Státu reálně hrozí, že bude platit majitelům domů

Tomáš Fránek
6. 5. 2009 18:25
Ústavní soudci sjednotili svoje stanovisko
Při svém proslovu předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský (vlevo) také upozornil na nebezpečí režimů potlačujících svobodu. Shodou okolností jej u řečnického pultu za několik minut vystřídal předseda KSČM Vojtěch Filip. Za jeho řeč mu ale většina soudců netleskala.
Při svém proslovu předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský (vlevo) také upozornil na nebezpečí režimů potlačujících svobodu. Shodou okolností jej u řečnického pultu za několik minut vystřídal předseda KSČM Vojtěch Filip. Za jeho řeč mu ale většina soudců netleskala. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Brno - Majitelé domů s regulovaným nájemným mají kvůli omezení vlastnického práva nárok na odškodnění od státu.

Vyplývá to ze důležitého sjednocující stanoviska pléna Ústavního soudu. 

O náhradě, jež nemá přímou oporu v zákonech, musejí české soudy rozhodovat podle okolností jednotlivých případů a nesmějí žaloby proti státu automaticky zamítat.

Omezení vlastnického práva

Dlouhodobá nečinnost zákonodárců, kteří nepřijali odpovídající zákonnou úpravu, podle ústavních soudců omezila vlastnické právo majitelů domů s regulovaným nájemným. Na tento problém podle soudu nedopadá zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Odpovědnost je totiž spíše politická.

Připadá však v úvahu náhrada za omezení vlastnického práva. Soudci upozornili, že nárok na náhradu nemusejí mít všichni majitelé a že výše náhrady nemusí být identická s rozdílem mezi obvyklým a regulovaným nájemným.

Ve stejném stanovisku ústavní soudci také uvedli, že soudy mohou na návrh majitele domu jednostranně zvýšit nájemné jen za období od podání žaloby do 1. ledna 2007, kdy vystoupila v platnost nová právní úprava.

Politici řešte to

Návrh na zaujetí sjednocujícího stanoviska předložil plénu, tedy sboru všech soudců, jeden ze senátů soudu. Ten posuzoval případ, kdy majitel požadal o náhradu ve výši 4,6 milionů korun za roky 2002 až 2004. Ztráta podle majitele vznikla v důsledku protizákonné a protiústavní regulace nájemného. Obecné soudy jeho žalobu zamítly s tím, že nelze z žádného právního předpisu dovodit odpovědnost státu za škodu, která by byla způsobena rozhodnutím zákonodárce.

Soudci nebyli jednotní. Místopředseda Pavel Holländer a další čtyři soudci uplatnili odlišná stanoviska. S částečnými výhradami stanovisko podpořily místopředsedkyně Eliška Wagnerová a soudkyně Ivana Janů.

Ústavní soudci znovu vyzvali politiky, aby celou situaci řešili.

„Ústavní soud vědom si skutečnosti, že toto stanovisko pléna se vztahuje jen na žaloby proti státu, které již byly v minulosti podány (jako v případě stěžovatele), a zcela omezených možností soudního řešení celé problematiky, apeloval důrazně a znovu na zákonodárce, aby se ujal systémového řešení na úrovni zákona," vyzvali soudci politiky.

 

Právě se děje

Další zprávy