Zkusili jsme doplnit "ztracené" odpracované roky do evidence. A tvrdě jsme narazili

Jan Nevyhoštěný Jan Nevyhoštěný
26. 8. 2021 5:30
Když ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nechala spustit důchodovou aplikaci, bylo nejspíše jejím záměrem překvapit občany, jak žalostně nízká penze na ně čeká. Místo toho však ty, kteří v přehledu našli nesoulad v počtu odpracovaných let, zarazí spíše způsob, jak stát s údaji pojištěnců nakládá, jak zanedbaná evidence ČSSZ ve skutečnosti je a jak správa nevstřícně komunikuje se svými "klienty".
Podatelna Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).
Podatelna Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ). | Foto: Jan Nevyhoštěný

Článek Aktuálně.cz o penzijní aplikaci vzbudil velký zájem čtenářů. Řada z nich našla v evidenci svých odpracovaných let chyby a "mrtvá období". Proto jsme na základě veřejných údajů MSPV sestavili návod, jak údaje do evidence doplnit, aby člověk žádající o důchod nemusel být ve stáří nepříjemně překvapen. Dohledávat 40 let staré výplatní pásky či potvrzení o studiu totiž není žádná legrace.

Zároveň jsme se rozhodli celý úřední proces na vlastní kůži vyzkoušet, přestože se nás penze nebude ještě dlouhá desetiletí týkat. Pracovní evidenci si vedeme a archivujeme řádně, jak se tedy ve stejné disciplíně daří armádě 20 tisíc úředníků resortu práce a sociálních věcí?

ministerské aplikaci a kalkulačce nám záhadně chybí jeden celý rok u jednoho zaměstnavatele, půl roku u dalšího a pak ještě několik let studia, které bylo až do roku 2010 v omezené míře do odpracovaných let započítáváno v rámci tzv. náhradní doby. Těžko říct, zda ohlašovací povinnost zanedbala firma a škola, nebo se data zatoulala až úředníkům, platby do "eráru" každopádně proběhly. Takže hurá na úřad.

Tvrdý náraz

"Ideální je, když si lidé vedou vlastní archiv pracovních smluv, evidenčních listů či výplatních pásek. Pak je hledání jednoduché," uvádí v rámci 'dohledávacího návodu' šéf České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček.

Evidenci odpracovaných let spravuje specializované ústředí ČSSZ v Praze na Smíchově. Obří centrála někdejší Ústřední sociální pojišťovny z dob první republiky sice funguje stejně jako všechny státní úřady jen v pondělí a ve středu, i mimo tyto dny se však dá pomocí elektronického formuláře ke konzultaci objednat. Tím však veškeré výhody 21. století končí, odteď se už pojede výhradně ve stylu C.K. úřadů ze století páry.

"To je jen kus papíru, který mě vůbec nezajímá," vysvětluje za přepážkou odborná referentka M. B., že Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) ve skutečnosti žádné důchodové pojištění neeviduje. "S tím by tu na mě mohl mávat kdejaký Ukrajinec," doplňuje překvapenému žadateli. Pravděpodobně zkušenost z praxe.

Pracovníci ve strojové kartotéce Ústřední sociální pojišťovny zakládají dokumenty. Ilustrační reprodukce z publikace "Česká správa sociálního zabezpečení - 25 let".
Pracovníci ve strojové kartotéce Ústřední sociální pojišťovny zakládají dokumenty. Ilustrační reprodukce z publikace "Česká správa sociálního zabezpečení - 25 let". | Foto: Česká správa sociálního zabezpečení

Řeč je o malém kusu papíru, který rozdává všem zaměstnancům každoročně mzdová účtárna s tím, aby jej dobře uschovali, neboť se za mnoho let může stát jejich vstupenkou k výplatě penze. Nemůže.

Jak potvrdit potvrzené potvrzení?

"Evidenční lístek musí být kromě zaměstnavatele potvrzen i okresní správou sociálního zabezpečení, které sociální odvody platil. Jinak je neplatný, protože nevíme, zda bylo skutečně pojištění odváděno," zní překvapivé vysvětlení. Prstem přitom klepe na pole formuláře s nápisem "pro potřeby OSSZ".

Pokud se žadatel pokusí upozornit, že se jedná o stejnou instituci, kde se právě nachází, a ověření plateb by tak nemělo trvat déle než pár kliků, je uzemněn tím, že žádná taková evidence neexistuje. "Musíte si zajít na tu pobočku sociální správy, ke které je konkrétní bývalý zaměstnavatel příslušný, a tam si nechat vše písemně potvrdit. Pak se objednáte zase k nám a my odpracovanou dobu do evidence zapíšeme," vysvětluje překvapenému pracujícímu úřednice.

A zároveň ujišťuje, že rychlé telefonické ověření nebo elektronická žádost nepřipadají v úvahu.

Nakonec však přece jen referentka zkusí nabídnout neotřelou cestu, která se jeví na první pohled lákavě a umožňuje se obíhání různých poboček téhož úřadu vyhnout. Do systému lze dokumenty zadat jako "neověřené". "Šetření a ověřování tak povedeme v momentě, kdy o důchod zažádáte," uzavírá mlhavý výhled do roku 2047.

Přenesení problému na další úřednické generace však není naším cílem a jediným řešením je tak cesta na místní okresní správu ČSSZ, která je v našem případě na opačném konci Prahy a nazývá se pro změnu PSSZ.

Není co potvrzovat - je to jen kopie

Futuristická budova v pražských Kobylisích je plná lidí. Vyvolávací systém nám po stisknutí tlačítka "Důchody" prozradí, že před námi čeká přes 40 žadatelů. Naštěstí pomůže vstřícný informátor, který poradí se mimo pořadí "zkusit jen zeptat".

Tentokrát narážíme na neporovnatelně akceschopnější a profesionální úřednici, která okamžitě ví, v čem vězí problém. "To, co máte potvrzené zaměstnavatelem, není žádné potvrzení, ale ve skutečnosti to není ani evidenční lístek. Je to jen jeho kopie," posouvá ještě dál hranici bizarnosti usměvavá paní.

Odpověď ČSSZ: Proč lístek ELDP nic neprokazuje?

Povinnost vyhotovit a předložit ELDP ČSSZ má pouze zaměstnavatel. Současně s touto povinností musí zaměstnavatel jeden stejnopis ELDP opatřený podpisem pověřeného zaměstnance a opatřeného razítkem předložit zaměstnanci.

Pokud se ELDP v evidenci ČSSZ nenachází a občan se dostaví se svým stejnopisem ELDP, je potřeba i tento stejnopis ze strany OSSZ přešetřit. K evidenci údajů na něm uvedených dojde až po skončení šetření, a to buď na základě ELDP dodatečně vyhotoveného bývalým zaměstnavatelem nebo na základě rekonstrukce ELDP provedené příslušnou OSSZ.

Zde je namístě připomenout, že dokument nese hrdý název Evidenční list důchodového pojištění (ELDP), je opatřen razítkem a podpisem. "Ale originál to není, ten máme jen my a vypadá takto," vytahuje ze štosu formulářů jeden z nevyplněných dokumentů.

A verdikt je neúprosný. "Nedokážu s tím nic dělat, tady nic nepotvrzujeme, evidenci smí zasílat do systému jen zaměstnavatel. Musíte se tak obrátit na něj. Tedy zajít opět do bývalé firmy a požádat účetní, ať nám evidenci dopošlou."

Při představě, že opět musíme křižovat Prahu, už zkoušíme hrát na city - přece není možné, aby si nás úřad v rámci naprosto banální žádosti přehazoval jak horký brambor. "Tak já tam tedy zkusím zavolat," zželí se nás ochotné referentce.

Odpověď ČSSZ: Jak doložit práci, když ne evidenčním lístkem?

V prvé řadě je třeba vědět, že povinnost vyhotovit a předložit ELDP je uložena zaměstnavateli. Podle tohoto zákona je zaměstnavatel povinen ELDP předložit ČSSZ v elektronické podobě. Zjistí-li zaměstnanec, že zaměstnavatel jeho ELDP do evidence ČSSZ dosud neodevzdal, je vhodné, aby jej na nesplnění této povinnosti upozornil, případně se lze obrátit na místně příslušnou OSSZ, aby splnění této povinnosti prověřila, resp. zaměstnavatele k předložení ELDP vyzvala.

Ukončil-li zaměstnavatel svou činnost a zároveň nesplnil zákonem stanovenou povinnost vyhotovit a odeslat evidenční listy důchodového zabezpečení / pojištění, může se občan obrátit na místně příslušnou OSSZ, která může převzít splnění této povinnosti za zaměstnavatele.

Dobu pojištění může občan této OSSZ doložit relevantními doklady, například pracovní smlouvou, výpovědí z pracovního poměru, výplatními páskami, výpisem údajů o pojištění zdravotní pojišťovny apod. K doložení chybějící doby pojištění může občan využít i stejnopis ELDP, který obdržel od zaměstnavatele, pokud obsahuje všechny náležitosti.

Na základě těchto dokladů OSSZ vyhotoví rekonstrukci ELDP, která je následně uložena do evidence ČSSZ. Místní příslušnost OSSZ se řídí sídlem zaniklého zaměstnavatele, případně se může občan obrátit na OSSZ v místě svého bydliště.

Kontaktní osoby všech zaměstnavatelů má ČSSZ řádně evidované, a tak je po krátkém hovoru vše vyřešené. "Teď už si zkuste jen v kalkulačce doplnění průběžně kontrolovat, a pokud se neobjeví, musíte popohnat firmu sám," uzavírá proces úřednice.

Při loučení ještě podotýká, že mladých lidí kontrolujících si evidenci teď chodí stále víc a je to moc dobře. "Pokud chodí skuteční seniorští žadatelé o důchod, můžeme jim pomoci maximálně s hledáním evidenčních lístků už neexistujících zaměstnavatelů, ty ostatní si bohužel skutečně musí oběhávat sami," vysvětluje.

O tom, jak je administrativa důchodového pojištění zkostnatělá, nejlépe vypovídá to, že jen v jejím oddělení pracuje 10 lidí, kteří nedělají nic jiného, než evidují evidenční lístky.

Mazej na studijní, študáku

Stejně tak jsme bohužel narazili i s jednoduchým doplněním chybějících let studia. Naším trumfem byla v tomto případě potvrzení o studiu na jednotlivé roky navštěvování vysoké školy. "Já se tady tím nebudu probírat, musíte si nechat od školy vystavit nové potvrzení na celkovou dobu studia," objedná si úřednice na centrále ČSSZ další položku obíhacího kolečka.

A neexistuje náhodou centrální matrika vysokoškolského studia, kde se odstudovaná léta sledují už jenom kvůli poplatkům, které se od přesluhujících studentů pečlivě vymáhají? "To netuším a ani mě to nezajímá." V jednom případě pomůže doložení indexu, který si referentka kopíruje pečlivě stránku po stránce, neboť pořádek a přísnost musí být. Ohledně další chybějící doby studia jsme však odkázáni na studijní oddělení příslušné fakulty.

Odpověď ČSSZ: Proč neexistuje databáze placeného pojistného?

U zaměstnanců zaměstnavatel vykazuje a hradí měsíčně pojistné za všechny své zaměstnance úhrnem. Z tohoto důvodu ČSSZ tedy nedisponuje údaji o platbách za jednotlivé zaměstnance.

Pokud jde o evidenci plateb pojistného osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ), je tato vázána na místní příslušnost OSSZ. Za účelem kontroly stavu úhrad pojistného či záloh na pojistné OSVČ, je třeba obracet se na OSSZ podle trvalého bydliště této osoby.

Pro úplnost uvádíme, že při změně místní příslušnosti z důvodu změny trvalého bydliště je evidence OSVČ postoupena nově místně příslušné OSSZ, která tak disponuje všemi potřebnými údaji. Nelze proto souhlasit s tvrzením, že je klient nucen "fyzicky přejíždět z jedné pobočky ČSSZ na jinou".

"Absolventy my vůbec neevidujeme, dokumenty tu máme maximálně pět let dozadu," zní další zklamání z macešské almy mater. "Jediná šance je UDAUK," odkazuje nás komickou zkratkou na instituci s názvem Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy.

A právě před branami temných archivů Karolina naše pátrání prozatím neúspěšně končí, jelikož předané telefonní číslo v době dovolených opakovaně nikdo nezvedal.

Reakce UDAUK: Jsme dostupní a potvrzení rádi vystavíme

Podobných žádostí ročně vyřizujeme několik set a žadatelé nemají problém se s námi spojit. Pro podání žádosti o potvrzení o studiu pro účely důchodového zabezpečení doporučujeme zaslat žádost s vyplněným formulářem na mail [email protected], jak doporučujeme v podrobném návodu pro žadatele. Potvrzení pro sociální správu všem žadatelům rádi vystavíme. Kompletní veřejný telefonní seznam zaměstnanců UDAUK najdou žadatelé zde.

Poselství dalším generacím referentů

Pozoruhodné ovšem je, že z formálního hlediska jsme udělali vše správně a zcela dle návodu na webu ministerstva i ČSSZ.

"Vezměte si s sebou Evidenční listy důchodového pojištění, případně výplatní lístky či pracovní smlouvy," radí web ČSSZ, aniž by zmínil, že kila pečlivě archivovaných písemností donesených na pobočku ve skutečnosti úředníky "vůbec nezajímají".

Obrátit se na zaměstnavatele úřad přitom doporučuje pouze v případě, že lidé evidenční lístek nemají. "Zaměstnavatel by měl dodatečně svoji povinnost vyhotovit evidenční list důchodového pojištění za zaměstnance splnit," řekla Aktuálně.cz mluvčí úřadu Jitka Drmolová a dodala možnost ČSSZ na firmu v případě potřeby "zatlačit". Jak jsme si však ověřili, písemné vyhotovení není žadateli o penzi nic platné.

Odcházíme prázdnou budovou ústředí ČSSZ, kde se evidenční kartičky ukládají už od roku 1936, zpět na ulici. Zaplnit díru ve státní evidenci se nám snad nakonec podaří. Avšak při představě, jak stát nutí seniory na pokraji sil objíždět republiku a dožadovat se opětovného potvrzení už před desítkami let potvrzených papírových dokumentů, které jim měly prostřednictvím nízké penze alespoň trochu ulehčit stáří, je nám poněkud ouzko.

Odpověď ČSSZ: Musí si vše zajistit sami i nemohoucí senioři?

Pokud občan zjistí, že mu v evidenci ČSSZ chybí doba pojištění, má možnost obrátit se na OSSZ v místě svého bydliště, která zahájí šetření, a to i v případě, že zaměstnavatel občana má nebo měl sídlo v jiném okrese. Totéž platí, pokud tuto skutečnost občan zjistí až při sepsání žádosti o důchod.

Občan může šetření urychlit, pokud je schopen doložit  doklady relevantní k prokázání chybějící doby pojištění (stejnopis ELDP, pracovní smlouva, výpověď z pracovního poměru, výplatní pásky, výpis údajů o pojištění zdravotní pojišťovny apod.), nebo náhradní doby pojištění (např. potvrzení o studiu, index, vojenská knížka, potvrzení o výkonu civilní služby).

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy