Investor Blanky poprvé promluvil: Sekera je pět miliard

Kateřina Eliášová
1. 3. 2011 11:20
Případné navýšení o 5 miliard korun není schváleno, tvrdí bývalý šéf odboru městského investora
Foto: Jan Langer

Praha - Noví radní hlavního města probírají další osud tunelu Blanka, který byl podle nich předražen o 10 miliard. Někdejší ředitel odboru městského investora ovšem toto číslo považuje za nesmyslné.

Jeden z nejvlivnějších úředníků magistrátu Bémovy éry Jiří Toman pro Aktuálně.cz vůbec poprvé komentuje situaci kolem obří stavby, na niž z titulu své funkce dohlížel. 

"Reálně se tady bavíme o nějakém možném navýšení 4 až 5 miliard s tím, že ani toto navýšení není dosud projednáno," řekl Toman v exkluzivním rozhovoru Aktuálně.cz.

Zároveň v něm však připustil, že sám kvůli stavbě musel několikrát sáhnout do rezervního fondu vydat proti původnímu rozpočtu vydat  1,6 miliardy.

Například půl miliardy zaplatilo město navíc jenom proto, že dostalo špatné podklady od PVS a PVK (firmy s majetkovou účastí města).

O některých vícenákladech informoval Toman i bývalé vedení města, konkrétně exprimátora Pavla Béma. Ten dosud jakákoliv navýšení nepřipouštěl.

Kdo je Jiří Toman

Vlivný úředník přišel na magistrát hlavního města Prahy v roce 2004. Na starost dostal městské investice, spolurozhodoval o většině stavebních projektů v Praze. Jeho odborem ročně tekly miliardy korun. Letos ve své funkci skončil, jeho odchod byl součástí plánu nového primátora Bohuslava Svobody očistit úřad od lidí blízkých jeho předchůdci Pavlu Bémovi. Toman se netají přátelstvím s jedním z nejvlivnějších mužů pražského byznysu - Romanem Janouškem, jehož za svého přítele označil i Pavel Bém.

Ne 10, "jenom" 5 miliard navíc

Aktuálně.cz: Měl jste na financování Blanky dohlížet, jak je možné, že bude tunel o 10 miliard dražší?

S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Celkové investiční náklady na komplex staveb Blanka jsou souhrnně uváděny od roku 2002 ve výši 30 miliard korun s tím, že v obou smlouvách se zhotoviteli - ať už stavební části nebo technologie - je uváděna valorizace.

A.cz: Smlouva je uzavřena na 26 miliard, ne na 30, jak tvrdíte...

To je stavební část. Musíme připočíst náklady na technologie plus projekční práce, geologické práce a geotechnologický monitoring. Tento součet je každý rok uváděn v rozpočtu předkládaném v zastupitelstvu ke schválení.

A.cz: Tedy tunel Blanka nebude dražší o deset miliard, jak tvrdí nové vedení Prahy?

Reálně se tady bavíme o nějakém možném navýšení 4 až 5 miliard.

Propady (ne)stály 1,6 miliardy

A.cz: Mluvíte o možných budoucích investicích v hodnotě pět miliard. Doteď Praha nezaplatila ani korunu navíc nad rámec smlouvy?

V době, kdy jsem mohl mluvit za odbor městského investora, nebyl uzavřen jakýkoliv smluvní dodatek, který by směřoval k navýšení celkové ceny.

A.cz: Jak je tedy možné, že v březnu 2008 Praha uzavřela s Metrostavem, který Blanku staví, dodatek ke smlouvě, jenž zvyšuje cenu o 57 milionů kvůli dodatečnému geomonitoringu?

Byl to požadavek Báňského úřadu. Původní soutěž na firmu, která zajistí geomonitoring, byla zrušena. Než byla vybrána nová, tyto práce si navíc naúčtoval Metrostav, který si pro tyto práce nasmlouval subdodavatele. Zkoumal to kontrolní výbor a nebyla vznesena žádná námitka.

A.cz: Blanka se třikrát propadla, měnily se způsoby ražby. I v tomto případě se cena navyšovala...

Těžko mluvit o vícenákladech. Jakákoliv takto složitá stavba je podrobována dohledu Báňského úřadu, který nařizuje typ ražby, a my jsme povinni to jako investor respektovat. Ke zpřísnění a změnám způsobu ražby, které přinesly navýšení ceny, docházelo už před samotným propadem. Těžko lze tedy tvrdit, že propady vyvolaly zvýšené investice.

A.cz: Nicméně říkal jste ale, že zpřísnění podmínek ražby stálo 1,6 miliardy korun navíc...

To by se dělo, i kdyby se při ražbě tunelu nic nepropadlo.

Špatné podklady stály půl miliardy navíc

A.cz: A dalších 5 miliard navíc mají být podle Vás "vyvolané investice". Můžete být konkrétní?

Peníze navíc vyžadují nové statické normy, normy na výpočet konstrukcí tunelů, požadavky vyvolané budoucími správci tunelu - Technickou správou komunikací či firmou Eltodo atd. V období od zadání stavby do realizace byly zpřísněny požadavky na větrání, osvětlení, dopravní označení či bezpečnost tunelu. Celkově je to 500 - 600 milionů korun navíc. Dalších 500 milionů jsou nezastižené inženýrské sítě, které jsme měli nepotvrzené od správců sítí jako je PVS a PVK (Pražská vodohospodářská společnost a Pražské vodovody a kanalizace).

A.cz? Můžete to upřesnit?

Například u hloubených tunelů v úseku Pražský most - Špejchar - Tyrolka jsme začali odkrývat jednotlivé konstrukce vozovky a zjistili jsme, že jsou tam jiné sítě než v dodaných nákresech. Tyto sítě jsme museli provizorně přeložit po dobu výstavby a následně vrátit zpět. Řádově jsme měnili 10 kilometrů všech možných inženýrských sítí.

A.cz: Takže jste pracovali s neúplnými podklady, které obsahovaly chyby, a proto to stálo o půl miliardy více?

Dostali jsme podklady od správců těchto sítí, z nich jsme vycházeli, ale ta skutečnost byla diametrálně odlišná.

A.cz: Jak je to možné?

To není otázka na mě.

A.cz: To jste nikoho neinformoval?

Stejně by se to muselo zaplatit. Nebyl důvod informovat. Mezi řečí jsem se o tom nepochybně zmínil, oficiálně jsem o tom nikoho neinformoval.

A.cz: Komu jste se zmínil?

(bez odpovědi)

Chodníky, hezčí most, rekonstrukce náměstí - další stamiliony navíc

A.cz: Média přinesla informaci, že nový Trojský most má být o 700 milionů dražší, to jste schválil?

Ne, schvalovat toto navýšení bude až nová rada. Původní most měl stát necelých 500 milionů korun bez daně. O nové podobě mostu rozhodla technicko-architektonická soutěž, kterou vyhlásila předminulá rada. Jsou tam dva a dva jízdní pruhy, uprostřed tramvajový pás a po cestě poměrně široce dimenzované chodníky a cyklostezky.

A.cz: Další požadavky nad rámec smlouvy mají městské části 6 a 7. Co přesně chtějí?

Ať už na urbanistické nebo architektonické ztvárnění tamních prostor - jde o úpravy náměstí, chodníků apod., tak požadavky Dopravního podniku. Například na Letné po celé trase budujeme komplet nové tramvajové vedení, mnohdy osázené travnatými pásy, což opět nebylo v původní zadávací dokumentaci. Další peníze si vyžádají zpřísněné normy Evropské unie, ke kterým jsme se zavázali v přístupových dohodách, je to řádově 700 až 800 milionů korun navíc.

Bém o navyšování ceny věděl

A.cz: Informoval jste bývalé vedení města, že cena Blanky bude vyšší?

Doteď schválená realizační dokumentace stavby nepřekračuje smluvní cenu, nebyl důvod informovat minulé vedení Prahy. Všechny vícepráce byly kryty rozpočtovou rezervou, která byla v původní smlouvě zakotvena. Teprve teď se dostáváme do situace, kdy by měla být rozpočtová rezerva překračována.

A.cz: Jaká rezerva? O té jste nemluvil...

Ta byla ve smlouvě kalkulována ve výši 8 procent celkových investičních nákladů, což bylo řádově 1,6 miliard korun a v rámci této rezervy my jsme si byli schopni poradit si se všemi skutečnostmi, které během té stavby nastaly do současné doby.

A.cz: Takže nebylo třeba kohokoliv informovat o narůstajících nákladech ani o tom, že jste použili rezervu 1,6 miliard? O tom jste rozhodoval sám? To jste nikoho neupozornil, když se ty požadavky začaly kupit?

Teď jsme provedli sumarizaci a teď na to upozorňujeme. Do té doby nebyl důvod.

A.cz: Řekl jste někomu z bývalého vedení města, že zanecháváte novým radním balíček, který může prodražit Blanku o 5 miliard navíc?

Ne, protože nebyl důvod. I dnes jsme pod náklady základní smlouvy. Co je navíc, je neprojednané.

A.cz: Když Pavel Bém tvrdil, že Blanka dražší nebude, nevěděl tedy o těch vícenákladech?

To se musíte zeptat jeho.

A.cz: Řekl jste mu to?

No, určitě jsem ho informoval o tom, že Báňský úřad vznáší požadavky, které budou znamenat finanční vícenáklady, díky tomu, že ražba musí probíhat s větším množstvím kotev, s bezpečnější sanací nadloží apod.

A:cz: Informoval jste ho, že má Praha 6 a 7 požadavky, které mohou tu stavbu prodražit?

Nevzpomínám si, myslím si, že ne.

A.cz: Cítíte pochybení? Selhal jste?

Nebudu to komentovat. Jsem bytostně přesvědčen, že jsem postupoval s péčí řádného hospodáře.

 

Právě se děje

Další zprávy