Báňský inspektor: Indikátory nosí na prsou. Musel je překvapit náhlý výron metanu

Marek Pokorný Marek Pokorný
21. 12. 2018 12:51
Horníky, kteří zahynuli v dole ČSM, musel překvapit náhlý výron metanu, je přesvědčen ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek. Metan je výbušný, až když jeho obsah ve vzduchu překročí 4,5 procenta, horníci přitom musí opustit důl, už když jeho koncentrace překročí pouhé jedno procento. "Zcela nepochybně došlo k náhlému uvolnění metanu z dobývané uhelné substance a zcela nepochybně musel být nějaký iniciační zdroj, ať již nějaký mechanický počin či elektrická jiskra," popisuje Machek, podle něhož je současný výbuch největší od roku 1961, kdy v dole Dukla zahynulo 108 lidí.
Mluvčí OKD k tragédii | Video: Aktuálně.cz

Jak je možné, že ačkoli je technika stále lepší, horníky nic nevarovalo před výbuchem? Jak varovný systém v dole funguje?

Horníci mají prvořadou povinnost hlídat sami sebe. Jsou vybaveni indikátory, které jim signalizují limitní meze všech škodlivin, které se mohou v podzemí vyskytovat. Jsou i jištěni z povrchu, protože koncentraci škodlivin duplicitně hlídají i další čidla v podzemí.

Jaké škodliviny se monitorují?

Zejména metan, ale i oxid uhličitý a oxid uhelnatý. Metan se uvolňuje z dobývané uhelné sloje. Je zákeřný v tom, že je lehčí než vzduch, není cítit a jeho mez výbušnosti se pohybuje od 4,5 do 15 procent. Pro horníka je limitní koncentrace jedno procento metanu v důlním ovzduší, pak musí okamžitě chodbu opustit. Když dojde k překročení této limitní koncentrace na čtyřapůlnásobek, tak se to ovzduší stává velice rizikové a stačí jakýkoliv mechanický počin a může způsobit výbuch a následné zahlcení uhelného prachu. Uhelný prach tvoří s metanem velice výbušnou směs.

Takže do koncentrace 4,5 procenta by vybuchnout neměl?

Přesně tak.

Znamená to, že tam bylo víc metanu a čidla horníků ho nezměřila, nebo to z nějakých důvodů vybuchlo při nižší koncentraci?

Ta koncentrace od 4,5 do 15 procent metanu nemusí být horníky ani zjištěna, protože oni ty indikátory nosí na prsou a metan se shromažďuje nahoře.

Bohuslav Machek, ústřední báňský inspektor a mluvčí Státní báňské správy
Bohuslav Machek, ústřední báňský inspektor a mluvčí Státní báňské správy | Foto: Aktuálně.cz

Ale přece tam jsou ještě další čidla, člověk by čekal, že budou u stropu, kde je vyšší koncentrace.

Je to tak. Výstupy z těch metanových čidel jsou první podklad, které musí báňští inspektoři zajistit a zkontrolovat, kolik ukazovaly a jaké byly naměřeny hodnoty a zda nedošlo k porušení předpisů, které skutečně striktně stanoví pro práci mez na úrovni jednoho procenta. Jsou jen výjimky, kdy mohou pracovat až do koncentrace 1,5 procenta. Čtyři procenta bezpečnostní předpis zakazuje a takové pracoviště se musí opustit, izolovat a odvětrávat.

Jak daleko jsou ty čidla v chodbách od sebe?

Záleží na místních podmínkách. Jsou na kritických místech, zpravidla tam, kde se mísí větrné proudy z jednoho pracoviště do druhého. A pak na pracovištích, kde k většímu uvolňování metanu dochází.

Jaká jsou ještě jiná bezpečnostní opatření?

Zejména protivýbuchové uzávěry. Jsou to korýtka naplněná vodou a když dojde k výbuchu, tak se převrhnou a vylitá voda utlumí tlakovzdušnou vlnu po výbuchu metanu a nedochází k přenosu výbušné směsi do dalších důlních děl. To evidentně zafungovalo, jinak by ten důl mohl skutečně celý vyletět do povětří. Zde došlo k  lokalizaci výbuchu a omezení .

Další je skutečně každodenní boj s prachem, jeho inertizace, odklízení, zneškodňování, aby nedošlo k jeho následnému zahoření po výbuchu.

Horníci jsou jištěni i sebezáchrannými přístroji, takže kdyby došlo k jakékoliv mimořádné události, ke vzniku nedýchatelného ovzduší, mají u sebe izolační záchranné přístroje, které jim pomohou dostat se útěkovými cestami do čerstvých větrů.

Jak se bezpečnostní opatření měnila v posledních dvaceti, třiceti letech? Předpokládám, že se stále zpřísňují a zdokonalují…

Z hlediska předpisů je to už třicet let stejné. Stěžejní je dodržování meze jednoho procenta metanu, která se dostala do předpisů již před rokem 1989. Od této doby jsou určeny mezní hodnoty pro všechny škodliviny a změnila se pouze technika a vybavenost horníků v podzemí. V tom se udělal obrovský pokrok, nejen v měření a rozmísťování čidel. Také v ochranných přístrojích, důlních svítidlech…

Takže třeba když před čtyřmi lety při výbuchu dolu v Turecku zahynulo 300 horníků a desítky dalších o rok později při výbuších na Ukrajině či Íránu, tak je to způsobeno tím, že tam nemají tak dokonalé zabezpečení?

V Turecku bylo hnědé uhlí, které je mnohem výbušnější než černé. Ale konkrétní výsledky o šetření tam nemám. Já to můžu srovnávat jedině s výbuchem metanu na dole Darkov v srpnu 2015, kdy při ražbě chodby zahynuli tři lidé a další horníci utrpěli vážná zranění.

Tam narazili na místo, kde se nečekaně vyhrnul proud metanu…

Ano, při ražbě chodby došlo k náhlému uvolnění metanu z uhelné substance. Zaplynování bylo otázkou několika málo sekund a došlo i k mechanickému počinu zapálení a výbuchu.

Zážeh způsobila sbíječka či něco jiného?

Zdroje výbuchu jsou stejné, musí dojít ke vzniku jiskry či jinému mechanickému počinu, který výbuch iniciuje.

A něco podobného, nějaký nečekaný výron, na který nestačili zareagovat, mohl být příčinou výbuchu i tento čtvrtek?

Zcela nepochybně došlo k náhlému uvolnění metanu z dobývané uhelné substance a zcela nepochybně musel být nějaký iniciační zdroj, ať již mechanický počin či elektrická jiskra z elektrozařízení. Těch příčin mohlo být několik, to bychom spekulovali. Ale k výbuchu metanu nemůže dojít, pokud není splněna ta dolní mez 4,5 procenta. Pokud splněna je, tak se opravdu jen stačí špatně podívat a k výbuchu může dojít.

 

Právě se děje

před 41 minutami

Lékárníci požadují přístup k záznamům o lécích, které pacienti pobírají

Lékárníci chtějí mít stejný přístup do lékového záznamu pacienta jako lékaři. Jen tak podle nich mohou poskytnout pacientům co nejlepší péči. Léková novela nyní čeká ke schválení ve Sněmovně. Lékárníkům vadí, že Senát navrhl, aby si pacienti mohli vybrat, kteří lékaři a lékárníci budou moci nahlížet do pacientových lékových záznamů.

Vládní novela má v duchu původního záměru zajistit, že ošetřující lékaři a lékárníci budou sdílet údaje o lécích, které má pacient předepsané. Smyslem je zabránit předepisování léků, jejichž vzájemné užívání by mělo nežádoucí účinky na pacienta.

Návrh senátorů Jitky Seitlové a Václava Hampla z klubu KDU-ČSL má však umožnit, aby pacient mohl souhlas s nahlížením do lékového záznamu udělit všem lékařům a lékárníkům, nebo pouze vybraným. Souhlas by mohl udělit kdykoliv a kdykoli jej také odvolat. Senátoři to zdůvodnili mimo jiné obavami ze zneužití možnosti zjistit, jaké léky pacient bere.

"Obavy ze zneužití údajů jsou naprosto zbytečné. Lékárníci jsou jednak vázáni mlčenlivostí stejně jako lékaři, lékový záznam je navíc opatřen řadou zabezpečení. Pouze lékárník, ze všech pracovníků v lékárně, bude moci na základě vlastního osobního bezpečnostního certifikátu vstupovat do tohoto systému," sdělil dnes prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba. Navíc, v lékovém záznamu bude zaznamenána kompletní elektronická stopa a případné zneužití bude podléhat významným finančním sankcím i trestněprávní odpovědnosti, dodal.

Zdroj: ČTK
před 43 minutami

Skončila odstávka druhého bloku jaderné elektrárny Dukovany

V jaderné elektrárně Dukovany v sobotu skončila odstávka druhého bloku. Výroba elektřiny měla původně začít na konci června, ale kvůli opravě netěsnosti v parogenerátoru se odstávka o téměř tři měsíce prodloužila.

"Elektřinu začal blok dodávat ve 12:57 hodin", řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. V Dukovanech tak nyní pracují tři ze čtyř výrobních bloků. Na prvním výrobním bloku energetici dokončují plánovanou odstávku pro výměnu paliva.

"Přednost má vždy bezpečnost a jistota o stavu zařízení. Proto jsme si na diagnostice stavu, přípravě postupu, samotné opravě i následných zkouškách dali mimořádně záležet. Teprve na základě vyhovujících výsledků jsme se rozhodli druhý výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany opět uvést do provozu," uvedl ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský.

Plánovaná odstávka prvního bloku skončí na přelomu září a října. Elektrárna Dukovany je v provozu od roku 1985. Loni dodala do sítě 14,25 TWh elektřiny. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších bloků přibližně do roku 2045.

Zdroj: ČTK
Další zprávy