Restaurace, které nejvíc šidily. Projděte si nový přehled nejvyšších pokut od ČOI

On-line deník Aktuálně.cz získal přehled všech pokut dosahujících alespoň 30 tisíc korun, které loni uložila ČOI v oblasti veřejného stravování.
Účet bez EET a přirážka 10 procent. Takovou účtenku nám vystavili v Restauraci Kamenný stůl | Video: František Grossmann, Aktuálně.cz

Praha - Vyšší ceny pro anglicky mluvící hosty, nesprávné účtování, nižší míry nápojů nebo chybějící informace. To jsou hlavní nedostatky, za něž Česká obchodní inspekce loni uložila nejvyšší pokuty restauracím a dalším podnikům v oblasti veřejného stravování.

On-line deník Aktuálně.cz získal přehled všech pokut dosahujících alespoň 30 tisíc korun. Zahrnuje sankce, které nabyly právní moci v roce 2017, přestože samotná kontrola ve většině případů proběhla už v předchozím roce.

Pokuta Provozovna (provozovatel) Datum kontroly + popis porušení zákona
100 000 Kč Hotel Paris, Goethovo náměstí 3, Mariánské Lázně 15. 2. 2016: Neinformování spotřebitele o nabídce (ubytování, lázeňské pobyty)  - ceny byly výhradně v eurech, ne v korunách. Společnost dále nabízela ubytovací služby spojené s léčebnými procedurami, které prezentovala jako "lázeňské pobyty", tedy způsobem vzbuzujícím dojem, že se jedná o služby lázeňské péče, ačkoliv k poskytování neměla příslušné oprávnění Krajského úřadu Karlovarského kraje. Pokuta se netýkala restaurace.
80 000 Kč Restaurace Kamenný stůl, Staroměstské nám. 17, Praha 1 (U kamenného stolu) 31. 3. 2015: Anglicky hovořícím spotřebitelům nesprávně účtovali 886 Kč místo správné částky 826 Kč. Hosté také nebyli řádně seznámeni s cenou desítek nabízených nápojů či jídel. V jídelním lístku je uvedeno: "K účtům připočítáváme 10 % servis z celkové ceny účtu." Procentně vyjádřená informace o ceně ale není v souladu se zákonem.
80 000 Kč Restaurace Gotika, Na Kampě 15, Praha - Malá Strana (Jana Procházková) 22. 9. 2015: Anglicky hovořícím spotřebitelům nesprávně účtovali 649 Kč místo správné částky 590 Kč. Oproti českým hostům jim totiž účtovali navíc 59 Kč - na dokladu bylo u této položky napsáno "Prirazkasleva". O přirážce navíc nebyli spotřebitelé informováni předem. Došlo také k porušení zákazu diskriminace.
50 000 Kč Expats BBQ Bar, Vojtěšská 9, Praha 1 (Samuel Thomas De Trent) 21. 10. 2015: Česky hovořícím spotřebitelům poskytovali slevu 20 % na konzumaci, anglicky hovořící žádnou slevu nedostali. Bezdůvodně tak došlo k porušení zákazu diskriminace.
50 000 Kč Hotel Srní, Srní 117, okr. Klatovy (Hotely Srní, a. s.) 15. 6. 2017: Nebyla dodržena správná míra u dvou nápojů - Metaxa a Jameson. Celkově chybělo 17 mililitrů do správné míry, což znamenalo 34 Kč v neprospěch spotřebitele. Stejná firma byla za shodné nedostatky pokutována už v letech 2013 a 2014, pokaždé ve výši 30 000 Kč. Kvůli opakovanému porušení zákona je proto nová pokuta vyšší.
40 000 Kč Bar Absintheric, Husova 8, Praha 1 (Jacob Forwarding, s. r. o.) 3. 12. 2015: Porušení zákona ohledně správné hmotnosti, míry nebo množství a možnosti jejich překontrolování. Neseznámení spotřebitele s cenou. Diskriminace spotřebitele.
40 000 Kč Pražský gurmán, 28. října 15, Praha 1 26. 5. 2016: Porušení zákona ohledně cen a správného účtování. Diskriminace spotřebitele.
40 000 Kč Restaurant Lamberty, Břehová 6, Praha - Josefov (Monika Navarová) 29. 11. 2016: Diskriminace spotřebitele. Neseznámení spotřebitele s cenou.
30 000 Kč Drake’s, Petřínská 5, Praha (William Higgins’ Drake’s of LA, s. r. o.) 9. 5. 2016: Porušení zákona ohledně cen a správného účtování. Nevydání dokladu se všemi náležitostmi na žádost spotřebitele.
30 000 Kč U Bonaparta, Nerudova 29, Praha 1 (Respo, s. r. o.) 22. 6. 2016: Porušení zákona ohledně správné hmotnosti, míry nebo množství a možnosti jejich překontrolování. Neseznámení spotřebitele s cenou.
30 000 Kč Franchi Trading, Karmelitská 25, Praha - Malá Strana 12. 10. 2016: Porušení zákona ohledně cen a správného účtování. Diskriminace spotřebitele. 
30 000 Kč Café Boulevard, Václavské nám. 32, Praha (1. Soukenická, s. r. o.) 17. 1. 2017: Porušení zákona ohledně cen a správného účtování. Diskriminace spotřebitele. 
30 000 Kč Diskotéka Watt, Americká 14, Plzeň (Michal Szép) 18. 3. 2016: Porušení zákona ohledně správné hmotnosti, míry nebo množství a možnosti jejich překontrolování. Porušení zákona ohledně cen a správného účtování. Neseznámení spotřebitele s cenou.
30 000 Kč Buena Vista Club, Kollárova 20, Plzeň (Barfi-Invest) 8. 4. 2016: Porušení zákona ohledně správné hmotnosti, míry nebo množství a možnosti jejich překontrolování. 
30 000 Kč Staroslovanská kuchyně, Moskevská 18, Karlovy Vary (Přírodní pivní lázně, s. r. o.) 4. 7. 2016: Porušení zákona ohledně správné hmotnosti, míry nebo množství a možnosti jejich překontrolování. 

Nejvyšší pokutu - 100 tisíc korun - dostal mariánskolázeňský Hotel Paris. Ceník měl výhradně v eurech (podle zákona musí být i v korunách) a klamal ohledně lázeňských služeb, k nimž neměl příslušné povolení. Přestože ČOI řadí podnik pod stravovací služby, porušení zákona se týkalo nabídky ubytování a lázeňských pobytů, nikoliv restaurace.

"Větší část pokuty byla udělena za použití slova lázeňský pobyt, neboť jak jinak nazvat pobyt v lázních. Tedy v hotelu v Mariánských Lázních, jehož součástí je balneo provoz včetně léčebných procedur samozřejmě s příslušným oprávněním," reaguje ředitel Hotelu Paris Julius Rothbarth. "Slovíčkaření bylo během inspekce vysvětleno a název pobytu byl pozměněn na rehabilitační," dodává s tím, že hotel už pokutu řádně uhradil.

Na dalších místech se opět seřadily hlavně podniky v turisticky atraktivním centru Prahy.

Účtenku splňující požadavky EET tu cizinci nedostanou.
Účtenku splňující požadavky EET tu cizinci nedostanou. | Foto: František Grossmann

Druhou nejvyšší sankci - 80 tisíc korun - dostala Restaurace Kamenný stůl na pražském Staroměstském náměstí, zejména kvůli chybějící informaci o ceně několika desítek jídel či nápojů. V jídelním lístku je sice uvedena přirážka "10 procent za servis z celkové ceny účtu", podle ČOI je to však v rozporu se zákonem.

Restaurace v Česku totiž nesmějí nutit zákazníka k placení samostatného poplatku za servis či obsluhu, pokud je stanoven jako určité procento z ceny jídla a nápojů. A to ani v případě, že jej na tento poplatek předem upozorní v jídelním lístku.

"Příplatek, typicky uváděný jako 'servis +10 %', porušuje zákon o ochraně spotřebitele, podle něhož nesmí informace o ceně jídel a nápojů vzbuzovat zdání, že je ve skutečnosti nižší. Spotřebitel má být seznámen s cenou konečnou zahrnující veškeré daně a poplatky, nesmí být nucen činit další úkony ke zjištění konečné ceny," tlumočí názor právníků inspekce její mluvčí Jiří Fröhlich.

Samostatný poplatek za servis lze podle ČOI tolerovat jen v případě, že je vyjádřen přesnou částkou v korunách, tedy například "servis 50 korun". Takový poplatek musí být transparentně uveden v jídelním či nápojovém lístku, aby o něm byl spotřebitel zřetelně, srozumitelně a jasně informován ještě před objednávkou.

Kamenný stůl
Kamenný stůl | Foto: Aktuálně.cz

Předpokládá se nicméně, že související náklady si provozovatel započítá do samotné ceny jídla a nápojů. Obsluha není další službou navíc, ale přímo "podstatou" restaurace. Oproti tomu takzvaný couvert, tedy pečivo či dochucovadla, lze účtovat samostatně, pokud je to zřetelně na jídelním lístku uvedeno.

Pro restauraci Kamenný stůl na Staroměstském náměstí nejde o první takto vysokou pokutu - stejnou částku 80 tisíc korun musela zaplatit i po kontrole v roce 2013. A nejde jen o zdánlivé formality. S úrovní restaurace nejsou podle hodnocení na respektovaném webu TripAdvisor spokojení ani hosté. Stěžují si zejména na nízkou kvalitu jídla a na přístup obsluhy.

Špatné zkušenosti mají i redaktoři Aktuálně.cz, kteří restauraci v loňském i letošním roce navštívili. Vrcholem byly vulgarity pronášené obsluhou na adresu hostů, o nichž si myslela, že nerozumějí česky. Účtenku splňující požadavky elektronické evidence tržeb (EET) jsme tu samozřejmě nedostali.

Kamenný stůl
Kamenný stůl | Foto: Aktuálně.cz

V dalších podnicích ČOI opět trestala i rozdílné ceny pro zahraniční turisty. Zákon totiž takovou diskriminaci zakazuje, pokud k ní provozovatel nemá legitimní důvod (zejména prokazatelně vyšší náklady). I v takovém případě by ale měl cizince s vyšší cenou alespoň předem seznámit.

Pokutu 80 tisíc korun dostala restaurace Gotika na pražské Kampě. Při naší návštěvě v tomto týdnu jsme se ale s příplatkem pro anglicky hovořící turisty nesetkali - jen s pomalou obsluhou a vysokou cenou.

Některé podniky - pražská restaurace Lamberty (na TripAdvisoru ji hosté hodnotí pouze jednou a půl hvězdičky z pěti možných) nebo šumavský Hotel Srní - dostaly pokutu opakovaně, což je podle inspekce důvodem k jejímu zvýšení.

ČOI se při kontrolách restaurací, hospod či barů zaměřuje především na správnost účtování, dodržování míry či hmotnosti, diskriminaci, nekalé či klamavé praktiky a některé další oblasti - například dohlíží na zákaz prodeje kusových cigaret. Konkrétní jména pokutovaných podniků zveřejňuje až po skončení správního řízení, tedy až když sankce nabude právní moci. Pokuta může teoreticky dosáhnout až pěti milionů korun.

Oproti tomu Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontroluje hlavně hygienické předpisy v souvislosti s kvalitou potravin. Na webu PotravinyNaPranýři.cz zveřejňuje prakticky ihned konkrétní podrobnosti o podnicích, které dočasně zavřela například kvůli výskytu škůdců, chybějící teplé vodě, nedodržení technologických postupů nebo třeba nečistotě.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality či praktické tipy! Osobní finance Aktuálně.cz.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Airbus reorganizuje výrobu, ve Francii závody spojí, v Německu naopak rozdělí

Evropský výrobce letadel Airbus ohlásil největší reorganizaci svých výrobních závodů ve Francii a Německu za více než deset let. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Airbus výrobu uskupí do tří celků. Ve Francii výrobu sloučí, v Německu rozdělí. O provozu ve Španělsku se vede debata.

Ve Francii výrobce letadel spojí výrobu aerostruktur do jednoho subjektu. Závody v Saint-Nazaire a Nantes, kde se montují trupy letounů, se tak sloučí s divizí Stelia s globální působností.

V Německu Airbus rozdělí divizi Premium Aerotec. Část z ní sloučí se závody ve městech Stade a Hamburk, z části vznikne samostatná divize, která se bude zabývat výrobou detailních součástek v omezeném množství.

"Posuzujeme různé vlastnické struktury s cílem najít to nejlepší řešení," uvedl mluvčí společnosti ohledně naposledy zmíněné divize. Ta produkuje jak jednoduché součástky za pár dolarů, tak i ty složitě obráběné, co stojí desítky tisíc dolarů. Spadat by pod ní měla i část továrny v Augsburgu a rumunský závod v Brašově.

Šéf podniku Guillaume Faury před dvěma měsíci označil výrobu aerostruktur, do nichž se řadí i trupy letadel, za hlavní předmět podnikání Airbusu.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Sevilla vyhrála na hřišti Levante, Vaclík se do branky nedostal

Sevilla zvítězila v 31. kole španělské fotbalové ligy 1:0 na hřišti Levante. Český brankář Tomáš Vaclík strávil utkání na lavičce úspěšného týmu.

Seville vystřelil výhru podruhé za sebou Júsuf En-Nesjrí, který dal v 50. ligovém utkání za klub 21. branku - pouze Julio Baptista (31) a Carlos Bacca (24) měli ve stejném dresu lepší bilanci. Andaluský celek vyhrál venku podesáté v sezoně, čímž vyrovnal klubový rekord.

Sevilla se v neúplné tabulce dostala na třetí místo o dva body před Barcelonu, která má ale dvě utkání k dobru. Levante je jedenácté.

Španělská fotbalová liga - 31. kolo:

Levante - FC Sevilla 0:1 (53. En-Nesjrí), Pamplona - Valencie 3:1 (13. Martínez Calvo, 32. Calleri, 67. Torres z pen. - 30. Gameiro), Betis Sevilla - Bilbao 0:0,

21:00 Alavés - Villarreal, Elche - Valladolid,

22:00 Cádiz - Real Madrid.

Tabulka:

1. Atlético Madrid 31 21 7 3 57:20 70
2. Real Madrid 31 20 7 4 53:24 67
3. FC Sevilla 32 21 4 7 47:25 67
4. FC Barcelona 30 20 5 5 69:26 65
5. Villarreal 31 12 13 6 48:34 49
6. Betis Sevilla 32 14 7 11 42:45 49
7. San Sebastian 31 12 11 8 48:33 47
8. Pamplona 32 10 10 12 30:37 40
9. Granada 30 11 6 13 36:50 39
10. Bilbao 31 9 11 11 39:33 38
11. Vigo 31 9 11 11 41:48 38
12. Levante 32 9 11 12 38:45 38
13. Cádiz 31 9 9 13 27:45 36
14. Valencie 32 8 11 13 40:47 35
15. Getafe 31 7 10 14 22:34 31
16. Valladolid 30 5 12 13 27:41 27
17. Huesca 31 5 12 14 31:46 27
18. Alavés 31 6 9 16 25:47 27
19. Elche 31 5 11 15 27:48 26
20. Eibar 31 4 11 16 22:41 23
Další zprávy