Kontrola kotlů v bytech je v pořádku, potvrdil Ústavní soud. Zdraví je důležitější než soukromí

Petr Kučera Petr Kučera
Aktualizováno 25. 7. 2017 14:40
Poslanci ODS a TOP 09 se domnívali, že novela porušuje ústavní právo na nedotknutelnost obydlí. Zastánci kontrol však nad něj staví právo na ochranu zdraví před rakovinotvornými látkami.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Brno - Kontrola kotlů přímo v domácnostech jako krajní řešení u lidí, kteří dlouhodobě ničí zdraví sousedům, je v pořádku. Potvrdil to Ústavní soud, když odmítl návrh skupiny poslanců opoziční ODS a TOP 09 na zrušení části zákona o ochraně ovzduší.

"Napadená ustanovení nepochybně představují omezení ústavního práva na nedotknutelnost obydlí. Listina základních práv a svobod však připouští jeho zákonné omezení, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob," uvedli ústavní soudci. Připomněli, že jeden z článků Listiny pak přímo chrání právo na příznivé životní prostředí, jež nesmí nikdo - ani výkonem svých práv - porušovat či ohrožovat.

Ústavní soud také poukázal na zahraniční zákony, které obdobné kontroly připouštějí - například v Německu či Rakousku. České právo podle soudců zároveň obsahuje dostatečné záruky, aby se vlastník nebo uživatel obydlí mohl bránit kontrole nebo uložené sankci.

Novela je podle Ústavního soudu přiměřená. Uvedl, že provozovatelé stacionárních zdrojů (kotlů na tuhá paliva) musí být solidární s jinými osobami. "Následky znečištění ovzduší se promítají do nákladů zatěžujících systém veřejného zdravotního pojištění, plynoucích z poškození zdraví jiných osob," připomněli soudci.

Kompletní rozhodnutí pléna Ústavního soudu včetně odůvodnění a odlišného názoru jednoho ze soudců je už nyní k dispozici na jeho webu.

Krajní řešení po předchozí výzvě

Kontrola škodlivých paliv v domech je možná od letošního ledna. Obce a města tak dostaly do rukou účinnější zbraň, jak zabránit lidem v pálení PET lahví nebo jiných zdraví nebezpečných odpadů v domácích kotlích. To je sice protizákonné i nyní; postihovat lidi, kteří takto otravují vzduch, se ale zatím nedaří.

Za vypouštění rakovinotvorných látek či popílku hrozí od ledna až padesátitisícová pokuta, jestliže pálení odpadků úředníci a experti lidem prokážou. Ta by následovala i v případě, že je člověk do domácnosti odmítne pustit. Fyzická kontrola je až krajním řešením v odůvodněných případech. Následovat může po opakovaných stížnostech na kouř z komína doložené fotografiemi nebo videem. Obecní úřad musí provozovatele nejprve písemně upozornit a dát mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka opakuje, může úředník spolu s expertem vstoupit do bytu či domu a zkontrolovat kotel.

"Případnému vstupu do obydlí předcházet opakované důvodné podezření úřadu o nezákonném postupu a také písemné upozornění, po němž může provozovatel zabránit kontrole tím, že od nezákonného postupu (například použití odpadu jako paliva) upustí," uvedli také ústavní soudci jako jeden z argumentů, proč sporné ustanovení neodmítají.

Poslanci ODS a TOP 09 tvrdili, že novela porušuje ústavní právo na nedotknutelnost obydlí podle Listiny základních práv a svobod. Domovní prohlídku lze podle nich umožnit jen na příkaz soudce a jen pro účely trestního řízení. Argumentovali, že nedotknutelnost obydlí je možné jen z taxativně vymezených důvodů, které obyčejným zákonem nelze rozšířit. Jedním z těchto důvodů je ochrana života nebo práv a svobod druhých. Nepostačuje povšechné tvrzení o ochraně zdraví a práv neurčitých osob v neurčité míře.

Ochrana proti chronickým čudilům

Právě ochranou života či zdraví před rakovinotvornými látkami argumentují zastánci novely, podle nich má přednost před případným narušením soukromí v minimální míře nutné k odběru vzorku paliva. "Vycházíme z proseb stovek starostů, kteří se obracejí na kraje s tím, že není možné zákaz spalování odpadů vynutit. Oslovení právníci potvrdili, že zákon není protiústavní," vysvětloval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), když zákon loni prosazoval v Poslanecké sněmovně.

"Jsem přesvědčen, že slušný člověk se nemusí bát a neměl by být problém prokázat jasné důkazy, že k ničemu takovému nedochází. Nový paragraf chrání a měl by být prevencí proti chronickým čudilům a čmoudilům, proti kterým dnes de facto není ochrana," uvedl Brabec.

"Fascinuje mě, že na začátku druhé dekády jednadvacátého století nejsme schopni vypracovat a používat metodu, která by dokázala analyzovat zplodiny z kouře jinak než vniknutím do domu," podivoval se při schvalování novely například poslanec Jan Zahradník za ODS, který neúspěšně navrhl možnost prohlídek vypustit.

Odpůrci navrhovali možnost kontroly například pomocí dronů, které se vznesou nad domy a odeberou vzorky kouře. Podle ministra Brabce ale zatím takové metody nejsou příliš spolehlivé a drony navíc omezují domovní svobodu podobně jako prohlídky.

Další poslanci pak argumentovali tím, že nová povinnost či případná sankce zatíží hlavně sociálně slabé lidi, kteří nemají peníze na lepší kotel či palivo, a následně se kvůli tomu zadluží nebo dostanou do exekuce.

Poslanci ODS a TOP 09 napadli u Ústavního soudu také sankci za nevpuštění kontroly do domácnosti. "Novela umožňuje postihnout i vlastníka, který nemusí být uživatelem dotčených prostor a nemůže ovlivnit splnění vyžadované povinnosti, například nájemcem prostor," uvedli v návrhu.

Novela je podle opozičních poslanců odrazem "neustálé touhy po regulaci" a otevírá "mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny", které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha.

Zatím bez pokut

Anketa ČTK před měsícem ukázala, že novela zatím žádné pokuty nepřinesla. Příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na radnice většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často pouze vyřizují spory.

Podle Brabce novela plní svou preventivní funkci. "Ukázalo se, že zafungovala i jako výstražný signál," říká ministr. Prakticky podle ministra úředníci osobně komíny kontrolovat nemusí, protože se znečišťovatelé po připomínce z úřadu polepší. Ovzduší se tak podle něj zlepšuje. "Dochází ke zlepšení stavu u už dříve známých obecních notorických čmoudilů," dodává Brabec.

"Zkušenosti ze strany obcí s rozšířenou působností ukazují, že až na výjimky stačí poslat pouze písemné upozornění, ve kterém jsou lidé upozorněni na to, že vzniklo důvodné podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší. A proto jsou mimo jiné požádáni o předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje, který je vystaven proškoleným technikem," upřesňuje ministr.

 

Právě se děje

Další zprávy