Nová pražská čtvrť získala tvář. Podívejte se, jak bude brzy vypadat Rohanský ostrov

Nová pražská čtvrť získala tvář. Podívejte se, jak bude brzy vypadat Rohanský ostrov
Řešení společnosti Schindler Seko architekti příkladně pracuje s urbanistickým i architektonickým detailem a snaží se maximálně využívat klady této lokality, jako jsou například výhledy z bytů a kontakt se zelení i u domů situovaných v takzvaném druhém plánu.
Vhodné členění hmoty budov vítězného návrhu také podle poroty zlepšilo osvětlení jednotek umístěných především v menším z uvažovaných bloků na východě tohoto území.
Návrhy na prvních dvou místech (Schindler Seko a Atelier Bod architekti) shodně zvedly terén Rohanského ostrova tak, aby kopíroval niveletu budoucího mostu, který bude propojovat Karlín s Holešovicemi.
Ateliér BOD architekti přišel s podobným urbanistickým řešením jako vítězný Schindler Seko, především pokud jde o začlenění mostu.
Foto: Schindler Seko architekti
Martina Marečková
8. 3. 2019 11:00
Developer Sekyra Group v pátek představil urbanistické řešení druhé etapy výstavby na Rohanském ostrově v Praze-Karlíně. Workshopu se zúčastnilo devět architektonických studií. Jako nejlepší odborná porota vybrala návrh od Schindler Seko architekti. Developer však upozorňuje, že se jedná pouze o základní urbanistický koncept, nikoli o výslednou podobu zástavby. V galerii se můžete podívat na vítězný koncept spolu s neúspěšnými kandidáty.

"Návrhy, které se umístily na prvních třech místech, úspěšně vyřešily složité zadání, které zahrnovalo vztah k řece, k historické zástavbě Karlína a k zamýšlenému Rohanskému mostu," řekl předseda poroty Michal Sedláček, který je zároveň ředitelem Kanceláře architekta města Brna. "Workshop podle mého názoru zcela naplnil hlavní cíl - vytvořit živý kus města se smíšenou výstavbou," dodal Sedláček.

Výsledky hlasování:

Porota se v rámci svého hlasování o pořadí jednomyslně shodla na tomto pořadí:

  1. místo Schindler Seko architekti
  2. místo Atelier bod architekti
  3. místo Loxia

V porotě dále seděli Jaromír Hainc a Michal Bartošek z pražského Institutu plánování a rozvoje, architekti Ladislav Lábus, Pavel Hnilička a Jan Kasl, za městskou část Praha 8 architektka Iveta Zikmundová a za investora, společnost Sekyra Group, Leoš Anderle a Igor Klajmon.

Projekt nové městské čtvrti s názvem Rohan City se rozkládá na území o velikosti dvacet hektarů mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Jeho druhá etapa vznikne mezi Šaldovou ulicí, kde naváže na nové kancelářské budovy a bytové domy, a Kaizlovými sady.

Hlavním architektem druhé etapy bude ateliér Schindler Seko. Ten, stejně jako ostatní účastníci workshopu, dostal na poslední chvíli pokyn, aby do projektu zakomponoval zamýšlený Rohanský most, který by měl spojovat Holešovice s Karlínem, kde by ústil v ose vedoucí k Lyčkovu náměstí.

Návrhy architektů musely zároveň fungovat i bez mostu, protože o této celoměstsky významné stavbě rozhodne město. Architekti návrhy zpracovali na základě zadání urbanistické studie s regulačními prvky od Pavel Hnilička Architekti.

"Naší ambicí je, aby se nově řešené území stalo integrální součástí Karlína," uvedl Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group. Ten také zdůraznil, že investor na rozvoji Rohanského ostrova úzce spolupracuje s Prahou i městskou částí. Developer se už loni zavázal přispět na občanskou vybavenost, přispěje částkou 60 milionů korun na vybudování nové školy.

Podle Sedláčka všech devět architektonických týmů předložilo kvalitní urbanistické řešení. Snahou je, aby byla nová čtvrť architektonicky rozmanitá. Proto porota doporučila, aby se do architektonického plánu zapojilo dalších pět ateliérů, které se zúčastnily workshopu.

Podobu bytových domů dostane příležitost ztvárnit Atelier bod architekti, Loxia a Chybík+Krištof. Řešení administrativních objektů se budou věnovat Qarta a A.D.N.S. Všech devět účastníků workshopu dostane skicovné a první až třetí místo je ještě dodatečně finančně ohodnocené.

"Předpokládáme, že do šesti měsíců představíme finální studii vycházející z práce pěti či šesti vybraných architektů," řekl Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Druhá etapa Rohan City je v území nejblíže k centru města a podle územního plánu bude mít přibližně 55 tisíc metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. To odpovídá 439 bytům a 16 tisícům metrů čtverečních kancelářských ploch, které navrhli architekti z ateliéru Schindler Seko podél Rohanského nábřeží.

Výšková hladina je daná regulačním výkresem - maximálně sedm pater. Sekyra Group vnímá území jako rezidenční, a proto v něm chce maximalizovat bytovou funkci. V této části se počítá také s parkem, o jehož podobě chce investor diskutovat s veřejností. V letošním roce by chtěl investor začít pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

První etapa projektu Rohan City, jejíž zahájení developer plánuje na začátek příštího roku, navazuje na druhou etapu od ulice Kaizlovy sady a dál směrem k Invalidovně, třetí a další etapy pokračují směrem k Libeňskému mostu.

 

Právě se děje

Další zprávy