Další audit v Bémově úřadu. Zakázky jdou proti zákonu

Kateřina Eliášová
8. 1. 2010 10:00
Nový šéf odboru public relations Aleš Koutný zadal zakázky v rozporu s pravidly úřadu
Magistrát hlavního města Prahy.
Magistrát hlavního města Prahy. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Praha - Téměř půl milionu korun zaplatil pražský magistrát za personální analýzu a přeobsazení svého dvacetihlavého PR oddělení.

Zakázka je v rozporu s vnitřními předpisy magistrátu pro zadávání veřejných zakázek, neboť oba tendry proběhly bez uveřejnění, utajeně.

Mohlo dojít i k porušení zákona o veřejných zakázkách, protože není jasné, jestli byly dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení.

Jak se o těchto zakázkách vítězné firmy dozvěděly, není jasné.

Vše za jeden den

Zakázku na tyto služby si koncem loňského roku objednal nový šéf odboru public relations Aleš Koutný.

Čtvrt milionu korun zaplatila radnice za posouzení toho, jak kvalitně podřízení Koutného pracují. Stejnou sumu dalo město firmě, která má odboru public relations najít tři nové zaměstnance.

"Bývá zvykem, že si nový šéf chce prověřit, jak jeho oddělení pracuje. Má i kompetence k tomu, aby si na analýzu najal externí firmu," řekl Aktuálně.cz ředitel pražského magistrátu Martin Trnka.

Problém je v tom, že Koutný zadal zakázky 21. prosince a 22. prosince a v obou případech znal vítěze hned druhý den. To může být v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, podle kterého nesmí být lhůta mezi oznámením a výběrem vítěze kratší než sedm dní.

Výjimkou jsou malé zakázky, ale i ty podléhají zásadám transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení stanovené zákonem.

"O těchto konkrétních zakázkách nic nevím, ale prověřím je," slíbil ředitel Trnka.

O zakázce nikdo nevěděl

Další chybou bylo zatajení obou zakázek, byť v tomto případě nový šéf PR zákon pouze obešel. Podle vnitřních předpisů magistrátu musí být veškeré tendry zveřejněny na úřední desce, Koutného zakázky tam nicméně chybí.

Pravidla pro zveřejňování zakázek malého rozsahu si zadavatelé určují sami, v případě pražského magistrátu nařizují zveřejňovat zakázky nad 200 tisíc korun. Z dokumentace obou tendrů, které má Aktuálně.cz k dispozici, vyplývá, že Koutný rozdělil zakázku na dvě části tak, že každá je těsně pod hranicí nutnou pro jejich zveřejnění, stanovené vnitřním předpisem.

Jedno z řízení, které Koutný zadal, vyhrála firma BNV Consulting. Stejná firma připravila například restrukturalizační plány pro pražský dopravní podnik, Městskou knihovnu nebo ČSA. Před třemi lety nadto provedla rozsáhlý personální audit celé pražské radnice. Tehdy odešly na dvě stovky zaměstnanců.

BNV vybírala taky nového náměstka Technické správy komunikací Prahy Vladimíra Svobodu.

Druhý tendr vyhrála firma Project Consulting Hany Novákové, která má nyní pro magistrát nové zaměstnance do odboru PR vybírat.

Jak se BNV Consulting i Nováková o zakázce dozvěděli? Koutný slíbil na otázky Aktuálně.cz odpovědět, dosud to neudělal.

"Oslovil mě pan Koutný," tvrdí Nováková. V dokumentaci obou zakázek nicméně stojí, že proběhly bez oslovení. Firmy si v takových případech zakázku vyhledají na úřední desce samy, magistrát je u drobných rychlých zakázek může i obeslat.

Malé zakázky využíval Opencard

Případ těchto zakázek ukazuje na slabiny systému, který už léta kritizují odborné organizace, jež zadávání veřejných zakázek dlouhodobě sledují. Totiž že zakázky pod půl milionu korun nelze prakticky vůbec kontrolovat.

O těchto tendrech sice mohou rozhodovat sami šéfové magistrátních odborů, neexistuje ale jejich centrální evidence.

Právě tímto způsobem například město zadávalo zakázky na propagaci a konzultace projektu Opencard. Velké zakázky rozdělilo na několik menších, což v případě Opencard označili auditoři za nezákonné.

 

Právě se děje

Další zprávy