Hlavně nic nezatajovat. Poradíme, jak přiznat příjmy z nájmu a co se letos změnilo

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
11. 3. 2022 6:12
Rekordně velké úspory českých střadatelů vedly řadu z nich ke koupi investiční nemovitosti. Pronájem je ostatně tradiční oblíbená cesta, jak vydělat na domu či bytu, který právě nepotřebujeme. Řada lidí však tápe v tom, jak a kdy se příjmy z nájmu vlastně daní. Letos jsou pravidla navíc jiná, protože byla zrušena solidární daň. Poradíme, jak zvládnout tuto daňovou povinnost a na co nezapomenout.
Foto: Pexels.com

Příjem z nájmu nepatří mezi daňově osvobozené příjmy, a tudíž se musí zdanit. Nejdříve je však nutné si ujasnit, co to nájem vlastně je. Definuje se jako pronajímání nemovitosti na delší dobu, ovšem s absencí služeb typu výměny ložního prádla a podobně. Občas totiž lidé zaměňují příjem z nájmu za příjem z ubytovací služby, který se daní jinak. 

Příjem z nájmu je třeba uvést v daňovém přiznání, přičemž tato povinnost se týká jak osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), tak zaměstnanců i všech ostatních. Musí vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo dva.

"Daňoví poplatníci mohou výdaje uplatnit buď ve skutečné výši, nebo 30procentní výdajovým paušálem. Částka výdajů při uplatnění výdajového paušálu však může činit maximálně 600 tisíc korun za rok," připomíná daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Podle ní je ale u příjmů z nájmu v drtivé většině případů výhodnější uplatnit skutečné výdaje oproti paušálním. A to proto, že do skutečných výdajů lze zahrnout odpisy nemovitosti.

Patří do nich zejména daňové odpisy nemovitosti, úroky z hypotéky, náklady na opravy a údržbu nemovitosti, využívání soukromého automobilu pro kontroly nemovitosti, vyzvednutí nájemného či dovoz materiálu na opravy. Dále pojištění nemovitosti a zaplacená daň z nemovitých věcí. 

Jak ale upozorňuje Jaroslav Veselka, lektor akademie Svobodných účetní, do zdanitelných příjmů se nezahrnují zálohy na služby, které zajišťuje pronajímatel, stejně jako se do daňových výdajů nezahrnují ani platby za tyto služby. Jedná se například o zálohy na vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu.

"Pokud však některé služby poskytuje sám pronajímatel, jsou zálohy na ceny těchto služeb zdanitelným příjmem pronajímatele," dodává Veselka.

Vyplatí se tedy porovnat variantu paušálu oproti skutečným nákladům. "Při uplatňování paušálních výdajů nemůže poplatník přerušit odpisování hmotného majetku a odpisy po tuto dobu vede pouze evidenčně, proto lze doporučit nezahajovat odpisy nově pořízeného majetku a odpisování případně zahájit až v době, kdy nebude poplatník uplatňovat paušální výdaje a povede daňovou evidenci nebo účetnictví," radí také Gabriela Ivanco.

Pokud se rozhodnete změnit mezi jednotlivými zdaňovacími obdobími způsob uplatnění výdajů, tedy například přejdete ze skutečných výdajů na procentní výdaje nebo naopak, je nutné se v tomto případě obrátit na daňového poradce, protože se musí podle zákona upravit základ daně.

Daní jen jeden z manželů

Příjmy z nájmu nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Ovšem zároveň se tak lidem nezvyšuje budoucí státní důchod ani se nezakládá nárok na nemocenské dávky.

Přivýdělek formou pravidelného příjmu z nájmu je podle Gabriely Ivanco výhodný pro penzisty. Při využití 30procentního výdajového paušálu neplatí nic na dani z příjmu až do ročního příjmu z nájmu ve výši 265 200 korun.

"I pro příjmy z nájmu mají totiž starobní důchodci nárok na slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun. Vzhledem k tomu, že příjem z nájmu nepodléhá odvodům na sociální pojištění, mohou mít libovolně vysoké příjmy z nájmu i předčasní důchodci," dodává Ivanco. 

Velmi často jsou v praxi majiteli nemovitosti oba manželé, neboť byt nebo dům mají ve společném jmění manželů. V takovém případě se příjem z nájmu zdaňuje pouze u jednoho z nich. "A to i v případě, že plyne z více pronajatých nemovitých věcí i rozdílného charakteru, tedy z pronájmu domu, bytu, chaty, garáže, pozemku," říká Jaroslava Veselka.

Solidární daň nahradilo druhé daňové pásmo

Za kalendářní rok 2020 podléhaly všechny zdanitelné příjmy patnáctiprocentní dani a z rozhodného příjmu ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad určený limit se ještě odváděla sedmiprocentní solidární daň. Letos je to ale jinak. Ve zdaňovacím období roku 2021 byla solidární daň zrušena a nově platí dvě daňová pásma, a to pro všechny zdanitelné příjmy. 

Do daňového základu ve výši 1 701 168 korun se odvádí 15procentní daň z příjmů, pro část daňového základu převyšující tuto částku se pak daň zvyšuje na 23 procent. "Například daňový poplatník s daňovým základem z nájmu ve výši 2,2 milionu korun zaplatí na dani z příjmu za rok 2021 částku 342 067 korun. Za rok 2020 to bylo 305 160 korun," vypočítává Gabriela Ivanco.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je třeba na příslušný finanční úřad podat nejpozději do 1. dubna 2022. Pokud je však daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května. A pokud daňové přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce, je lhůta ještě delší, a to až do 1. července. 

 

Právě se děje

Další zprávy