Na daně zbývá pět dní bez pokuty. Pak se zpoždění už lidem prodraží, penále stouplo

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
1. 4. 2019 17:00
Letošní termín pro podání daňového přiznání uplynul. Daňový řád však obvykle toleruje zpoždění dalších pět pracovních dnů po stanovené lhůtě. Tedy do pondělí 8. dubna je odevzdání formuláře bez sankce. Pak už lidem i firmám hrozí pokuty, které jsou letos vyšší než v minulosti.
Foto: Jan Langer

Podle statistik Generálního finančního ředitelství nechává řada lidí podání daňového přiznání až na poslední den. Letos tedy na 1. dubna. K pátku 29. března bylo odevzdáno zhruba milion a půl formulářů od fyzických osob, což představovalo 70 % z celkového očekávaného množství.

Firmy na tom byly hůře, v pátek bylo na úřadu něco málo před dvě stě tisíc daňových přiznání, něco málo přes 45 procent z celkového počtu. Dá se tedy předpokládat, že poplatníci využijí ještě následujících pět dní, kdy žádné sankce nehrozí. Loni v týdnu po řádném termínu dorazilo na úřad ještě 300 tisíc přiznání od fyzických i právnických osob. 

Sankce se letos počítá jinak, je vyšší

Každému, kdo podá daňové přiznání letos po 8. dubnu ale už hrozí pokuta. "Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů, která je platná pro první den příslušného kalendářního pololetí," vysvětluje počty daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

A protože 2. listopadu 2018 zvýšila Česká národní banka repo sazbu na 1,75 %, jež se použije pro výpočet úroků z prodlení od 1. ledna 2019, budou letos sankce vyšší.

"Například u daně ve výši 30 tisíc korun při prodlení 90 dní by činily úroky z prodlení 1165 korun. Řádné neplnění daňových povinností se tudíž oproti posledním deseti letům, kdy byla repo sazba nižší, prodražuje," doplňuje Gabriela Ivanco.

Pokud ale úroky z prodlení nedosahují minimálního limitu, v letošním roce je to konkrétně částka 200 korun, jsou daňovému poplatníkovi odpuštěny.  

Loni daňové pokuty přesáhly 400 milionů korun

Pokuta činí 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. "Pokud máte příjmy ze zaměstnání (zaměstnavatel vám sráží zálohu na daň) a tento základ daně představuje více než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za pozdní podání přiznání na desetinu," říká daňová odbornice. 

Připomíná také, že výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání je poloviční, pokud podáte daňové přiznání do 2. května 2019, respektive 31. července 2019 (pokud máte daňového poradce), a v daném roce u vás správce daně neeviduje prodlení s jiným podáním.

Pokud máte v pozdě podaném daňovém přiznání ztrátu, činí pokuta 0,01 procenta ze stanovené ztráty za každý den prodlení. Maximální výše pokuty je 5 procent stanovené daně nebo daňové ztráty. Nemůže být ale vyšší než 300 tisíc korun, to je strop.

"Za rok 2018 evidujeme těchto typů pokut podle §250 zákona č.280/2009 Sb., daňového řádu celkem 291 802 v celkové výši 443 milionů korun. Nejedná se pouze o pokuty za podání přiznání k dani z příjmů, ale jsou to data za všechny druhy příjmů, tedy i za ostatní druhy daní. Rozdělení na fyzické a právnické osoby neevidujeme," dodává Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství. 

Pokud víte, že daňové přiznání nestihnete podat ani do 8. dubna, je třeba na finančním úřadu požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Žádost sice má být doručena ještě v řádném termínu, ale lepší to zkusit o něco později než vůbec. Na prodloužení termínu však není zákonný nárok a záleží na posouzení všech důvodů, které uvedete. Za žádost se platí, a to 300 korun.

 

Právě se děje

před 27 minutami

Sokolovská uhelná jde do útlumu, stovky lidí přijdou o práci

Těžební firma Sokolovská uhelná a.s. (SUAS) začne s postupným útlumem a v příštích dvou letech by z ní měla odejít až tisícovka zaměstnanců. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a související ceny emisních povolenek. Nyní firma zaměstnává asi 3000 lidí, dalších téměř 700 pracuje v dceřiných firmách. Potvrdil to předseda dozorčí rady společnosti a hlavní majitel Sokolovské uhelné František Štěpánek. Kraj chce s úřadem práce zajistit rekvalifikace nebo kontaktní místo pro zaměstnance, kteří u SUAS skončí.

Zdroj: ČTK
Další zprávy