reklama
 
 

Finské děti patří k nejchytřejším. Učí se přitom málo a přestávka tu trvá půl hodiny

Nezrušili jsme předměty, ale nenecháme se jimi svazovat Foto: Shutterstock.com

Nezrušili jsme předměty, ale nenecháme se jimi svazovat

Dalším častým mýtem je, že Finové zrušili předměty. Nezrušili. Najdeme tu finštinu, matematiku, zeměpis, fyziku, chemii, biologii, cizí jazyky, dějepis, tělocvik a umění. Kromě těchto klasických předmětů se učí také druhý národní jazyk (ti, kdo mluví finsky, se učí švédsky a naopak), enviromentální studia, zdravověda, sociální studia, náboženství a etika (každý se učí své náboženství, děti bez vyznání pak etiku) a pak také řemesla či domácí ekonomika.

Hranice mezi předměty ovšem nejsou tak ostré, děti se učí myslet mezioborově. Hlavní důraz je kladen ne na vědomosti z daného předmětu, ale na dovednosti užitečné pro život. 

Výuka klasických předmětů bývá nicméně často střídána výukou tzv. fenoménů, tedy důležitých témat například od ekologie, energii přes média, technologie po Evropskou unii. Žáci pracují na multidisciplinárních projektech a naučí se, jaká je provázanost mezi jednotlivými vědami a disciplínami. 

autor: Zuzana Hronová | 1. 6. 2019 16:12

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama