reklama
 
 

E-shopy čeká další zpřísnění. Tady je přehled změn

17. 9. 2012
Foto: Thinkstock
Na provozovatele internetových obchodů čekají další nové povinnosti

Autorka je koncipientkou v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík

Na provozovatele internetových obchodů čekají další nové povinnosti. Podstatné změny přináší unijní směrnice o právech spotřebitelů, kterou musí členské státy EU převést do národní legislativy do konce roku 2013. Novinky mají platit od poloviny června 2014.

Rozšíří se seznam informací, které musí obchodník poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy, změny se dotknou i hrazení nákladů při případném vracení zboží. Nové směrnice znamenají také konec nesmyslně drahým zákaznickým linkám nebo již předvyplněným zaškrtávacím polím k odběru dalšího zboží.

Nová pravidla ovlivní provoz všech e-shopů v Evropské unii, ty "sídlící" v Česku nevyjímaje. Směrnice má mimo jiné posílit důvěru spotřebitelů v přeshraniční nakupování v internetových obchodech.

Více informací před uzavřením smlouvy

Obchodníci budou muset případným klientům poskytnout před uzavřením smlouvy ještě více informací než dosud. Například jasné a čitelně uvedené informace o možných způsobech platby nebo jakékoli omezení související s dodávkou zboží budou muset být zákazníkovi k dispozici nejpozději na začátku objednávkového procesu.

Další novou povinností provozovatele e-shopu je zajistit, aby zákazníci byli výslovně seznámeni s tím, že potvrzením objednávky se zavazují k jejímu zaplacení.

Jestliže prodávající odmítá nést náklady za případné vrácení zboží, musí i o této skutečnosti jasně a předem informovat své zákazníky. Pokud tak neučiní, nebude muset zákazník náklady vzniklé s vrácením zboží prodávajícímu uhradit.

Konečné ceny bez dodatečných poplatků

Nová směrnice také výslovně stanoví, že uvedená cena musí být konečná, tedy včetně DPH a všech dalších příplatků (doprava, pojištění zboží atd.), které by mohly vzniknout v průběhu objednávky. Spotřebitelé nebudou muset platit poplatky, o nichž nebyli předem informováni.

Skončit mají také "předvyplněná" políčka předpokládající, že nakupující má zájem o další zboží či službu. V současné době je praxe často taková, že pokud zákazník nemá zájem o označenou službu či zboží, musí se sám aktivně odhlásit (odškrtnout). Nově to má být naopak - objednávku si bude muset sám zaškrtnout.

Dodání do 30 dnů

Unijní směrnice, kterou musí do své legislativy promítnout i Česká republika, dále nově stanoví maximální lhůtu pro dodání objednaného zboží.

Obchodník má zboží dodat nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy, nebude-li aplikovatelná některá z výjimek. Výjimkou má zůstat například výroba "na míru" podle individuálních přání zákazníka, kde směrnice připouští přiměřené prodloužení dodací lhůty.

Jestliže e-shop provozuje zákaznickou linku vyhrazenou pro záležitosti týkající se uzavřených smluv, musí být poplatek za volání na tuto linku stejně vysoký jako sazba za běžný telefonní hovor.

Odstoupení od smlouvy

S novými směrnicemi se v celé Evropské unii sjednotí lhůta na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Zákazník tak nyní bude mít na odstoupení 14 dnů ode dne převzetí zboží (u smlouvy na dodávku zboží) nebo ode dne uzavření smlouvy (u smlouvy na poskytnutí služeb). Na odeslání zakoupeného produktu zpět prodejci bude mít spotřebitel rovněž 14 dnů.

Jestliže zákazník nebude ze strany e-shopu informován o právu (a konkrétně lhůtě) na odstoupení od smlouvy, prodlouží se mu možnost odstoupení až na 12 měsíců.

Odstoupení však nebude možné u směrnicí stanovených výjimek - například u zboží, jehož cena závisí na kolísání cen na trhu (např. produkty a služby na finančním trhu), nebo pokud je vyrobeno pro spotřebitele na zakázku.

Směrnice také upravila pravidla týkající se formy odstoupení, a to ve prospěch spotřebitele. Nově bude záležet jen na něm, jakou formu si pro odstoupení od smlouvy zvolí. Vedle prohlášení formulovaného vlastními slovy nebo aplikace na webu obchodníka tak bude moci nově učinit také s využitím vzorového formuláře platného pro celou EU. V případě, že se zákazník rozhodne využít webovou aplikaci, bude muset obchodník spotřebiteli její přijetí obratem potvrdit.

Vrácení peněz

E-shop se zavazuje vrátit spotřebiteli, který odstoupil od smlouvy, peníze za zboží, včetně nákladů na standardní způsob jeho dodání. Obchodník tak musí učinit nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy ho spotřebitel o svém rozhodnutí vyrozuměl.

Aby však mohl spotřebitel uplatnit nárok na vrácení peněz, je povinen zaslat zboží zpět obchodníkovi, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Jestliže obchodník po obdržení zjistí, že zboží bylo opotřebeno víc, než je "míra nutná k seznámení s funkčností a vlastnostmi věci", bude za takové snížení hodnoty zboží odpovídat spotřebitel.

autoři: Petr Kučera, Kateřina Slováčková, advokátní kancelář KŠB | 17. 9. 2012

Související

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama