Doložte studium, nebo plaťte. Pojišťovny nahání studenty, rodiče o povinnosti nevědí

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
Aktualizováno 9. 10. 2022 14:00
Rodiče musí informovat zdravotní pojišťovnu, že jejich dítě studuje na střední škole. Pokud tak neučiní, ideálně na začátku školního roku, mohou se dočkat dopisu, který je vyzývá k úhradě pojistného. Většina rodičů ovšem o své povinnosti neví. Matoucí totiž je, že některé školy studenty samy nadále nahlašují pojišťovně i přesto, že už tak několik let činit nemusí.
Foto: Ondřej Besperát

"Otevřeli jsme dopis od zdravotní pojišťovny a nechápavě koukali. Psalo se v něm, že náš patnáctiletý syn má uhradit částku zhruba 6,5 tisíce korun za zdravotní pojištění. Syn studuje na gymnáziu," svěřuje se Martin z Prahy, otec školáka. 

V pojišťovně mu úřednice vysvětlila, že za nezletilé dítě, které ukončilo povinnou školní docházku, má rodič informační povinnost a musí pojišťovně doložit, že dítě dál studuje. Pokud předloží potvrzení o studiu, pojištění za něj bude dál platit stát, protože se připravuje na budoucí povolání. 

Pokud ale už nezletilé dítě nestuduje, případně nepracuje, aby za něj pojištění odváděl zaměstnavatel, musí si platit měsíčně částku 2187 korun jako osoba bez zdanitelných příjmů. 

Martin tedy doložil potvrzení o studiu a pojišťovna mu platební příkaz zrušila. "Opravdu jsem netušil, že musíme i u středoškoláka dokládat, že studuje. Nikdo z našich přátel, kteří mají podobně staré děti, to neví a ani to nedělá," dodává muž. 

Na rozdíl od něj se mnoho rodičů středoškoláků o své povinnosti ani nedozví, dopis od pojišťovny jim totiž nedorazí. Důvodem je to, že některé školy je jako své studenty na pojišťovnu stále hlásí ze své vůle, ačkoliv už takovou povinnost mnoho let ze zákona nemají. "Informační povinnost bývala kdysi dávno. Už to ale neplatí a školy žáky hlásit nemusí," potvrzuje Štefan Klíma z mladoboleslavské Integrované střední školy.

Zkontrolujte, zda je dítě státní pojištěnec

Jeho slova potvrzuje tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. "Školám oznamovací povinnost zákon už neukládá, avšak podle našich informací většina škol nad rámec svých povinností v této oblasti se zdravotními pojišťovnami spolupracuje a údaje o svých studentech jim sděluje," uvádí Jakob. 

Doporučuje proto, aby se rodiče po skončení povinné školní docházky dítěte u příslušné zdravotní pojišťovny informovali, zda má jejich dítě studium na střední škole ohlášeno, a tedy zda má průběh pojištění v pořádku. Pokud nikoliv, je potřeba doklad o studiu předložit.

"Zdravotní pojišťovna jinak než od pojištěnce či případně od školy informaci o studiu nezíská. A pokud u pojištěnce neeviduje žádného plátce pojistného, pak je považován za osobu bez zdanitelných příjmů, která je povinna platit si pojistné sama," varuje Jakob. 

Jak upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová, pojištěnec je povinen podle zákona oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

"Studentům doporučujeme si nejprve ověřit, zda škola nahlásila jejich studium a jsou zařazeni v kategorii 'státní pojištěnec'. Ověření mohou provést snadno a rychle online v aplikaci Moje VZP, případně mohou také zavolat na naši infolinku," radí Plívová. Obdobný je postup i u ostatních pojišťoven.

Mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová ale připomíná, že studenty může do kategorie osob bez zdanitelných příjmů zařadit v systému pojišťoven i brigáda, kterou měli třeba přes léto. 

"Může se stát, že student nastoupí na brigádu a zaměstnavatel oznámí hromadným oznámením zahájení zaměstnání, ale neoznačí ho jako 'Nástup nezaopatřeného dítěte, studenta, do zaměstnání v průběhu studia'. Zdravotní pojišťovna pak bere v úvahu jen zaměstnanecký poměr. A následně, když zaměstnavatel brigádu ukončí, vzniká nekryté pojištění. Pak studenta kontaktujeme a ten musí doložit studium, vysvětluje Mazurová.

Stát je mimo jiné plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění za nezaopatřené dítě. Podle zákona do kategorie neopatřené dítě spadá dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání, 
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 

Právě se děje

Další zprávy