Od četníků po těžkooděnce. Historické snímky ukazují, jak se měnila česká policie

Od četníků po těžkooděnce. Historické snímky ukazují, jak se měnila česká policie
Ukázka z katalogu z výcviku strážníků v umění "ju-jitsu". Období před rokem 1918.
Policejní auto prostřílené záškodníky.
Policista Pohotovostní motorizované jednotky (PMJ) s těžkou neprůstřelnou vestou a přilbou (Ďáblice, 90. léta).
Žižkovský policista Antonín Chvála v roce 1911.
Foto: Muzeum Policie České republiky
Dan Poláček Pavel Švec Dan Poláček, Pavel Švec
Aktualizováno 30. 7. 2023 12:32
Před třemi desítkami let vznikla Policie České republiky z českých složek tehdejší Veřejné bezpečnosti. Formálně tak zanikl policejní sbor vytvořený úřady komunistického režimu krátce po skončení druhé světové války. Ten naopak po převzetí moci komunisty v roce 1948 nahradil prvorepublikové četnictvo i státní a obecní policii.

Ještě na začátku 90. let minulého století jezdila po Česku žluto-bílá auta s nápisem VB, což byla zkratka názvu Veřejná bezpečnost. Policisté byli oblečeni do olivově zelených stejnokrojů. Postupně ale písmena VB nahradil nápis Policie, auta dostala bílou barvu se zeleným pruhem a sbor se oblékl do tmavomodrých uniforem. Roku 2015 začaly mizet a místo nich přišlo oblečení inspirované prvorepublikovou tradicí. Od roku 2008 jsou policejní vozy stříbrné se žluto-modrými pruhy.

Novodobá historie českého policejního sboru se začala psát rok a půl před rozpadem Československa, příslušný zákon nabyl účinnosti před třiceti lety, 15. července 1991. Republikové rozdělení policie mezi Česko a Slovensko ale fungovalo už od vzniku federace v roce 1969.

V celém Československu působil až do rozdělení společného státu Federální policejní sbor, pod který spadala například protidrogová centrála nebo zásahová jednotka.

Policie České republiky vznikla z českých složek tehdejšího Sboru národní bezpečnosti (SNB) nazývaných Veřejná bezpečnost (VB). SNB vznikl pod komunistickou taktovkou krátce po skončení druhé světové války a nahradil prvorepublikové četnictvo, státní a obecní policii.

Kromě běžných policistů - ať už uniformovaných nebo kriminalistů - spadala pod Sbor národní bezpečnosti také nechvalně proslulá Státní bezpečnost. Tato tajná policie, jeden z pilířů komunistického režimu, byla zrušena už v únoru 1990.

Četnictvo navázalo na rakouský systém

Československo po svém vzniku roku 1918 převzalo organizaci státních policejních úřadů, četnictva i komunální policie od Rakouska. Četnictvo bylo vojensky organizovaným strážním sborem, podléhajícím vojenským trestním zákonům a soudům. "Ve výkonu bezpečnostní služby bylo podřízeno politickým úřadům, po stránce výcviku, vyučování, kázně, kontroly služby, ve věcech správních a hospodářských pak četnickým důstojníkům," uvádí web Police ČR.

Mužstvo - ve stejnokroji šedozelené barvy - mělo na starosti bezpečnost lidí, majetku, zjednávali klid a pořádek při obecném ohrožení i výtržnostech, konali hlídky, zatýkali stíhané osoby, eskortovali vězně a tak dále. Vrchní strážmistři zastávali zpravidla funkci velitele stanice. Četničtí důstojníci pak zodpovídali zejména za výkon služby, výcvik, vyučování a kázeň podřízených četníků.

Během prvních dvaceti let existence samostatného československého státu doznala původní rakouská organizační struktura četnictva nebývalého rozmachu a zdokonalení. Například Zemská četnická velitelství vytvářela speciální organizační celky často dočasné, jako byly kontrolní pohraniční stanice, polní četnictvo, četnické pohotovostní oddíly.

Dalšími speciálními útvary byly četnické silniční kontrolní stanice, četnické letecké hlídky a pro pátrání po kriminálních delikventech od roku 1928 po celém území státu budované četnické pátrací stanice.

Státní policie se v Československu plně zorganizovala ve druhé polovině 20. let minulého století. "Síť státně policejních úřadů se postupně zhušťovala, takže policejní ředitelství nebo komisařství se postupně nalézala ve všech politicky, průmyslově, obchodně nebo bezpečnostně důležitých místech republiky. Tyto úřady vykonávaly funkce policie správní a úkoly policie kriminální," popisuje policejní web.

Nutno ovšem podotknout, že označení "policista" se ve dvacátých letech minulého století vůbec neužívalo. Oficiální názvy pro policejní sbory byly Sbor uniformované stráže bezpečnosti a Sbor neuniformované stráže bezpečnosti. Termín policista se ve služebních předpisech objevuje až v roce 1938. Policejní složky během protektorátu spadaly pod německé velení.

Vznik Sboru národní bezpečnosti

Po druhé světové válce začal v Československu vznikat Sbor národní bezpečnosti (SNB). K říjnu 1945 měl celý bezpečnostní aparát 34 396 příslušníků. Složkou SNB byla Veřejná bezpečnost, která vykonávala policejní činnost v oblasti ochrany života a zdraví občanů, ochrany veřejného pořádku, vyšetřování trestných činů, dohledu nad silničním provozem a podobně. Tak to platilo následujících téměř padesát let. Veřejná bezpečnost se 15. července 1991 přeměnila v Policii České republiky.

Zatímco v roce 1991 měl policejní sbor kolem 30 tisíc členů, v letech 2003 až 2005 plnilo úkoly policie přes 47 tisíc policistů. V posledních letech slouží v řadách republikové policie přibližně 40 tisíc mužů a žen.

 

Právě se děje

Další zprávy