Úrok ve výši 182 procent? Podle soudu není nemravný

Tomáš Fránek
4. 2. 2008 17:42
Kdy není úrok půl procenta denně nemravný?
Foto: Aktuálně.cz

Brno - Platit pokutu za nesplacení úvěru ve výši půl procenta z dluhu denně? Podle Nejvyššího soudu je to v určitých případech možné a dokonce taková pokuta ani není v rozporu s dobrými mravy.

Soud tak posuzoval případ dvou mužů z Mladoboleslavska. Šlo o půjčku ve výši 115 tisíc korun a sjednaná smluvní pokuta byla stanovena na 0,5 procenta denně z uznaného dluhu.

Problémy kvůli půjčce

Dlužník ale peníze nesplácel. Muž, který mu půjčil, jej proto zažaloval. Soudy v Mladé Boleslavi i Krajský soud v Praze pak potvrdil, že dlužník má peníze splatit a oba soudy potvrdily také platnost smluvní pokuty.

Sjednaná výše smluvní pokuty (0,5 % denně) je akceptovatelná a není s přihlédnutím ke zjištěným okolnostem případu v rozporu s dobrými mravy," uvedli soudci Krajského soudu v Praze s tím, že věřitel nemohl splácet leasing a dostal se kvůli tomu do problémů.

Dlužník se ale obrátil s dovoláním na Nejvyšší soud. A chtěl, aby soudci smluvní pokutu označili za nemravnou.

"Sjednaná denní sazba 0,5 % by odpovídala roční úrokové sazbě 182,5 procenta, tedy činila více než 60ti násobek zákonné úrokové míry, což je obecně neakceptovatelné," uvedl muž ve svém dovolání k Nejvyššímu soudu.

S přihlédnutím k roční procentní sazbě nákladů a ke svým finančním možnostem považoval dlužník za přiměřenou sankci ve výši 35 až 40 procent z dlužné částky ročně.

Není to nemravné

Nejvyšší soud ale jeho argumenty neuznal a dovolání odmítl. Podle soudců je důležité, že se muž splácení dluhu vyhýbal dlouhodobě.

"Nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou "denní sazbu" smluvní pokuty," rozhodl senát Nejvyššího soudu pod vedením soudkyně Ivany Zlatohlávkové.

"Sjednaná smluvní pokuta ve výši 0,5 procent denně z uznaného dluhu (to je z částky 115 500 korun) není s přihlédnutím k okolnostem daného případu nepřiměřená zajišťované povinnosti, a jeho rozhodnutí tak nemůže být v kolizi s hmotným právem," dodali soudci.

 

Právě se děje

Další zprávy