Martin Roman, jak ho neznáte: O tom, kdy koná ČEZ dobro

Michal Růžička
11. 1. 2011 6:15
Interview se šéfem českého energetického gigantu o společenské odpovědnosti ČEZ
Foto: CSR Fórum

Praha - Společenskou odpovědnost firmy, jakou je ČEZ, těžko popsat během chvíle. Bezpečnost. Spolehlivost dodávek elektřiny. Udržitelnost. Ekologické vlivy. Desítky tisíc zaměstnanců. Inovace. Práce s komunitami. Podpora vzdělávání. A dál a dál. Ptáme se Martina Romana, jak všechny tyto odpovědnosti vnímá. Osobně, i za společnost, kterou řídí...

CSR Forum: Proč jste vlastně generálním ředitelem ČEZ?

Řídit takovou firmu jako je ČEZ je mimořádná příležitost a zkušenost pro každého manažera. Snažím se to dělat dobře a podle výsledků, které společnost dosahuje, si myslím, že spokojeni mohou být i její akcionáři.

Přemýšlíte o tom, kam směřuje vaše podnikání?

Vlastník má samozřejmě mnohem dlouhodobější pohled než manažer. Energetika ale vede k velmi dlouhodobému pohledu, rozhodnutí, které dnes děláme, jako je třeba dostavba Temelína, významně ovlivňují vývoj naší země na desítky let dopředu.

Posledních 10 let se snažím přispět k tomu, aby Česká republika nebyla jen montovnou, ale měla vlastní silnou ekonomickou základnu. Myslím, že se mi to podařilo ve Škodovce i v ČEZu. Nejdůležitější, co po mně zůstane, budou ale stovky a snad časem tisíce dětí, které dostanou špičkové vzdělání v PORGu. Jsem moc rád, že příští rok PORG otevře školu i na severní Moravě, odkud sám pocházím.

Přemýšlíte někdy o tom, kým chcete být za horizontem dnešní role?

To nejdůležitější je pro mě důvěra a zdravý vztah se svými dětmi. To mně zavazuje k tomu, abych dělal užitečné a prospěšné věci.

Na ČEZ se dá dívat z mnoha stran. Třeba z té, že na internetových serverech vzbuzuje větší vášně, než třeba politika. Editoři konzervativnějších webových deníků pomalu nestačí mazat vulgarismy, padající na vaši kolektivní hlavu. Víte o tom?

Samozřejmě, sice ne osobně, ale o realitě jsem, věřte, informován. Pro mnoho lidí jsem se stal díky stálé pozornosti médií symbolem, pro některé snad dobrým, pro mnoho asi špatným. I kdyby nestačila obecná averze lidí k velkým firmám, tak opční program se mi postaral o "popularitu" a nikdo se už nezajímá, jaká byla realita.

Jak média, tak čtenáři se zajímají spíše o negativní informace spojené s velkými, úspěšnými firmami. Málokdo ví a natož píše o pozitivních věcech, které děláme. Jsme ekonomicky zdravá firma, která zaměstnává více než 30 tisíc lidí, a o zaměstnance se ve všech ohledech staráme příkladně. Díky Skupině ČEZ se ročně uskutečňují stovky dobrých projektů. Jediné, co mi může být útěchou je, že leckteré energetické společnosti jsou na tom ještě mnohem hůře. Je mi smutno, když vidím třeba obrovskou iracionalitu německých protijaderných protestů.

Jakých je podle vás pět nejdůležitějších odpovědností ČEZ? A vůči komu nebo čemu je ČEZ má? Je ještě něco, vůči čemu si artikulujete firemní či osobní odpovědnost?

Poukázal bych v první řadě na bezpečnost. Já jsem přesvědčen, že jsme odpovědná firma působící především v oblasti jaderné energetiky. Další bych zmínil odpovědnost k zaměstnancům. Máme s nimi nastavenu funkční a z obou stran kontrolovanou firemní kulturu. Velkou pozornost věnujeme každodenním postojům a jednání všech zaměstnanců.

Foto: ČEZ

Firemní principy se promítají i do vztahu k zákazníkům a velmi úzce souvisí s péčí o regiony jak z hlediska environmentálního, tak lidského. Investujeme nejen do podnikání, ale i do zdraví, vzdělávání, kultury, volného času dětí a mládeže a dalších oblastí, které se dotýkají života nás všech. 

V regionech se díky naší podpoře žije hodnotným komunitním životem. Naše péče o zákazníky od informování po servis v terénu je dobrá. V domovech zákazníků a v provozech podnikatelů je každodenně čitelná profesní kvalita a výkonnost našich techniků. Sami, i když byli zasaženi povodní, ve dne pomáhali druhým a v noci čerpali ve vlastních domech vodu. Náš systém kvalitních distribučních služeb mohu uvést jako pátý příklad.

Jaký je váš pohled na energetickou udržitelnost v příštích třiceti až padesáti letech?

Jednotným koncepčním dokumentem, který se zaměřuje na budoucnost energetického sektoru v České republice, je Energetická koncepce, která zohledňuje i otázky závislosti ČR z mezinárodního pohledu. Jeho základní premisou je minimalizace míry závislosti ČR na okolních zemích, přirozeně staví na energetickém mixu, jenž umožňuje minimalizovat dopady závislosti na ostatních zemích.

S ohledem na geografické podmínky ČR (omezující využití obnovitelných zdrojů v našich podmínkách) a vyčerpatelnost zásob domácího hnědého uhlí převezme v horizontu několika desetiletí stěžejní roli jaderná energetika.

Stále více se bude výroba elektřiny decentralizovat a velké zdroje tak budou doplňovány lokálními zdroji v kogeneračním režimu. Decentralizaci energetiky umožní využití tzv. chytrých sítí. ČEZ se této oblasti velmi věnuje v rámci svého projektu FUTUR/E/MOTION. Ve spolupráci s městem Vrchlabí buduje první "smart region" v ČR, na kterém budou otestovány jednotlivé prvky chytrých sítí, stejně jako zapojení decentralizovaných, malých výroben elektřiny. 

Co tedy budou klíčová dilemata ČEZu, jenž asi vždycky bude závislý na zdrojích střední Evropy a jejího bezprostředního okolí?

Základním dilematem je, zda chceme být zemí, která je energeticky soběstačná, nebo se chceme spolehnout na to, že jednou bude odkud elektřinu dovézt. Dalším dilematem je, kolik jsme ochotni zaplatit za obnovitelné zdroje. Několik málo procent elektřiny ze slunečních elektráren nás příštích 20 let bude stát více než 500 miliard korun. Kolik si ještě můžeme, či dokonce chceme, dovolit investovat do vysoce dotovaných zdrojů!

Foto: Ludvík Hradilek

Na jaké klíčové inovace, týkající se zdrojů, či jejich využívání, si vsadíte?

Již jsem hovořil o konceptu FUTUR/E/MOTION, který Skupina ČEZ rozvíjí. Cílem této strategické iniciativy je zajistit společnosti ČEZ a české energetice dlouhodobou stabilitu a perspektivu, přispět k pohodlnému a bezpečnému životu lidí, co nejméně zatěžujícímu životní prostředí, a současně podpořit orientaci ČR na znalostní ekonomiku, a tím i konkurenceschopnost republiky v mezinárodní soutěži.

ČEZ se chystá věnovat čtyřem hlavním záměrům: podpoře vědy, výzkumu a zavádění nových technologií do praxe, podpoře menších zdrojů elektřiny, které doplní tradiční velké elektrárny, zavedení inteligentních řešení, které rozšíří možnosti lidí rozhodovat o jejich způsobu využití energií, a podpoře elektromobilů.

Je Česká republika připravena na dobu, kdy inovace budou rozhodovat o úspěchu či neúspěchu firem a států?

Myslím, že v tomto má Česko ještě co dohánět, ale i proto je podpora vědy a výzkumy jedním ze stěžejních částí naší iniciativy. Zvláštní velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška v CSR Fórum řekl, že "klasičtí dodavatelé" nemají rádi tzv. chytré sítě, které jim seberou byznys. Že energetičtí giganti nechtějí investovat do inovací, které způsobí, že využívání zdrojů bude sice efektivnější, ale uživatelé přestanou být napojeni na hlavní síť pořád - a za drahé peníze.

Chováte se jako "klasický dodavatel"?

Myslím, že v příštích desetiletích nebudou mít evropské energetiky problém, jak udat elektřinu, ale jak uspokojit poptávku. Pokud tedy krize a další prodražování energií nevyženou průmysl z Evropy. Z našich kroků, o nichž jsem před chvílí hovořil, je jasné, že jsme naopak otevřeni novým přístupům, které sami v praxi ověřujeme.

Minulý týden mi telefonoval čtenář, který s několika známými postavil solární elektrárnu. Teď, říkal, s novou daní, přijdeme o všechno. Elektrárnu zabaví banka a od ní ji lacino koupí ČEZ. Takhle to prý bylo připravené. Těšíte se na skupování zkrachovalých slunečních elektráren?

Tohle je absolutní nesmysl a pomluva, která vychází z jediné překroucené informace o tom, že jednáme s Evropskou investiční bankou o financování fotovoltaických projektů. Ano, jednáme s ní, ale už od ledna, a to o financování projektů, do kterých jsme vstoupili v první polovině roku.

Skupina ČEZ se v tuto chvíli soustředí pouze na dokončování těch stávajících projektů, u nichž bylo jasné, že vzniknou, a otázka tak pouze zněla, kdo je koupí. Podle našeho naprostého přesvědčení je pro občany ČR lepší, pokud se zisk občanům ze 70 procent vrátí zpět prostřednictví vlastnictví ČEZ, než když zcela odteče do zahraničí.

Od poloviny letošního roku žádná další jednání na téma odkupu fotovoltaických elektráren nevedeme a rovněž ani neuvažujeme o rozšiřování našeho portfolia zdrojů tohoto typu.

Podle veřejně dostupných údajů si ČEZ půjčil na své sluneční elektrárny pět miliard korun. Budou výdělečné?

Rád bych jen znovu podotkl, že půjčky jsou určeny výhradně na projekty v procesu realizace, jejichž detaily byly ze strany ČEZ dávno zveřejněné. Podmínky navíc jasně stanovují, že jde o financování projektů již ve vlastnictví ČEZ. Není tedy vůbec možné tyto zdroje použít na nové projekty.

Co se týče ekonomické rentability projektů, počítáme samozřejmě s několika modely vývoje. I při konzervativním odhadu produkce prokáží naše fotovoltaické zdroje kvality podložené prací jejich projektantů a konstruktérů a za dobu své životnosti zaplatí náklady do nich vložené. Samozřejmě, že to nebude za 6 - 7 let, jak si to možná přáli ti, kterým byl ve světle vlastních enormních zisků lhostejný dopad neřízeného fotovoltaického boomu na peněženky občanů.

Přestože ekonomické ukazatele jsou pro nás samozřejmě důležité a naše odpovědnost k akcionářům nám nedovoluje jakékoli podcenění, má angažmá Skupiny ČEZ v oblasti fotovoltaických elektráren ale obecně v celém odvětví obnovitelných zdrojů nepoměrně širší záběr.

V rámci rozvoje obnovitelných zdrojů jsme si totiž především vědomi své společenské odpovědnosti,  důležitým bodem je proto pro nás také podpora výzkumu a testování nových technologií, které by měly přinést v budoucnu vyšší účinnost těchto zařízení. V oblasti fotovoltaiky byl konkrétně jedním z prvních kroků společný projekt s firmou ELMARCO, který výhledově směřuje k zavedení ekonomicky výhodných solárních panelů, jež jako první na světě k výrobě energie využívají nanovláken. V první fázi došlo na testování těchto panelů v reálných podmínkách a k porovnání výkonu klasických křemíkových a nových "nanovlákenných" panelů, založených na technologii vyvíjené firmou ELMARCO.

Kolik hektarů zemědělské půdy ČEZ svými kolektory zabral?

Obecně platí, že na 1 MW instalovaného výkonu připadá plocha zhruba 2 hektarů. Vzhledem k tomu, že přístup ČEZ je zcela transparentní a fakta ohledně našich projektů byla v posledních měsících nesčetněkrát medializována, jde o snadno odvoditelná čísla. Rád bych jen připomněl, že v případě našich projektů je téměř 50 % výkonu realizováno v lokalitách tzv. brownfields, kde je bonita půdy v důsledku předchozí industriální činnosti velice problematická a o zemědělské půdě se skutečně dá hovořit jen s velkou dávkou fantazie.

Jste spokojen s tím, jak se události posledních měsíců kolem solárního byznysu rozuzlily? Nejen strategicky a obchodně, ale i vůči veřejnosti, která nyní považuje tento alternativní zdroj energie za zneužitý a zdiskreditovaný?

Na to, že celý systém podpory fotovoltaických zdrojů je špatně nastavený, upozorňujeme již déle než rok. Myslím si, že fotovoltaika je jedním z budoucích perspektivních zdrojů, až se technologie zlepší a zlevní. V dnešní podobě je to finanční katastrofa. Sny nadšenců pro obnovitelné zdroje přijdou spotřebitele velmi draho. Věřím, že se poučíme z toho, co se může stát, když státní dotace pokřiví ekonomiku.

Na loňském filmovém festivalu v Karlových Varech jste se projel v elektromobilu, abyste udělal reklamu novému projektu. Co se s ním vlastně stalo?

Koncept elektromobility dále rozvíjíme. Připravujeme budování nabíjecích stanic, jednáme s automobilkami ohledně spolupráce v tomto konceptu. Samotné první elektromobily jsme zapůjčili Domovu Sue Ryder.

Někteří čeští analytici v posledních týdnech argumentovali, že za chystané zvýšení cen elektřiny mohou především "balkánské impérium ČEZ". Vy jste teď oznámili výrazné snížení zahraničních investic. Souvisí to?

Ceny elektřiny jsou výsledkem působení nabídky a poptávky v regionu. Investice do aktiv mimo ČR v žádném případě do tohoto tržního mechanismu nemohou zasáhnout, stejně tak i případ, kdy tyto investice omezíte. Investice ČEZ v zahraničí mají pro Českou republiku skutečně významný efekt - ale pozitivní: rostou díky ní dividendy, z nichž si více než 70 % odnáší stát.

A přeci jen bych si dovolil ještě jednu poznámku k vaší otázce, protože pak se vytváří virtuální realita, o čemž svědčí i váš dotaz. S takovouto argumentací přišel pan redaktor Holub ve své analýze na Aktuálně.cz, kterou z části opřel o závěry analýzy lobbyistické společnosti Candole. Skuteční analytici nic takového neprezentovali.

John Heaslip, jeden ze šéfů britské Business in the Community na jaře v českém Senátu řekl, že "CSR tady není proto, aby firmy měly za co utrácet svůj zisk, nýbrž pro to, aby ho udržely". Neboli, pokud si firma jen kupuje odpustky a nepromítá odpovědné, dlouhodobé uvažování do svého byznysu, neuspěje. Dělá ČEZ v tomto smyslu dost?

To je zajímavá otázka s otevřeným přístupem. S výrokem pana Heaslipa souhlasím. Firmy, které se nesnaží chovat jako slušný a vnímavý soused a nepřispívají ničím společnosti, nemohou z dlouhodobého hlediska prosperovat.

My jsme si vědomi spoluzodpovědnosti za stav prostředí a společnosti, která nás obklopuje, a jsme její nedílnou součástí. Přes mnohé změny v naší firmě má naše CSR systematický, cílený a udržitelný koncept, a dokáže flexibilně reagovat na situace uvnitř i vně Skupiny ČEZ.

CSR prochází celou firmou včetně procesu řízení a to dlouhodobě a široce, což vyžaduje neustalý vývoj, práci a prohlubovaní záměrů. V tomto ohledu já osobně navazuji na práci svých předchůdců a aplikuji myšlenky odpovědnosti směrem k zaměstnancům a všem ostatním "stakeholders". Zlepšovat se dá vždy, ale my toho děláme ve všech pilířích dobrovolně mnoho a v této činnosti budeme pokračovat.

Tento materiál vznikl v rámci společného projektu Aktuálně.cz a CSR Fórum - webového magazínu Byznys a společnost.

Sekce chce informovat o světě firem, neziskových organizací, trendech v CSR a společenské odpovědnosti vůbec.

 

Právě se děje

Další zprávy