Změna pro lidi úplně bez peněz. Platit budou příbuzní

Petr Kučera Petr Kučera
14. 2. 2011 11:00
Ministr Drábek chystá revoluci v posuzování dávek hmotné nouze
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09)
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Zásadní novinka pro lidi bez peněz: nejdříve se o vás budou muset postarat děti, rodiče nebo třeba i bývalý manžel. Teprve pak vám pomůže stát.

Už od příštího roku má takzvaná sociální reforma přinést tvrdší pravidla pro dávky v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení či mimořádné okamžité pomoci.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) sice v tomto bodě nesepisuje žádný nový zákon, ale rozhodl se mnohem přísněji využít těch, které už existují.

"Úředníci nebudou posuzovat jen příjmy žadatele, ale i dalších osob, které k němu mají takzvanou vyživovací povinnost," řekl o chystané reformě ministr Drábek v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz.

Plošné škrty v sociální oblasti však od ledna 2012 nehrozí. "Chceme ušetřit jiným způsobem, hlavně efektivnější organizací výplat různých dávek a mnohem intenzivnější kontrolou," slibuje Drábek.

Aktuálně.cz: U dávek pomoci v hmotné nouzi plánujete posílit "odpovědnost v rámci rodiny" a upřednostnit ji před pomocí státu. Už máte konkrétní návrh, jak to uděláte?

Jaromír Drábek: V legislativě není příliš co měnit, ty změny přijdou spíše v praxi. Už současný zákon o rodině to totiž říká naprosto jasně, když stanoví vyživovací povinnost (podrobnosti v rámečku vpravo - pozn. red.).  Takže "jen" chceme důsledněji naplňovat to, co už současná legislativa předpokládá.

Vycházím z toho, že stát sice představuje záchrannou síť, ale až na konci, nikoliv hned na začátku. Nejdříve je tedy potřeba hledat všechny ostatní možnosti, jak zajistit přiměřenou životní úroveň občana. Stát v žádném případě nemůže předbíhat rodinu.

Vyživovací povinnost

  • Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí vyplývá ze zákona o rodině (č. 94/1963 Sb. v platném znění).
  • Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.
  • Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují.
  • Rodiče i děti mají tuto povinnost plnit úměrně svým možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům.
  • Zákon kromě toho stanoví také vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými (předky a potomky) a dále mezi manželi i mezi rozvedenými manželi.
  • Platí přitom, že vyživovací povinnost mezi manželi (včetně bývalých) má přednost před vyživovací povinnosti dětí směrem k rodičům.
  • Výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy.

A.cz: A co když rodina takovou pomoc odmítne? Bude muset žadatel nejdříve čekat měsíce až roky, než o vyživovací povinnosti rozhodne soud, nebo bude úředníkům stačit například čestné prohlášení?

To bude záležitostí individuálního přístupu. Od 1. ledna 2012 začneme vyplácet různé dávky na jediném místě, ne na třech různých jako dosud. O každého žadatele se díky tomu postará jediný úředník, který získá lepší přehled o jeho konkrétní situaci, rodinných poměrech i dlouhodobém stavu. Takový individuální přístup byl dosud obtížný, díky sjednocení výplat se koordinace zlepší.

Takže samozřejmě ve chvíli, kdy úředník zjistí, že rodina toho člověka se s ním nechce v rozporu se zákonem dělit o svoje prostředky, tak se mu samozřejmě budeme snažit pomoci dříve - kromě toho, že to budeme řešit i s tou rodinou.

Domek nikdo prodávat nebude

A.cz: Sněmovna tento týden schválila váš plán na centralizaci úřadů práce. Kritici vám vyčítají, že se ale úřady vzdálí lidem, takže i přehled úředníků o konkrétní situaci žadatelů bude obtížnější.

V žádném případě, bude to naopak. Řadu agend, které dosud byly na okresní úrovni, chceme přiblížit na úroveň takzvaných pověřených obcí.

A.cz: Vloni jste plánoval, a dostalo se to také do programového prohlášení vlády, že všichni žadatelé o sociální dávky budou muset podepsat čestné prohlášení. A jen ten, kdo se podle něj bez dávek skutečně neobejde, dostane pomoc od státu. V současném návrhu reformy už ale o tom čestném prohlášení zmínku nevidím...

Je to věc, kterou zatím velmi pečlivě zvažujeme.

A.cz: Takže i v roce 2012 budou moci o sociální dávky nadále žádat lidé, kteří sice momentálně nevydělávají, ale přesto mají - když to přeženu - třeba dva domy a tři luxusní auta?

Zatím hledáme přiměřené řešení. Proti názoru, že takoví lidé mohou nejdříve zpeněžit část svého majetku, jde totiž jiný argument: Majetek má jen ten, kdo se choval zodpovědně, zatímco kdo se choval nezodpovědně a všechny vydělané peníze hned utrácel za něco jiného, tak by z toho vyšel relativně lépe.

Nevím, jestli je správné nutit žadatele o státní pomoc, aby v extrémním případě například prodal rodinný domek, ve kterém bydlí. To je samozřejmě věc, kterou by nikdo neudělal.

Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
Problém: Dokažte, že sociální dávky opravdu potřebujete
Drábek: Snížíme dávky všem, kdo neplatí pokuty či nájem

A.cz: Jestliže nebude nějaký limit přímo v zákoně, dostanou úředníci více pravomocí rozhodnout, jaký "přebytečný" majetek může konkrétní žadatel nejdříve zpeněžit?

Je to věc dalších diskuzí a metodických postupů, do určité míry už to tak funguje nyní. Ta diskuze není jednoduchá, neexistují černobílá řešení a musíme postupovat velmi uvážlivě a pečlivě. Abychom na jednu stranu nevyháněli ze systému lidi, kteří si tu pomoc zaslouží, ale zároveň abychom jí nedávali těm, kteří ji opravdu nepotřebují.

Dávky už nesnížíme, ušetříme jinak

A.cz: Navrhnete od ledna 2012 také nějaké výraznější snížení sociálních dávek, ať už co do jejich výše nebo okruhu oprávněných žadatelů?

Určitě nebudu navrhovat žádné snížení úrovně sociální sítě. Potřebných úspor, a věřím, že výrazných, dosáhneme jinými prostředky.

Provozní výdaje snížíme díky sjednocení do jednoho výplatního místa - zatímco dosud vyplácejí státní pomoc tři různé úřady, od ledna 2012 to budou jen úřady práce.

Díky tomu ušetříme nejen peníze, ale také lidské kapacity. Obojí pak využijeme k výraznému posílení kontrolní činnosti. Hlavně intenzitu kontrol nelegální práce chceme zvýšit řádově stokrát, státu díky tomu získá více peněz na daních nebo pojistném.

Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
Poslanci přehlasovali Senát, úřady práce čekají změny
Pozor na "výpověď dohodou". Víme, jak neztratit podporu

A.cz: Vloni jste mluvil také o sjednocení různých sociálních dávek a podpor. Těch je nyní osmnáct a laik se v nich obtížně orientuje.

Sjednocení příbuzných dávek je určitě dalším krokem, díky němuž chceme ušetřit. Začali jsme u pomoci směřující ke zdravotně postiženým občanům. Z pěti dosavadních dávek vznikne opakující se "příspěvek na mobilitu", ze tří dalších pak jednorázový "příspěvek na pomůcky".

A.cz: Ostatní dávky pak chcete sjednotit o rok později?

Ano, podobným způsobem chceme postupovat také u dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Nebude to ale součástí první fáze reformy, která začne v lednu 2012.

 

Právě se děje

Další zprávy