Krajské volby 2020

Krajské volby 2020 do zastupitelstev 13 krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. V Praze se nevolí. 

Volby do krajských zastupitelstev České republik probíhají každé čtyři roky a termín jejich konání vyhlašuje prezident republiky. 

Kandidovat může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu příslušného kraje

Pokračovat