Pokuty za švarcsystém neplatí, braňte se, radí právníci

Petr Kučera Petr Kučera, Karel Toman
14. 5. 2012 15:40
Ukázat smlouvu hned při kontrole na pracovišti? Ministerstvo mírní dubnové zpřísnění
Foto: Thinkstock

Praha - Jedno ze zpřísnění, které v rámci boje proti švarcsystému a dalším formám nelegální práce zavedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09), má vážný problém.

Jde o povinnost platnou teprve od letošního dubna, podle níž musí mít všichni zaměstnavatelé přímo na pracovišti doklady prokazující legální práci. Jejich opožděné dodání už úřady neuznají a automaticky by tuto situaci hodnotily jako práci načerno (podrobněji zde).

Právní stanovisko renomované advokátní kanceláře PRK Partners, kterou má online deník Aktuálně.cz k dispozici, totiž tuto novou povinnost označuje za právně neplatnou, některé její body dokonce za protiústavní. Podnikatelům doporučuje, aby se proti případnému postihu aktivně bránili.

Astronomické pokuty, které pracovníkům nebo podnikatelům hrozí, když nepředloží kopie platných smluv, totiž podle právníků z PRK Partners ministerstvo zavedlo pouze formou tiskové zprávy, zákon ale s ničím takovým nepočítá.

Ministerstvo si sice oficiálně za svým přísnějším postupem nadále stojí, v praxi už ale svá původní prohlášení zmírnilo.

Smlouvy ukažte hned

Přísnější postup zavedl od začátku dubna Státní úřad inspekce práce formou metodického pokynu, ministerstvo o něm poté informovalo tiskovou zprávou.

Podle zmíněného pokynu je zaměstnavatel povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných registrů. Jde zejména o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných nebo doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince.

Pokud zaměstnavatel nepředloží tyto doklady hned při kontrole, má smůlu. "Dodatečné předložení dokladů již nemá vliv na hodnocení nelegální práce," řekla na začátku dubna mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Jestliže firma tuto povinnost nesplní, musí to kontroloři podle Drábka automaticky považovat za nelegální práci.

Mírnější postup podle Drábka není přípustný. "Nepřípustná je pro mne praxe, kdy se doklady mohou kontrole předávat zpětně, někdy i s prodlevou dnů či týdnů. Takový postup dával prostor pro případné machinace a například vytváření dosud neexistujících smluv či dohod," vysvětluje.

Pokuty za nelegální práci přitom od letošního roku výrazně stouply. Firmám hrozí sankce v rozmezí od 250 tisíc do 10 milionů korun, pracovníkům do 100 tisíc korun.

"V naší členské základně to nařízení vyvolalo bouřlivou reakci," říká generální ředitelka Asociace středních a malých podniků a živnostníků Eva Svobodová. U normy, v níž podnikatelé hromadně tápou, totiž mohou být tak vysoké pokuty pro mnohé z nich likvidační.

Právníci: Hrozí nanejvýš výtka

Proti přísnějšímu postupu ale vystoupila Asociace středních a malých podniků a živnostníků, zastupující 254 tisíc podnikatelských subjektů.

Má v ruce silnou zbraň: Opírá se o právní stanovisko advokátní kanceláře PRK Partners, která patří v oboru pracovního práva k nejrespektovanějším v Česku a získala mimo jiné i titul Právnická firma roku.

"Zmíněný postup považujeme z právního hlediska za nesprávný. Závazné právní předpisy sice stanoví povinnost mít v místě pracoviště uvedené kopie, nicméně za porušení této povinnosti není v zákoně stanovena žádná sankce. Nepředložení uvedených kopií tedy může inspektor nanejvýš vytknout v protokolu o provedené kontrole," uvádějí Škubal a Tomáš Liškutín z PRK Partners.

"Tisková zpráva ministerstva nemůže v žádném případě nahrazovat chybějící sankci v zákoně," dodávají.

Za "problematickou pro možný rozpor s ústavními předpisy" označují advokáti i samotnou výši případné pokuty.

Pokud tedy některému ze zaměstnavatelů bude chtít inspektorát pokutu vyměřit, má se podle advokátů z PRK Partners "aktivně bránit".

"Zaměstnavatel má možnost podat námitky proti protokolu o provedené kontrole a je-li proti němu zahájeno správní řízení o uložení pokuty, má právo na obhajobu," připomínají právníci z PRK Partners. Ve správních řízeních je podle kanceláře potřeba postupovat aktivně a předkládat všechny důkazy svědčící o tom, že o nelegální práci nebo švarcsystém nešlo.

"Takovým důkazem může být i pozdější předložení požadovaných dokumentů nebo třeba prokázání přihlášení zaměstnance u České správy sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovny," uvádějí advokáti.

Správní orgán totiž musí podle nich vyhodnotit vše, co vyjde ve správním řízení najevo, včetně toho, co uvedou účastníci správního řízení. Nemůže rozhodnutí opřít jen o protokol inspektora.

Drábek: Novinka zamezí podvodům...

Ministerstvo tvrdí, že povinnost předkládat smlouvy vychází ze zákona o zaměstnanosti.

"Účelem nové právní úpravy je výrazné omezení možnosti případné dodatečné manipulace s příslušnými doklady, především smluvními dokumenty," zdůraznila mluvčí ministerstva Viktorie Plívová, podle které jde o účinný nástroj k odhalování a postihu nelegální práce.

Smlouva je totiž jediným doložitelným dokladem o uzavřeném a platném pracovněprávním vztahu. "V případech kontroly prováděné zpětně, resp. dodatečně může docházet k dodatečnému podpisu dokumentu tak, aby se obě strany vyhnuly možným postihům," vysvětluje mluvčí.

Boj proti nelegální práci a švarcsystému je důležitou součástí snahy vlády zdanit šedou ekonomiku. Ta podle odhadů ministerstva práce dosahuje objemu až 15 procent českého HDP.

... ale je nutné to prokázat

Asociace středních a malých podniků a živnostníků už o právní analýze jednala na ministerstvu. Konkrétní výsledek to podle ní  zatím nepřineslo.

Nejnovější vyjádření ministerské mluvčí pro online deník Aktuálně.cz jsou však přece jen mírnější než v dubnu, kdy novou povinnost oznamovala.

"Okamžité nepředložení smluv pouze zakládá podezření na nelegální práci. Samotný výkon nelegální práce je však nutné v dalším řízení prokázat," říká nyní mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledáte advokátní kancelář? Zajímá vás nová nabídka práce?

 

Právě se děje

Další zprávy