Obezitu můžete dostat jako rýmu. Vědci přinesli důkaz

Jakub Novák
11. 10. 2010 11:25
Nové objevy otevírají nové možnosti prevence nadváhy
Jste obézní? Vědci pro vás mají dobrou zprávu: je možné, že si za to nemusíte tak docela sami...
Jste obézní? Vědci pro vás mají dobrou zprávu: je možné, že si za to nemusíte tak docela sami... | Foto: Reuters

San Diego - Vědci přinesli nový důkaz, že obezita bývá způsobena nejen špatnou životosprávou, ale může být též následkem virové infekce.

Výsledky posledního výzkumu provedeného na Kalifornské univerzitě v San Diegu podpořily hypotézu, že jeden z kmenů adenovirů, které se běžně vyskytují v populaci a jsou příčinou onemocnění především dýchacího a zažívacího traktu, je též zodpovědný za vznik obezity.

Během studie provedené doktorem Schwimmerem a jeho kolegy bylo vyšetřeno více než sto dvacet mladistvých ve věku mezi 8 a 18 lety, z nichž více než polovina byla podle hodnoty body mass indexu (BMI) shledána obézními. V obézní skupině vážily děti, které prodělaly zmíněnou infekci, o 16 kilogramů více než ty, jimž se infekce vyhnula.

Čtvrt metráku navíc

U obézních dětí, které tuto infekci prodělaly, bylo navíc zjištěno, že jejich průměrná váha v porovnání s vrstevníky byla průměrně o 25 kilogramů vyšší.

Souvislost infekce tohoto kmenu - adenoviru 36 - se vznikem obezity byla zjištěna již v předchozích studiích na zvířecích modelech, kalifornský výzkum tak přináší její nové potvrzení.

Bohužel samotný mechanismus, který je za vznik obezity v návaznosti na toto onemocnění zodpovědný, není doposud jasný.

Z experimentů s tkáňovými kulturami vyplývá, že virus napadá nezralé tukové buňky a vede je k rychlejšímu vývoji a častějšímu dělení. V jedné z předcházejících studií provedených na Louisianské státní univerzitě se ukázalo, že kmenové buňky, které mají potenciál stát se téměř jakoukoli buňkou těla, se po napadení tímto virem přeměnily v buňky tukové.

Byl zde také identifikován gen, který je zřejmě součástí mechanismu stojícího za hromaděním tuku v těle. Tento gen, nazývaný E4Orfl, se tak stává slibným cílem možných budoucích léčebných zásahů.

Bude možná prevence?

Nejasné jsou však též další okolnosti týkající se infekce samotné. Například proč virus působí na lidi v různé míře a zda samotný vznik obezity je spojen s infekcí samotnou, či je výsledkem dlouhodobějších změn v metabolismu způsobených virem.

Výsledek studie vědců ze San Diega přesto ukazuje lidi trpící nadváhou z jiné perspektivy a také otevírá možné cesty k její prevenci či alespoň včasné diagnostikaci umožňující odpovídající úpravu životního stylu.

Ke známým rizikovým faktorům nejen dětské obezity, jako je špatná životospráva, nedostatek cvičení, etnická příslušnost, psychologické problémy, rodinný stav a ekonomická situace, se tak přidává další, dosud přehlížený hráč.

 

Právě se děje

Další zprávy