Jak ušetřit letos na daních: Co všechno lze odečíst?

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
12. 3. 2021 6:42
Daně si můžete snížit o tisíce korun. Stačí vědět, co správně odečíst a na co nezapomenout. Poradíme, jak na to.
Foto: Shutterstock

Všechny daňové odpočty jsou uvedeny v paragrafu 15 zákona o dani z příjmu. Snižují daňový základ - každá tisícikoruna daňového odpočtu tak přináší daňovou úsporu ve výši 150 korun. 

Nárok na snížení základu daně musí být doložen příslušným dokladem, který je potřeba k daňovému přiznání připojit. 

Dobročinné dary

Darem si lze nově snížit daňový základ až o 30 procent. Začátkem února 2021 začala platit novela zákona, která dočasně zvyšuje částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění, čili daru.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může odečíst od základu daně dary, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období.

"Zatímco ve zdaňovacím období 2019 si šlo darem snížit základ daně maximálně o 15 procent, novela umožňuje v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a 2021 odečíst v úhrnu až 30 % základu daně," uvádí Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Na stránkách Finanční správy se lze ale dočíst, že v případě elektronického podání daňového přiznání, budou mít lidé uplatňující dary problém. Systém totiž aktuálně nezohledňuje novou právní úpravu:

"Poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob bude zobrazena chybová hláška v protokolu chyb podání, upozorňující na nesprávné vyplnění hodnoty na řádku 46 nebo řádku. 25. Chybová hláška má charakter propustné chyby, která nebrání dalším krokům např. dané podání vytisknout nebo elektronicky odeslat," uvádí web finanční správy. 

Odběry krve

Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 3 000 Kč, za darování orgánu nebo krvetvorných buněk (kostní dřeně) se oceňuje částkou 20 000 Kč. Dar musí být poskytnut na účely uvedené v zákoně o daních z příjmů.

Úroky z úvěrů na bydlení

Za rok 2020 je možné odečíst od základu daně až 300 tisíc korun úroků z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, kterým je řešena vlastní bytová potřeba. Limit je stejně vysoký jako v minulých letech.

Snížení maximálního limitu na 150 tisíc Kč se týká až úvěrů na nákup nemovitostí zapsaných do katastru po 1. 1. 2021.  

Penzijní pojištění

"Daňový odpočet u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření může být maximálně 24 tisíc korun, přičemž roční příspěvky se ponižují o úhrn částí příspěvku, ke kterému náležel státní příspěvek, tedy maximálně se odpočet snižuje o 1000 korun měsíčně," říká Gabriela Ivanco.

Pro uplatnění odpočtu ve výši 24 000 Kč tak bylo nutné vložit příspěvky v roce 2020 alespoň ve výši 36 000 Kč. Příspěvky na penzijní pojištění lze odečíst, pokud byla výplata plnění z penzijního pojištění sjednaná nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let.

Životní pojištění

U smluv životního pojištění je možné daňový odpočet uplatnit jen, pokud není umožněn průběžný výběr ze smlouvy a výplata je sjednána nejdříve na rok, kdy bude poplatníkovi 60 let. A platí ještě jedna podmínka, že výplata pojistného byla sjednána až po 5 letech od uzavření smlouvy.

"Takových smluv je přitom možné mít uzavřeno více a do maximálního daňového odpočtu ve výši 24 000 Kč za rok 2020 se vklady na jednotlivé smlouvy pro účely daňového odpočtu sčítají," dodává daňová expertka.

Zkoušky z dalšího vzdělávání

Až o 3000 Kč je možné snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání snižují základ maximálně o 10 000 Kč, u lidí se zdravotním postižením o 13 000 Kč a u lidí s těžším zdravotním postižením o 15 000 Kč.

Termíny podání se opět prodlužují

Ještě před pár dny platilo, že daňová přiznání v listinné podobě musí lidé odevzdat do konce března na finanční úřady. Elektronicky to bylo možné do 3. května. Vláda ale nyní termíny prodloužila. V papírové podobě bude možné podat daňové přiznání bez sankce až do 3. května, v elektronické verzi pak do 1. června. 

Posunutí termínu spočívá ve faktickém odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně do původních termínů. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, může mu správa vypočítat pokutu už od 1. dubna, respektive 3. května.

Zatím lidé a firmy odevzdali přes 500 tisíc daňových přiznání za loňský rok. V případě firem je to přes 65 tisíc a fyzických osob přes 450 tisíc. Loni správa evidovala za rok 2019 zhruba 2,7 milionu přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 470 tisíc od firem. 

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy