Mám v něm nahlášeno, že vykonávám advokacii.

Můžete říci, kolik hodin, dní, týdnů jste s kolegy práci pro obce věnovali?

Byly to stovky hodin, které jsme na věci odvedli, a také by nás reálně čekaly ještě dva roky práce. Nelze to nyní kvantifikovat v rozsahu, v němž právní služby měly probíhat. Jen si ale spočtěte hodiny práce při zastupování 50 až 60 osob u soudů a dále administraci veřejných zakázek v desítkách milionů jednotlivých projektů. Pokud by obce při využívání získaného odškodnění udělaly jakoukoli chybu, mělo by to vliv na realizaci jejich projektů.

Věděli ve STAN o tom, že na celé věci pracujete i jako advokát obcí, které požadují odškodnění?

Samozřejmě.

A nikdo nic nenamítal?

Ne. Dokonce bych řekl, že byli rádi, že jsem se té věci jako advokát ujal, starostové z těch obcí se u různých ministrů, poslanců a dalších politiků dovolávali pomoci, ale nikdo jim reálně příliš nepomohl. Všichni věděli, že na té věci pracuji a že na ní bude třeba pracovat i po přijetí zákona. 

Ani s odstupem času nevidíte ve svém postupu problém?

Nevidím. Nejsem členem české sněmovny, která zákon schvalovala, zastupoval jsem obce poté, co mě k tomu jejich zástupci přemlouvali několik let. Jestliže jako advokát převezmu zastupování klienta, tak ho podle stavovských předpisů musím dokončit. Nemůžu nechat klienta na holičkách. Neměl jsem žádný střet zájmů. Měl jsem činnost advokáta řádně nahlášenou v Evropském parlamentu. To je podobné, jako byste například senátorům, kteří jsou daňoví poradci, zakázal vykonávat daňové poradenství nebo hlasovat o daňových zákonech.

Neudělal byste dnes přece jenom něco jinak? 

Viděno zpětně, jednu věc bych asi udělal jinak. Měl jsem skončit práci pro obce v okamžiku, kdy byl zákon schválený. Jenomže ze strany starostů obcí byl opravdu tlak na to, abych pokračoval a celou věc osobně garantoval.

Jestliže byl zákon schválený a podle něho jsou obce a lidé odškodňováni, je potřeba pro ně ještě dělat nějaké právní služby? 

Samozřejmě že ano. Té práce mělo být ještě mnoho, minimálně na dva roky. Zákon totiž nepočítal s odškodněním pro lidi, kteří nemají trvalé bydliště ve zmiňovaných obcích. Realistickým odhadem jich bude v těch pěti obcích kolem tří set. Každému z nich je třeba se věnovat a jednat za něj o odškodnění. Měla to být ještě spousta práce, kterou smlouva s obcemi jasně předvídala.

Stanislav Polčák při rozhovoru pro Aktuálně.cz
Stanislav Polčák při rozhovoru pro Aktuálně.cz | Foto: Radek Bartoníček

Někteří zástupci obcí namítají, že byli vaším požadavkem na miliony korun velmi zaskočeni. Prý jste jim dříve neřekl, kolik budete chtít.

Od začátku bylo jasné, že to budou procenta ze získaného odškodnění. Věděli to od chvíle, kdy dostali písemné návrhy, že je budu zastupovat. V nich to bylo uvedeno. Smlouvy s obcemi úvodní dohodu konkretizovaly jak do rozsahu další práce, tak i ve vztahu k celkové odměně.

Vy jste v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že jste na začátku o částce nemluvil, protože jste je nechtěl vystrašit.

Ano. Ale to bylo na úplném začátku. V dubnu 2021 jsem nevěděl, kolik práce na tom udělám. Nedělám to tak, že přijdu mezi starosty a řeknu, že chci 10 procent. Prostě jsem věřil, že mě ohodnotí podle toho, kolik na tom bude práce, a nestanovil jsem dopředu částku. Letos v únoru mi starostové sami navrhli, že to budou tři procenta z odškodnění. Nakonec to bylo 2,5 procenta. Dohodli jsme se, že objem práce bude zahrnovat právní poradenství občanům a administrativu veřejných zakázek. Jasně je ve smlouvách také uvedeno, že peníze jsou za práci za dosud poskytnuté a dále poskytované služby.

Nebylo ale přece jen 7,5 milionu korun, následně ponížených na 5,1 milionu, i tak moc?

Jak už jsem vysvětloval, byl to podíl na odškodnění, se kterým přišli sami starostové. Mohl jsem si s kolegy účtovat každou hodinu, každý úkon, to by ale obce zaplatily minimálně dvakrát tolik. Já jsem je poučil, jaké mají možnosti, a starostové se dohodli, že to bude sazba podle procent, což pro ně bylo mnohem výhodnější. Vezměte si, že je to jedna celková odměna za práci od loňského dubna, která měla ještě trvat přibližně dva roky, kdy bychom zastupovali 60 lidí, kteří zatím nebyli odškodněni.

Kolik byste z té částky tedy dostal vy?

Já jsem měl dostat násobně menší odměnu. Moje částka měla být opravdu minimální.

Kolik?

To já nevím přesně. Mým odhadem 400 až 500 tisíc korun.

Nakonec jste se všech peněz pro sebe i kolegy zřekl. Někteří lidé třeba namítnou, jestli mají dobře placení politici, jako jste vy, zapotřebí si ještě přivydělávat jinak.

Pokud to někdo říká, tak asi vůbec neví, co všechno jsem udělal zdarma nebo za minimální částky ve veřejném zájmu. A to i v případech, kdy bylo nutné odvést spoustu odborné právnické práce. Například jsem u Ústavního soudu napadl nespravedlivý volební systém, šlo o složitou věc na několik let, kterou jsem dotáhl do úspěšného konce. Zastupoval jsem u Ústavního soudu střet zájmů, pandemický zákon, řadu věcí jsem dělal pro bono. To mi nikdo nevyčítá, naši senátoři chtěli, ať to dělá Polčák, protože je odborník na správní a ústavní právo.

Skončíte za dva roky, až vám vyprší mandát europoslance, v politice?

Nyní jsem především velmi rozladěný, že má práce je popisována tak, že jsem si vzal peníze jako provizi za schválení zákona. Toto mě obrovsky poškozuje. Přitom je to lež. Chci se očistit, protože jsem neudělal nic jiného, než že jsem poskytl kvalitní, nadstandardní, právnické služby.

Jak si to představujete?

Především to nechám na České advokátní komoře, která už celou věc šetří a já jí v úterý předal vyžádané podklady. Předpokládám, že to posoudí a vydá stanovisko, zda jsem postupoval správně. V okamžiku, kdy taková autorita rozhodne, že šlo opravdu o kvalitní právní služby, nikoliv provizi za zákon, tak se budu moci očistit.

Je to ale vůbec možné, když přinejmenším politicky vaše hnutí i celá vládní koalice čelí už několik dní tvrdé kritice opozice, a ve čtvrtek bude dokonce kvůli tomu mimořádná schůze sněmovny?  

Samozřejmě jsem si vědom, že na STAN to negativně dopadlo. Ale předpokládám, že když se prokáže, jak to bylo ve skutečnosti, tak i STAN bude očištěn. To, co tvrdí opozice, jsou mnohdy nepravdy až nesmysly, opozice jen celou věc účelově zneužívá, aby získala voliče.

VIDEO: Přešlapy STAN? Gazdík udělal školáckou chybu, Polčákův nápad byl horší, říká senátor STAN Zdeněk Hraba

Nedělá mi radost, že hnutí plní svými aférami a aférkami titulní stránky novin. Jsou to chyby a nijak je neomlouvám, říká senátor za STAN. | Video: Michael Rozsypal
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 31 minutami

Bývalý šéf Theranosu Balwani půjde za podvod na 13 let do vězení

Soud poslal na téměř 13 let do vězení bývalého prezidenta farmaceutické společnosti Theranos Rameshe "Sunnyho" Balwaniho. Odsouzen byl za podvod vůči investorům, zákazníkům i pacientům. Informovala o tom agentura AP.

V listopadu přitom za stejný čin poslal soud do vězení i zakladatelku Theranosu Elizabeth Holmesovou, té udělil trest v délce 11 let a tři měsíce. Firma Theranos slibovala revoluci v medicíně, konkrétně technologii výrazně zjednodušující krevní testy, která se později ukázala jako vadná.

Společnost Theranos, která byla založena v roce 2003, vyvíjela technologii pro laboratorní analýzu, při které by místo klasických odběrů stačila jediná kapka krve. Pochybnosti se objevily, když americký list The Wall Street Journal začal na podzim 2015 zveřejňovat sérii článků, ve kterých bývalí zaměstnanci tvrdili, že krevní testy prováděné Theranosem jsou nespolehlivé. Z podvodů byla obviněna právě zakladatelka firmy Holmesová a její milenec, bývalý prezident společnosti Ramesh Balwani.

Zdroj: ČTK
Další zprávy