Malé vodní elektrárny porušovaly v létě zákon, tvrdí inspekce a chválí spolupráci s vodáky

Marcela Trávníčková
5. 10. 2015 16:25
Více než čtvrtina z kontrolovaných malých vodních elektráren v Česku nedodržela v létě vodní zákon na řekách a potocích. Elektrárny nedodržely minimální zůstatkový průtok vody a nejvíce tím byly poškozeny Svratka, Sázava a Lužnice. Česká inspekce životního prostředí kontrolovala téměř 40 vodních toků po celé republice, problémy se vyskytovaly vzhledem k mimořádně suchému létu všude.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Více než čtvrtina z kontrolovaných malých vodních elektráren letos v Česku nedodržovala vodní zákon. Právě na provoz malých vodních elektráren a na dodržování minimálních zůstatkových průtoků na vodních tocích se zaměřila spolupráce České inspekce životního prostředí (ČIŽP) s vodáky. V polovině prošetřených případů, ke kterým vodáci podali podnět, byl porušen zákon.

ČIŽP letos prověřila 125 malých vodních elektráren, některé i vícekrát, celkem provedla 173 místních šetření. U 33 provozovatelů zjistila nedodržování vodního zákona. Inspektoři zahájili 17 správních řízení, zbytek je ve stádiu přípravy. Právní moci zatím nabylo sedm pokut v celkové výši 210 tisíc korun.

“V převážné většině případů nebyl při provozu malých vodních elektráren dodržen minimální zůstatkový průtok nebo byla zjištěna další závažná porušení vodního zákona, například chybějící nebo nefunkční měrná zařízení,” uvedla vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP Zdeňka Vaňková. “V mnoha případech bylo ale podkročení zůstatkových průtoků způsobeno mimořádnými klimatickými podmínkami,” dodala.

Právě kvůli velmi suchému létu letos ČIŽP obdržela zvýšené množství podnětů na prověření suchých jezů a malých vodních elektráren. Se 30 podněty z celkových 42 se na inspektory obrátili vodáci prostřednictvím webu suchejezy.cz. “Díky této spolupráci byla většina turisticky významných řek i za těchto nepříznivých podmínek sjízdná,” řekl Petr Ptáček, majitel vodáckého webu raft.cz.

“Spolupráce s vodáky se osvědčila, o čemž svědčí fakt, že v 50 procentech prošetřených případů bylo zjištěno porušení zákona,” pochválil si spolupráci také ředitel ČIŽP Erik Geuss s tím, že inspektoři zatím prošetřili 22 případů.

ČIŽP se nově kromě spolupráce s vodáky rozhodla navázat také spolupráci s energetickými společnostmi. Ty jim v rámci správních řízení mohou poskytovat údaje o výrobě elektrické energie danými malými vodními elektrárnami. “Pokud někdo s odkazem na sucho přes den zastaví turbínu a v okamžiku, kdy padne tma, tak začne hnát vodu náhonem ke své turbíně, je obtížné ho přichytit, ale čísla dodaná distributorem jsou jednoznačná a účinná i v případném správním řízení,” popsal Geuss.

Nejvíce poškozenými vodními toky vlivem nedodržení minimálního zůstatkového průtoku jsou Svratka, Sázava a Lužnice. Od roku 2010 ČIŽP provedla celkem 608 kontrol malých vodních elektráren a uložila sankce v celkové částce 1,6 milionu korun.

 

Právě se děje

Další zprávy