Daňové přiznání: Zjistili jsme, na co se lidé nejčastěji ptají. Zde jsou odpovědi

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
4. 2. 2022 7:30
Daňové termíny se blíží. Co a kdy je nutné zaplatit, co je možné si z daní odečíst, jak funguje sleva na poplatníka, jak uhradit pojištění a daň z příjmu a kdy se vrací přeplatky. To jsou podle vyhledávacích statistik nejčastější otázky, na které se lidé ptají ohledně daňového přiznání. Odpovědi na ně najdete v prvním díle našeho letošního daňového seriálu.
Foto: Shutterstock

I. Co je základ daně?

Základem daně z podnikatelské činnosti je rozdíl mezi příjmy a výdaji, přičemž výdaje lze uplatnit buď ve skutečné výši - pak je dokládáte fakturami a účtenkami -, nebo jako takzvané paušální výdaje.

Výdajových paušálů je několik: Ve výši 80 procent - platí hlavně u řemeslných živností a zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Výdaje ve výši 60 procent se odečítají nejčastěji u volných, vázaných i koncesovaných živností. A čtyřicetiprocentní paušál si odečtou lidé z činnosti, na kterou není živnost. Jde například o svobodná povolání či příjmy z autorských práv. Paušál ve výši 30 procent si odečtou lidé z pronájmů. 

Například u OSVČ, která uplatňuje šedesátiprocentní výdajový paušál a za rok 2021 obdržela příjmy ve výši 700 tisíc korun, se základ daně vypočte jako 700 tisíc - (60 procent ze 700 tisíc = 420 tisíc), což vychází na 280 tisíc korun.

"V částce výdajů spočítaných procentním paušálem jsou všechny výdaje, nad rámec paušálu nelze uplatnit už žádnou částku navíc," vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

II. Jak spočítat daně z pronájmu?

V daňovém přiznání fyzických osob se příjem z pronájmu zdaňuje podle paragrafu 9 (příjem z nájmu) nebo podle paragrafu 7 (příjem ze samostatné výdělečné činnosti z ubytovacích služeb).

Příjem ze samostatné výdělečné činnosti podléhá také odvodům na sociální a zdravotní pojištění. "Z příjmu podle paragrafu 9 se povinné pojistné neplatí," říká daňová poradkyně Ivanco. Výdaje lze opět uplatnit buď jako skutečné výdaje, nebo paušální ve výši 30 procent z příjmů.

III. Kdy se vrací přeplatek na daních?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání, letos tedy od 2. dubna 2022. "Analogicky si pak odvodíte lhůtu daňové vratky, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky nebo s finančním poradcem. V praxi ale finanční úřad často vrací částku dříve," říká Gabriela Ivanco.

IV. Jak funguje sleva na poplatníka?

Sleva na poplatníka je základní daňovou odčitatelnou položkou. OSVČ ji uplatní v daňovém přiznání za rok 2021 ve výši 27 840 Kč. Zaměstnancům byla sleva na poplatníka zohledňována v průběhu roku 2021 každý měsíc ve výplatě ve výši 2320 Kč. 

V. Jak uhradit daň z příjmů?

Pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tedy do 1. dubna, nebo 2. května, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky. Daň je možné uhradit buď v hotovosti na pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů či poštovní poukázkou, anebo bezhotovostně převodem z bankovního účtu na bankovní účet finančního úřadu, pod který spadá vaše územní pracoviště. Pokud podáte daňové přiznání přes online finanční úřad, je možné daň zaplatit jednoduše přes QR kód, který vám bude po podání daňového přiznání vygenerován.

VI. Jak uhradit zdravotní a sociální pojištění?

Zaměstnanci je zdravotní a sociální pojištění zohledněno každý měsíc v jeho výplatě. OSVČ podává jednou za rok přehled o příjmech a výdajích pro svou zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. OSVČ podnikající na hlavní i vedlejší činnost hradí měsíční zálohy v určité výši a případný doplatek pak musí uhradit do osmi dnů po podání přehledů. 

VII. Kdy se podávají přehledy o příjmech a výdajích na sociální správu a zdravotní pojišťovnu? 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se letos musí na finanční úřad odevzdat nejpozději do 1. dubna 2022 v papírové formě. Pokud ho podáváte elektronicky - tedy datovou schránkou, tak máte čas do 2. května 2022. Pokud vám bude daňové přiznání dělat poradce, lze přiznání podat do 1. července. Daň z příjmů musí být zaplacena nejpozději v den podání daňového přiznání.

Od tohoto data se odvíjí i termíny podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021. Na sociální správu i na zdravotní pojišťovnu ho musíte podat nejpozději měsíc od podání přiznání, tedy do 2. května, respektive do 1. června. Pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce, tak máte čas až do 1. srpna.

VIII. Dokdy a kam je třeba uhradit nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění?

Lhůta pro zaplacení nedoplatku na sociálním či zdravotním pojištění je osm dnů od podání přehledu. Daň i nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění se posílají na účet finančního úřadu, vaší zdravotní pojišťovny nebo OSSZ/MSSZ. Účty uvádějí příslušné instituce.

IX. Jak vyplnit daňové přiznání?

Je možné vyplnit formulář, který naleznete na stránkách finanční správy, případně je k dispozici na každém finančním úřadě, a ten pak doručíte na finanční úřad osobně nebo poštou. 

Další možností je vyplnit elektronický formulář přímo na stránkách finanční správy nebo online daňovou kalkulačku Aktuálně.cz. Výsledkem je soubor PDF s vyplněnými údaji ke stažení. I ten si buď vytisknete, podepíšete a doručíte osobně nebo poštou na finanční úřad, nebo jej podáte elektronicky (datová schránka, elektronický podpis).

"Výhodou tohoto způsobu podání je nejen snadnější a pohodlnější vyhotovení přiznání, ale i to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje," říká Gabriela Ivanco.

Poslední možností je podat daňové přiznání elektronicky přes online finanční úřad (například přes bankovní identitu). Daňoví poplatníci, kteří budou daňové přiznání podávat elektronicky, mají ze zákona lhůtu o jeden měsíc prodlouženou, tedy do 2. května 2022.

X. Co je možné si odečíst z daní?

Daně si můžete snížit o tisíce korun. Odpočtů je celá řada, uvedené jsou v paragrafu 15 zákona o dani z příjmů. Snižují daňový základ - každá tisícikoruna daňového odpočtu tak přináší daňovou úsporu ve výši 150 korun. Jde například o dobročinné dary, odběry krve, penzijní i životní pojištění od určité zaplacené částky nebo úroky z úvěrů na bydlení, případně náklady na zkoušky z dalšího vzdělávání a příspěvky odborům. Má to ale svá pravidla, více se dozvíte ZDE.  

 

Právě se děje

Další zprávy