Svět podle Nočního vlka: Ukrajina je útok anglosaského světa

Ondřej Soukup
24. 4. 2015 14:20
"Má motoromantika začala na české ČZ," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz hlavní ideolog ruského motorkářského klubu Alexej Vajc.
Noční vlk Alexej Vajc
Noční vlk Alexej Vajc | Foto: Archiv Alexeje Vajce

Praha/Moskva - Jedním z hlavních ideologů Nočních vlků - ruského motoklubu, který v sobotu vyrazí na svou spanilou jízdu po Evropě -  je Alexej Vajc.

Pracoval jako PR specialista pro velké společnosti, ale i pro pravoslavnou církev. Podle insiderů je právě Vajc tím, kdo stál za obratem klubu k pravoslaví.

Když se ho zeptáte, jak chce být titulován, odpoví: jako "aktivista motoklubu Noční vlci". Před odjezdem z Moskvy poskytl Aktuálně.cz rozhovor.

A.cz: Jak se vlastně přihodilo, že z klasického motogangu 90. let se Noční vlci stali oporou pravoslaví a státnosti?

Alexej Vajc: Motoklub nikdy nebyl klasickým motogangem. Motogang, to je pašování drog, obchod se zbraněmi a pasáctví.

Ani jedno z toho jsem v Klubu neviděl za těch dvacet let, co žiji s ním a v něm. Dívky samozřejmě byly okolo motocyklů, nikdy se s nimi ale neobchodovalo. Stejně jako se zbraněmi. O drogách se vůbec nedá mluvit.

Vyrostli jsme v Sovětském svazu a tam byla seriózní propaganda, která nám správně učesala mozky. Krom toho jsme byli romantiky do morku kostí a blíž nám byl Timur a jeho parta než hodnoty klasických motogangů.

Noční vlci při průjezdu Krymem k ročnímu výročí odtržení Krymu od Ukrajiny a připojení k Rusku.
Noční vlci při průjezdu Krymem k ročnímu výročí odtržení Krymu od Ukrajiny a připojení k Rusku. | Foto: ČTK/LEHTIKUVA/Jussi Nukari

A.cz: Co je tedy na Nočních vlcích unikátní?

Fenomén Klubu se podle mne skrývá v ruské kultuře a hodnotách ruského světa: víra, rodina, práce, služba, historická paměť. Což obvykle vedlo k neustálé touze napnout své síly ke sloužení.

Tato ideální snaha je přítomná i v ruských pohádkách. Vždyť co má člověk dělat, když nechce hromadit majetek? Přirozeně sloužit. Vzpomeňte na obrázky z pohádek o ruských bohatýrech - vždy jsou na hlídce nebo přemýšlejí, vybírají cestu.

To se týká i pravoslaví a státnosti. Vždyť pravoslaví je založeno na principu sloužení lidu, vlasti a Bohu. Sloužení oddaného a plného obětí.

Právě v pravoslaví se vytváří opravdové bratrství, neboť bratrství bez Krista - to je právě klasický motogang, který žije podle principu "udeř bližního, poniž slabšího". Vždyť to vidíme ve všech filmech o západní motokultuře.

A.cz: Jak do toho zapadá vámi zmiňovaná státnost?

Zde jde také o specifika našeho mnohonárodnostního lidu. Na Západě se společnost rozvíjela v rodinně-rodových svazcích, rostla, sílila a rozvíjela měšťanské principy, které přerostly do buržoazní morálky, ve které člověk už nic nepotřebuje kromě majetku a úspor.

Na Východě se společnost vyvíjela pod vlivem religiózních a klanových principů. Tam jsou důležité vztahy klanů a rodů. Jsou natolik propletené, že když sáhneš na jednu část, nikdy nevíš, co vypadne z opačné strany. Proto je východní společnost moudrá, opatrná a konzervativní.

A.cz: Proč jste takovými zastánci ruského prezidenta Vladimira Putina?

V Rusku je moc vždy personifikovaná. Ani po ztrátě imperátora během revoluce Rusko nepřestalo být samoděržavím. Stalin, Brežněv i Putin jsou centrem nervové soustavy národa.

Vladimir Putin v roce 2010 na - tehdy ještě ukrajinském - Krymu.
Vladimir Putin v roce 2010 na - tehdy ještě ukrajinském - Krymu. | Foto: Reuters

V Rusku se k moci vždy chovali jako k něčemu sakrálnímu. A vždy se za ni prali, zejména když byla země vystavena zkouškám. Tím se dá vysvětlit i dnešní nevídaná Putinova popularita.

Stát je pro ruského člověka ohradou jeho prostoru modlitby, jeho prostoru víry, tvorby, nejvyšších ideálů.

Tedy ještě jednou: (Náš) motoklub nikdy nebyl motogangem, ale vždy byl místem setkání romantiků, kteří měli v různých dobách různé idoly, ale nakonec přišli k Ideálu všech ideálů - Ježíši Kristovi. Zde je potřeba studovat život této historické postavy a tu historickou realitu jeho doby, kdy došlo k jeho životu a smrti. A zjistíte něco neuvěřitelného. Kdo v celých lidských dějinách může být výše než on? Proto pravoslaví.

A.cz: Mnoho lidí mi říkalo, že obrat k pravoslaví byl do značné míry vaše zásluha. Jaká byla vaše role a jak jste se vlastně dostal k Nočním vlkům?

Osmého srpna 1979 mi rodiče koupili český motocykl ČZ. Tak začala má motoromantika. Jezdil jsem po zemi, účastnil se soutěží (motokros, motoball) a vždy jsem se nejlíp cítil v sedle.

V roce 1993 jsem se seznámil s několika lidmi z Klubu a začali jsme se přátelit, jezdit spolu. Nebyl jsem v Klubu, ale vždy jsem byl s Klubem.

Spíš Klub ze mě udělal pravoslavného, než že já bych na něj měl nějaký vliv. Mne přitáhla ta vnitřní energie mezi bratry, která pro sebe hledala uplatnění, a já měl jen štěstí, že jsem byl svědkem toho neuvěřitelně silného vnitřního přerodu. Copak můžete něco vnutit lidem svobodným, kteří nemají předsudky a naopak jsou citliví na jakoukoli manipulaci? To není možné.

Klub se přerodil v to, v co se měl přerodit. Logicky přišel k jezdecké službě, ke svému bohatýrství, k mnišství, k vojenství po vzoru Dmitrije Donského nebo Alexandra Něvského, po vzoru našich udatných kozáků. To je pochopitelné a já měl jen štěstí, že jsem mohl být v centru tohoto přerodu.

A.cz: Vaši kritici vás obviňují z politizace motorkářského hnutí a až totalitárních tendencí.

Kritici mají jeden problém - v zápalu boje přestávají patřit sami sobě.

Dnešní náraz na Ukrajině je nárazem s ruským světem - je to jediný lid, jedna kultura a jazyk. Je to neviditelný útok, mění se významy, manipuluje s vědomím celých národů. Je to útok anglosaského světa. Nechte Slovany, aby si to vyříkali mezi sebou, a dosáhnou míru.

Evropa není schopná vzdorovat politickým technologiím rozdělování, které jsou proti ní použity. Ale Rusko ještě schopné je.

Na místě Evropanů bych se zastavil a pokusil bych se pochopit míru děr, prasklin a prázdnoty, které má Evropa v sobě. V evangeliu Pán říká: Kdo není se mnou, je proti mně, kdo se mnou neshromažďuje, rozhazuje. Tady není neutrální bod. Buď shromažďuješ, nebo rozhazuješ.

I když jenom sleduješ televizi a jenom pozoruješ, tak rozhazuješ. Evropa by měla přestat přijímat Ducha rozdělení a přijmout Ducha lásky. Příroda netrpí prázdnotu a ta bude zaplněna.

Evropa je mi drahá, slyším volání svých předků. Na severu Německa tlí prach mých rodičů a doufám, že přijde čas, kdy ukážu svým dětem místa života našeho rodu, který se obětoval službě Rusku.

Evropským kritikům bych poradil všímat si prázdnoty, která vzniká i jejich přičiněním. Vytváří nepřátelské prostředí, které nakonec rozpustí je samé.

Dnes přišel čas obnažit významy a hodnoty, z kterých vznikla Evropa, abychom se všichni kolem nich shromáždili.

A.cz: Jak byste popsal rozdíl mezi Nočními vlky a jinými motorkářskými kluby?

Existuje názor, že Noční vlci vznikli ze západní motorkářské kultury. My ale neznáme kulturu banditů na motorkách. Jsou banditi a jsou motorkáři. Pak ještě existují motorkáři, kteří si hrají na bandity…

Říká se, že jachta bude plout podle toho, jak ji pojmenuješ. Kam může doplout jachta se jménem jakéhokoli západního klubu? Vzpomeňte si na ta jména a představte si, jak to asi může dopadnout.

Noční vlci jsou hádankou pro mne samého. Klub už funguje 26 let, tolik nevydržela žádná politická strana.

Krom toho - Klub se nezabývá politikou, jen společenskou činností. Protože v politice musíte zastupovat něčí politické zájmy a my jsme lidé svobodní.

Služba společnosti předpokládá ideální úmysly, které jsou založeny na hlavním principu - na změnách ve společnosti, na zlepšování kvality života. Naložili jsme si toho na sebe obrovské množství: pořádáme každoroční bikeshow, dětské svátky, vojensko-sportovní tábory, fóra, slety, sbíráme údaje o dějinách naší země.

Přitom rozlišujte dvě základní věci: sloužíme vlasti, ne státu. Dnes jsou zájmy vlasti a státu spojeny jako nikdy.

Ale vždy hlavními třemi oporami našeho světového názoru budou: pravda, volnost, vlast. S Bohem na všech cestách!

 

Právě se děje

Další zprávy