Soudce čelí internímu šetření. Vlastní letovisko, koupil ho od spojky Romana Janouška

Jan Horák Jan Horák
24. 2. 2020 7:08
Koupaliště, penzion před otevřením, bývalý hotel procházející opravou a placené parkoviště mají tvořit resort pro turisty v místě zvaném Harasov v Kokořínském dolu na Mělnicku. Už nyní během sezony slouží výletníkům. Deník Aktuálně.cz zjistil, že letovisko vlastní mělnický soudce Jan Veselý. Předseda soudu oficiálně prověřuje, zda touto aktivitou jeho podřízený neporušuje zákon o soudcích.
Na snímku je penzion a část parkoviště v Harasově, které patří soudci Janu Veselému.
Na snímku je penzion a část parkoviště v Harasově, které patří soudci Janu Veselému. | Foto: Jakub Plíhal

Přírodní koupaliště Harasov leží v přírodní rezervaci Kokořínský důl. Přiléhá k němu srub, kde v létě funguje bistro a už nyní se prezentuje coby penzion. Pár metrů od srubu je placené parkoviště, které přechází v pozemek s přípojkami na elektřinu. Jde o kemp. Parkoviště z druhé strany odděluje silnice od ruiny hotelu. Zchátralá stavba prochází opravou, upomínají na to poskládané kupy stavebního materiálu.

Z Harasova je to po silnici přesně 11,1 kilometru k budově Okresního soudu v Mělníku. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, právě zde pracuje majitel všech zmíněných nemovitostí (kromě silnice). Je jím soudce Jan Veselý. Na mělnickém soudu působí dvacet let, řadí se do civilního úseku. V minulosti celý soud několik let řídil. Aktuálně.cz má k dispozici kupní smlouvu, na jejímž základě soudce nemovitosti pořídil.

"Že vlastní předmětné nemovitosti, jsem věděl pouze z neoficiálního doslechu. Podněty na aktivity JUDr. Ing. Veselého, které by ohrožovaly důstojnost jeho soudcovské funkce, mi však nebyly sděleny. Je pro mě naprosto nová informace, že by s vlastnictvím pozemků měla být spojena případná podnikatelská aktivita JUDr. Ing. Veselého," uvedl předseda mělnického soudu Oldřich Kajzr, kterého Aktuálně.cz na celou věc upozornilo.

Předseda soudu zmiňuje důstojnost soudcovské funkce záměrně. Je jedním ze základních předpokladů, kterým musí soudci dostát. Na zachování důstojnosti pamatuje i zákon, jenž kvůli tomu soudcům přísně zakazuje jinou výdělečnou činnost. Legislativa jim povoluje několik výjimek. Otázka, jestli se soudce Veselý mezi ně vejde, je jádrem celého příběhu.

Nemovitosti za 9 milionů

"S výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké a činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor parlamentu, a to za předpokladu, že taková činnost nenarušuje důstojnost soudcovské funkce nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví," stojí v zákonu o soudcích, kterým se musí od dne svého nástupu do funkce muži a ženy v talárech řídit.

Koupaliště, srub či bývalý hotel koupil soudce Veselý v březnu 2016 jako součást širšího souboru nemovitostí, za které zaplatil celkem 9 milionů korun. Transakci předcházela tragická událost, rodiče Jana Veselého rok předtím náhle zemřeli. V Mělníku je místní znali jako bohatou rodinu, soudce po nich zdědil peníze i značný majetek. Zahrnuje mimo jiné budovu, která stojí přes silnici naproti okresnímu soudu.

Penzion a hotel od sebe dělí pár desítek metrů a jedna silnice.
Penzion a hotel od sebe dělí pár desítek metrů a jedna silnice. | Foto: Jakub Plíhal

"Nemovitosti na Harasově jsem koupil v rámci správy dědictví po rodičích, kteří náhle zemřeli. Zdědil jsem také podnik zabývající se správou vlastních nemovitostí. Nemám žádnou komerční provozovnu ani na Harasově, ani jinde," napsal Aktuálně.cz soudce Veselý. V jeho vyjádření je však několik háčků, které je potřeba rozebrat.

V první řadě harasovské nemovitosti nemají se správou dědictví nic společného, Veselého rodičům nepatřily. Kupní smlouvu uzavřel soudce s jejich majitelem, firmou Harasov Park. Společnost se zbavovala nevyužívaného a zanedbaného majetku, následující rok skončila v likvidaci. Za Harasov Park podepsal kontrakt člen představenstva firmy Luboš Pašek. Jde o blízkého přítele politického podnikatele a lobbisty Romana Janouška.

Kdo má nemovitosti v nájmu? Neřeknu

Druhá potíž vyvstává s tvrzením, že soudce nevlastní komerční provozovnu. Je zde však zmíněné placené parkoviště, fungovat začalo až po koupi od Paška. Za den stání má šofér osobního vozu vhodit do automatu devadesát korun, za autobus či karavan se platí sto třicet. A především u koupaliště stojí onen srub. V létě v něm funguje bistro. Když během sezony okupují koupaliště turisté, ve srubu si mohou koupit pivo, nealkoholické nápoje či pochutiny.

Hlavní náplň srubu má být ale jiná, v nejbližší době začne sloužit jako penzion. Dokládá to oficiální web zvaný Letovisko Harasov s ceníkem za ubytování, potvrzují to i fotografie s popisky na profilu resortu na sociální síti Facebook. Snímky nových pokojů provází poptávka po pokojské. Z telefonního čísla uvedeného na profilu komunikuje Kamil Veselý, který je bratrem majitele nemovitostí, soudce Jana Veselého.

Chtěl řídit krajský soud v Ústí, ale prezident to zarazil

  • Jan Veselý začal jako justiční čekatel v roce 1997. Soudcem se stal v roce 2000, od první chvíle působil na Okresním soudu v Mělníku. V roce 2008 se stal jeho předsedou. Na jaře 2014 kandidoval na šéfa Krajského soudu v Ústí nad Labem, konkurz vyhrál. Řízení ale vyvolalo rozpaky, protože ve výběrové komisi nebyl nikdo spjatý s ústeckou justicí. Kritici poukazovali i na to, že Veselý o krajském soudu nic neví.
  • Veselý se nakonec šéfem ústeckého krajského soudu nestal, prezident Miloš Zeman ho odmítl jmenovat. Poukázal na prověrku ze strany nadřízeného soudu, podle kterého mělnický soud pod vedením Veselého byl v několika sledovaných kategoriích nejhorší v regionu. Rok 2014 byl navíc také posledním, kdy Veselý řídil mělnický okresní soud. Jeho nástupcem se stal zmíněný Oldřich Kajzr.

"Můj bratr spravuje nemovitosti na Harasově způsobem řádného vlastníka. Některé z nemovitostí jsou pronajaty a nájemce je provozuje," napsal Aktuálně.cz Kamil Veselý. Ujišťuje, že jeho bratr se na provozu parkoviště či dokončovaného penzionu navzdory jejich vlastnictví nepodílí. "Příjmy z provozů na Harasově inkasuje nájemce, který tyto provozovny řádně ohlásil do živnostenského rejstříku," zdůrazňuje.

Kdo je však oním nájemcem, si lze jen domýšlet. Kamil Veselý to po dalších otázkách odmítl prozradit. "Za to, že odpovědím nerozumíte nebo nechcete rozumět, já opravdu nemohu. Žádné další otázky vám zodpovídat nebudu," uvedl. Deník Aktuálně.cz v souvislosti s popisovaným příběhem skutečně jedno živnostenské oprávnění objevil, patří však soudci Veselému, majiteli harasovského letoviska.

Soudce Veselý je plátcem DPH

Oprávnění mu dovoluje provozovat ubytovací služby, realitní činnost včetně správy a údržby nemovitostí či pronájem a půjčování věcí movitých. Podle zjištění Aktuálně.cz si ho vyřídil v lednu 2018. Deník Aktuálně.cz navíc zjistil, že soudce Veselý je od prosince 2017 plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty podle zákona platí ti, kdo vykonávají ekonomickou činnost, jejíž obrat v průběhu roku přesáhne milion korun.

"Obecně mohu uvést, že již samotné držení aktivního živnostenského oprávnění, případně též registrace osoby jako plátce DPH, v případě soudce považuji za chování a jednání ohrožující či narušující důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví," podotýká k tomu předseda mělnického soudu Oldřich Kajzr. Naráží tím na další zásadní povinnost soudce vyplývající ze zákona - nesmí podnikat.

Parkování u penzionu je placené.
Parkování u penzionu je placené. | Foto: Jakub Plíhal

Několik desítek metrů od penzionu stojí zchátralá budova bývalého hotelu. Za první republiky přitahoval turisty z širokého okolí, rekreovala se tu i tehdejší herecká hvězda Oldřich Nový. Budova prochází pozvolnou rekonstrukcí, stále však ještě připomíná ruinu. Na příkladu hotelu lze ale vysledovat, do jaké míry se soudce Veselý do obnovy letoviska zapojuje. Otázky Aktuálně.cz na toto téma odmítl zodpovědět, ale v minulosti se vyjádřil jinde.

"Chápeme historickou hodnotu hotelu a nejsme s památkáři ve sporu," citoval v červnu 2017 Jana Veselého internetový server. "Úkolem letošního roku bude nová střecha," dodal. U jeho jména však chybí v článku podstatná informace, že je soudcem. Text ho uvádí pouze jako místopředsedu tzv. okrašlovacího spolku Kokořínska Pšovka. Pravdou je, že část rodiny Veselých má k lokalitě silný vztah. Kamil Veselý posledních 15 let v Harasově žije.

Ve hře je kárná žaloba

Postoj soudce k celé věci vyvolává několik otazníků. Na podrobnosti o možném zapojení do provozu penzionu či parkoviště odmítl odpovědět. Nákup zmíněných nemovitostí spojil se správou dědictví, ačkoliv je pořídil od soukromníka. Navíc podle všeho nemluvil celou pravdu ještě v jedné věci. "O shora uvedených skutečnostech bylo informováno vedení soudu," uvedl, že jeho nadřízení o Harasově vědí.

V celé šíři však na záležitost upozornilo předsedu soudu Oldřicha Kajzra až Aktuálně.cz. Soudce Veselý se nadřízenému svěřil teprve poté. "Žádné své aktivity vedení soudu neoznámil. Až nyní k věci zaujímá stanovisko, že jeho aktivity jsou realizovány v rámci správy vlastního majetku s tím, že odkazuje na svou odpověď zaslanou vám k položeným otázkám," upozorňuje předseda soudu Kajzr.

Pohled na koupaliště, bývalý hotel a penzion, které vlastní soudce Veselý.
Pohled na koupaliště, bývalý hotel a penzion, které vlastní soudce Veselý. | Foto: Jakub Plíhal

Stanovisko šéfa soudu je jasné: zjištění Aktuálně.cz považuje za závažné, proto se rozhodl k oficiální reakci. "Již toto vaše zjištění, že soudce JUDr. Ing. Jan Veselý je držitelem živnostenského oprávnění v oboru vymezených činností jako ubytovací služby, dále realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále pronájem a půjčování věcí movitých, považuji za natolik vážné, že jsem zahájil interní šetření," řekl Kajzr.

Šetření má objasnit, zda je, či není na místě podat kárnou žalobu. Jako možný důvod se nabízí, že aktivity soudce Veselého jsou v rozporu s požadovanou důstojností funkce. Žalobu by podával předseda Kajzr, projednal by ji Nejvyšší správní soud. Obecně kárné řízení může vyústit v písemnou výtku, snížení platu či v krajním případě až zproštění funkce. Kajzr chce šetření ukončit počátkem března. Ve hře samozřejmě zůstává, že na žalobu nedojde.

Zlato ze zátahu ÚOOZ a stíhání s Janouškem

Rozporuplný harasovský příběh soudce Veselého rámuje skutečnost, od koho nemovitosti koupil. Pětapadesátiletý byznysmen z Mělníka Luboš Pašek je blízkým přítelem politického podnikatele Romana Janouška, který v primátorské éře Pavla Béma platil za nejvlivnějšího zákulisního hráče Prahy. Pašek měl svého času kancelář v Galerii Myšák, kde úřadoval vedle Janouška.

Když Janoušek opouštěl policejní služebnu po své nehodě v opilosti, kvůli níž dostal čtyřapůlletý trest, odvážel ho Pašek. A policie pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Janouška s Paškem letos v lednu navrhla obžalovat kvůli údajnému praní špinavých peněz a podvodu v kauze polikliniky Chambon, v níž působili. Poliklinika podle kriminalistů neoprávněně inkasovala miliony korun v úhradách od pojišťoven za krevní testy.

"Prostě se známe, prodali jsme mu to a to je celé. Víc vám k tomu neřeknu, s novináři mám strašnou zkušenost," řekl Pašek Aktuálně.cz k transakci se soudcem Veselým a položil telefon. Podnikatel nechal stopu i v razii tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu z června 2013, jež vedla k pádu vlády Petra Nečase. Zabavené desítky kilogramů zlata patřily jemu. Zlato dodnes nedostal zpět, zůstává zajištěné policií.

"Pana Paška jsem poznal výhradně v souvislosti s koupí nemovitostí na Harasově. Shora uvedené skutečnosti se nikdy jakkoli nedotkly mé práce soudce a jakkoli s ní nesouvisejí," ujišťuje soudce Veselý. Předseda Kajzr se silného hodnocení obchodního propojení stíhaného podnikatele a svého soudce zdržel. "Obecně mohu pouze konstatovat, že je na zralé úvaze každého soudce, zda některé osobní kontakty nemohou ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce soudce," podotkl.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy