Měli digitalizovat výuku pět let, teď na to mají jen týdny. Zájem učitelů je obrovský

Zuzana Hronová Zuzana Hronová
1. 4. 2020 18:40
Projekt SYPO Národního pedagogického institutu ČR zahájil v půlce března sérii vzdělávacích videí pro učitele. V nich je seznamuje s možnostmi on-line výuky a komunikace. Webináře pro libovolný počet účastníků jsou zdarma a jejich součástí je možnost konzultací s lektorem. Před epidemií Covid-19 měli pedagogové o školení k digitalizaci výuky jen vlažný zájem, nyní akce mají tisíce účastníků.
Zavření škol vrhlo učitele i žáky do zcela nové situace - výuka se narychlo digitalizovala (ilustrační foto).
Zavření škol vrhlo učitele i žáky do zcela nové situace - výuka se narychlo digitalizovala (ilustrační foto). | Foto: Shutterstock.com

Prvním impulzem se stalo okamžité uzavření škol na dobu neurčitou. Tehdy to však mnoho pedagogů bralo ještě rezervovaně a prohlašovali: "Klid, nechte žáky být, ať si užijí volno. Vzpomeňte si, jak jsme mívali čtrnáctidenní uhelné prázdniny, prosáňkovali jsme je a co se stalo?" Druhým a velmi zásadním impulzem se pak stal projev ministra školství Roberta Plagy. V něm jednak oznámil, že se školy otevřou nejdříve v druhé polovině května, a jednak nabádal učitele, aby nezatěžovali svými úkoly rodiče. Najednou si i digitální skeptici uvědomili, že musí svůj dosavadní přístup změnit. A že s pouhým zadáváním úkolů přes e-mail si přes dva měsíce nevystačí. Paralela s uhelnými prázdninami vzala za své.

"Vzdělávací videa a webináře tvořily v našem projektu vždy velmi důležitou součást vzdělávání. Současná nelehká situace, kdy jsou zavřené školy, ukazuje další možnosti jejich využití," říká hlavní manažer projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Jiří Nekola.

Prostřednictvím videí na YouTube chtějí poskytovat podporu široké pedagogické veřejnosti. Hodlají v tom pokračovat po celou dobu zavření škol. Věnují se praktickým postupům a návodům, jak mohou školy on-line výuku v průběhu karantény provozovat, jak složité a časově náročné to je nebo jaké konkrétní technologie mohou k on-line výuce využít.

Digitalizace dosud zůstávala hlavně na papíře

Když se nedávno představovala vzdělávací Strategie 2030, počítalo se s postupnou digitalizací výuky do roku 2030. Nyní se však kvůli koronavirové epidemii a několikaměsíčnímu uzavření škol musí třídy a pedagogové "digitalizovat" během pár dnů. Na druhou stranu už i předchozí Strategie 2020 obsahovala postupnou digitalizaci výuky, takže času bylo dost - jenže plán skončil pouze na papíře, do praxe se jej převést nepodařilo. Nynější zavření škol ze dne na den donutilo jednat učitele, ředitele i stát okamžitě.

"S touto situací samozřejmě nikdo nepočítal a je ještě brzo ji hodnotit, tedy jestli to urychlení bude ku prospěchu, nebo ke škodě. V každém případě ale platí, že se školy postavily k situaci čelem a začaly okamžitě hledat řešení, jak on-line výuku realizovat," říká Jiří Nekola. "Osobně si myslím, že to urychlení přinese spíše dobré. Postoj učitelů a škol mě v tomto směru naplňuje velkým optimismem," dodává.

Podle něj je potřeba, aby se situace stabilizovala a aby si všichni aktéři na novou situaci zvykli. Pedagogové by si měli zvolit vhodné metody a nástroje pro on-line výuku a také komunikovat navzájem. V potaz také mají brát ty, kteří pomoc potřebují v tuto chvíli ještě víc než normálně, tedy děti, které nemají doma počítač nebo připojení k internetu. Škola jim podle Nekoly může posílat úkoly poštou nebo nechávat někde před školou v obálkách, popřípadě na nějaké venkovní nástěnce, další možností je být v telefonickém spojení s rodiči.

Hlavní manažer projektu SYPO také potvrzuje, jak enormně vzrostl zájem o jejich webináře. "Dříve se jich účastnily desítky lidí, dneska jsou to stovky a tisíce. A to nejsme sami, kteří takovou pomoc nabízejí. Naší snahou je proto i ukazovat na iniciativy ostatních a doplňovat se," uvádí.

Jak digitalizovat učitele

Každý webinář trvá přibližně 35 až 45 minut. Jejich záznamy jsou umístěny na YouTube projektu SYPO a na www.projektsypo.cz. Kompletní nabídka webinářů je umístěna zde.

Školy navíc mohou zdarma využívat metodickou podporu krajských ICT metodiků SYPO působících ve všech krajích, podpory kolegů - učitelů zapojených do metodických kabinetů SYPO, E-poradenství pro konkrétní dotazy nebo se zapojit do facebookové skupiny ICT podpora SYPO.

Další možnosti podpory v době zavření škol mohou ředitelé a učitelé najít na webu nadalku.msmt.cz.

Pětiletý projekt byl zahájen 1. ledna 2018 a je realizován za podpory Národního pedagogického institutu České republiky. Na spolufinancování projektu se podílí ministerstvo školství a Evropská unie. 

Narychlo se modernizovaly i státní instituce

Ostatně i Národní pedagogický institut ČR, což je příspěvková organizace ministerstva školství, se musel modernizovat za pochodu. Vzdělávací akce pro učitele dosud pořádal převážně prezenční formou. Nyní za pár dní sestavil tým, který je schopen točit a sdílet instruktážní webináře.

Ostrou zkoušku zažila také jejich postupně budovaná celorepubliková síť metodických kabinetů. Jedná se o síť učitelů určitého oboru, která si navzájem pomáhá. Patří sem také jejich konzultanti v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), které mají v každém kraji. Ti dosud navštěvovali převážně malé venkovské školy, které si nemohou dovolit svého IT odborníka. Nyní i oni musí pomáhat výhradně na dálku. A mnohem většímu počtu škol.

On-line nástrojů a prostředí pro virtuální třídy je spousta, proto metodický kabinet ICT, kde jsou lidé z praxe, a Stálá konference ředitelů z nich vybírají ty, jež by školy v aktuální situaci nejvíce upotřebily, nebo ty, které byly nejrozšířenější už před koronavirovou epidemií. Z nich převládají nástroje od firem Microsoft a Google.

"Teď jsme tu zrovna měli jakousi redakční radu, která webináře vybírá, a chceme od příštího týdne nabídnout ideálně pro každého něco, od malotřídek po střední školu. Program připravujeme vždy na jeden týden, říkáme mu Program kina a zveřejňujeme ho na různých místech, aby se k učitelům co nejlépe dostal," popisuje Jiří Nekola.

O nadšení bych nemluvil, ale zájem je obrovský

Největší problém prý učitelům činí organizace on-line výuky v rámci celé školy, komunikace s rodiči a žáky nebo přiměřenost úkolů. "Takhle rychle zorganizované distanční vyučování zkrátka nemůže být v poměru 1 : 1 k výuce ve škole," říká hlavní manažer SYPO. Nejvíce se pak pedagogové ptají na to, jak určitý nástroj využívat v hodinách či jak ho instalovat.

A jak vlastně tuto okamžitou digitalizaci učitelé přijali? Zájem je podle Nekoly obrovský, ale je otázkou, zda lze mluvit o nadšení. "Prostě jiné cesty teď není, a tak se zkrátka každý z nás musí učit nové věci. A jak se ukazuje, učitelé toho schopní jsou," podotýká.

"Zároveň si ale myslím, že všichni budou nakonec rádi, že se mohou sejít ve třídě osobně s paní učitelkou na stupínku, žáčky v lavicích a křikem a pobíháním po chodbách o přestávkách. Jsme společenští tvorové. Osobně doufám, že tomu bude co nejdříve a Covid-19 dáme na frak," dodává Jiří Nekola.

Video: Rodiče jsou zděšení. Teď vidí, co se ve škole děje. Je to ale pozitivní rána, říká Feřtek

Učitelé teď mají víc práce, než měli. A nemám pochybnost o tom, že zásadně stoupne jejich digitální gramotnost, říká Tomáš Feřtek z EDUin. | Video: Martin Veselovský
 

Právě se děje

Další zprávy