Vývoj sportovních náramků, biokosmetika, kyberobrana. Univerzity modernizují obory

Helena Havranová
27. 11. 2019 19:15
Informační války, sportovní technologie nebo globální sucha. Univerzity reagují na současné problémy a požadavky a otevřely letos několik nových studijních programů. Rozvoji oborů přispěl také nový systém institucionálních akreditací. Národní akreditační úřad zatím udělil povolení třinácti vysokým školám, které si tak mohou samy vytvářet a schvalovat své studijní programy.
Foto: iStock

Muzikoterapie naučí, jak komunikovat prostřednictvím hudby

Nový magisterský program muzikoterapie nabídla letos Univerzita Palackého v Olomouci. Kromě psychologie a hudby studenti získají za dva roky studia také znalosti z oblasti medicíny, speciální pedagogiky nebo sociálních oborů.

"Muzikoterapie je mnohem více než pouhý poslech nebo společné hraní na hudební nástroje. V průběhu terapeutických setkání se mohou vynořovat hluboká osobní témata, na kterých lze pracovat pouze tehdy, pokud je muzikoterapeut schopný vytvořit s klientem kvalitní vztah," myslí si garant programu Jiří Kantor.

Součástí studia je i 300 hodin dlouhá praxe, která bude mít formu sebezkušenostního výcviku. V něm se studenti naučí aplikovat na sobě jednotlivé muzikoterapeutické postupy, reflektovat svou zkušenost i poznat své silné a slabé stránky.

Do prvního ročníku oboru nastoupilo 14 studentů, kteří budou po dokončení studia jako muzikoterapeuti pomáhat osobám s nejrůznějšími obtížemi. "Odborně prováděná muzikoterapie může pomoci zmírnit těžkosti mnoha lidí a zvýšit kvalitu jejich života. Cílem je pomáhat širokému spektru osob, od zdravých až po ty s nejtěžšími stupni postižení, od nejmladších až po osoby umírající," řekl Kantor.

Obor je v Česku novinkou a olomoucká filozofická fakulta ho sestavila s pomocí katedry muzikoterapie Univerzity hudebních a dramatických umění ve Vídni. Také díky tomu přednášejí na fakultě mnozí zahraniční odborníci. "Všichni přednášející jsou kapacitami ve svém oboru. Jejich přednášky nebo workshopy jsou zaměřené prakticky a zároveň jsou i zábavné," uvedla studentka prvního ročníku muzikoterapie Kateřina Bryanová.

 

Právě se děje

Další zprávy