V čem vyniká vaše město a kde musí starosta zabrat. Mapa kvality života napříč Českem

Adéla Očenášková Filip Vokoun Jiří Kropáček Adéla Očenášková, Filip Vokoun, Jiří Kropáček
Aktualizováno 24. 9. 2022 13:24
Dostupnost bydlení, bezpečnost nebo mezilidské vztahy. Na tyto a dalších osm oblastí se zaměřuje přehled, který mapuje kvalitu života v českých obcích. Analytici agentury STEM se v rozsáhlé analýze, kterou sestavili s firmou Datlab, chtěli vyvarovat žebříčků, jež by obce dělily na vítěze a poražené. Aktuálně.cz z databáze vybralo na sedm desítek okresních měst. Podívejte se, jak se v nich žije.
Okresní města podle počtu obyvatel od 4999 do 19 999 od 19 999 do 49 999 od 49 999 do 90 000 od 90 001

Zdroj: STEM, data projektu jsou aktuální zhruba k roku 2019

V Česku se konají volby do zastupitelstev. Lidé svými hlasy rozhodnou o tom, kdo jejich města a obce povede po následující čtyři roky a jak během této doby ovlivní kvalitu jejich života.

Tu přitom vnímá každý obyvatel Česka jinak. Sociologové opakovaně upozorňují, že například život zdravotní sestry v pražském podnájmu může být nesrovnatelný s životem zdravotnice v malé obci na druhé straně republiky. Komplexní hodnocení kvality života v zemi proto často odmítají.

Existují ale i další způsoby, jak kvalitu života v Česku zmapovat. Původní databáze dostupná na webu Kde je dobře.cz totiž čítá údaje všech více než 6000 obcí, právě v tom vidí ředitel agentury STEM Martin Buchtík její unikátnost. "Čtenář si může na webu najít jakoukoliv obec v Česku a podívat se, jak si vede v řadě ukazatelů," vysvětluje.

Redakce Aktuálně.cz se pro větší přehlednost zaměřila na život v okresních městech. Ukazatelů je v rámci hodnocení přes 160 a spadají celkem do 11 kategorií. Autoři analýzy upozorňují, že každý ukazatel musí být smysluplný pro všechny obce bez ohledu na jejich velikost.

Největší význam má ovšem porovnávat právě obce, které si jsou velikostně a strukturálně podobné. Na sedm desítek okresních měst je proto v mapě rozděleno do skupin podle počtu obyvatel.

"Percentily a modré sloupečky jsou spočítány a zobrazeny tak, aby ukazovaly ‘čím více, tím lépe’,” popisuje systém hodnocení Buchtík. "Histogramy na našem webu pak již ukazují skutečné jednotky, které jsou rovněž uvedeny vedle percentilů, aby bylo možné udělat si představu o skutečném stavu a významu rozdílu. Zde toto pravidlo platit nemusí, protože například větší množství škodlivých částic v ovzduší je negativní jev," vysvětluje.

Cílem není "srovnávač cen", říká STEM

Buchtík zdůrazňuje, že mapování kvality života českých obcí je primárně analytický nástroj, nikoliv "srovnávač cen". "Původním záměrem bylo vytvořit datové podklady pro odpovědné, daty podložené rozhodování státní správy," dodává.

Sociální geograf Martin Šimon z Akademie věd říká, že zatímco "všeobjímající" žebříčky se často snaží pojmout komplexně vše, jednotlivé skupiny obyvatel zajímají naopak jen vybrané oblasti. "Protože lidé využívají jen některé z těch služeb a infrastruktur, a má na ně tedy výrazný dopad jen část z těch faktorů," vysvětluje vědec.

"Když to vztáhnu k sociálně ohroženým skupinám, tak bezdomovci v Ostravě nebo v Klatovech je celkem jedno, které město je na tom lépe v žebříčku. Není mu ale jedno, ve kterém městě fungují sociální služby a které umí zajistit důstojné bydlení pro své obyvatele," dává za příklad Šimon.

Preference obyvatel se podle něj mění také v různých fázích života. Zatímco souhrnné žebříčky v sobě mnohdy zahrnují například údaje o trhu práce a nezaměstnanosti, pro důchodce nejsou podobná data relevantní.

Jak se okresní města liší

Konkrétně okresní města si přitom ještě před 30 lety byla velmi podobná, a to kvůli politice centrálního plánování. "A až poté se začala rozrůzňovat," doplňuje Šimon z Akademie věd.

V dlouhodobém pohledu je to podle něj vidět na obyčejném růstu nebo naopak úbytku obyvatel. "Pokud se lidé z města stěhují jen do městských periferií, tak to není pro zaměstnanost a ekonomiku města problém. Pokud se ale stěhují úplně mimo region, tak to problém pro ekonomiku města je," podotýká sociální geograf. Ukazatel zachycující pohyb obyvatel je v rámci přehledu součástí kategorie Demografie.

Redakce Aktuálně.cz rovněž oslovila zástupce desítky okresních měst z různých regionů Česka, tak aby byla zastoupena města z každé ze čtyř kategorií podle počtu obyvatel. Vedení jsme se zeptali, co podle nich v uplynulém roce nejvíce přispělo k lepší kvalitě života v obci či regionu a co naopak život obyvatelům zhoršuje.

Zatímco v případě úspěchů zástupci zmiňovali spíše své projekty a investice, kritika naopak často mířila na stát. "Od doby vyšší motorizace, zejména po roce 1989, je problémem doprava, kterou uspokojivě dosud nikdo nevyřešil," popisuje primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO) s tím, že městu ale chybějí i parkovací plochy.

"Nicméně největší komplikací pro obyvatele jsou aktuální a budoucí ceny elektřiny, plynu, pohonných hmot, všeobecný růst cen a inflace, která likviduje jejich úspory. Současná vláda to zřejmě vnímá jinak a má jiné priority, než je pomoc potřebným," tvrdí Svoboda.

Primátor moravskoslezské Karviné Jan Wolf (ČSSD) vidí největší komplikaci v tom, že Senát městům zrušil takzvané bezdoplatkové zóny. Šlo o oblasti se zvýšeným výskytem kriminality, kde noví žadatelé nedostali doplatek na bydlení. "Což byl jediný nástroj, jak jednotlivá města mohla alespoň částečně regulovat obchod s chudobou," říká Wolf.

Podle starosty třináctitisícového Tachova Ladislava Macáka (Patrioti Tachova) je největším problémem města nekoordinovaný nárůst zahraničních pracovníků v průmyslových zónách a další výstavba hal v této oblasti. "Má to negativní dopad na život obyvatel ve všech oblastech života a bohužel je příčinou odchodu především mladých lidí z města," uzavírá Macák.

Anketa

Co v rozvoji města či regionu považujete v uplynulém roce za největší úspěch a kde by se naopak měla situace zlepšit?

Tachov, Plzeňský kraj starosta Ladislav Macák

"Po mnoha letech snažení jde o spěšně probíhající rekonstrukce společenského areálu Mže v Tachově a dokončovací práce v Jízdárně, národní kulturní památce ve Světcích u Tachova.

Naopak největší komplikací pro život obyvatel města je nekoordinovaný nárůst zahraničních pracovníků v průmyslových zónách a stále další výstavba nových hal v těchto zónách. Má to negativní dopad na život obyvatel ve všech oblastech života a bohužel je to příčinou odchodu především mladých lidí z města."

Výsledky za Tachov

Karviná, Moravskoslezský kraj primátor Jan Wolf

"V prvé řadě se nám dařilo naplňovat jednotlivé milníky v dlouhodobém procesu příprav našich projektů do Fondu spravedlivé transformace, na kterých dlouhodobě spolupracujeme s dalšími institucemi jako Slezská univerzita nebo Moravskoslezský kraj. Jedná se o dlouhodobý a složitý proces, vše však prozatím nasvědčuje tomu, že naše projekty by měly uspět a v budoucnu se zrealizovat.

Druhou rovinou je úspěšná realizace velkých projektů – staveb, které jsme našim obyvatelům slíbili. Jsou to projekty jako například multisportovní areál pro veřejnost, opravené tři domy na náměstí, rozšíření rekreační zóny Karvinského moře nebo dle plánu probíhající rekonstrukce krytého bazénu.

Největší komplikací je naopak za mě osobně fakt, že všem městům byly Senátem zrušeny bezdoplatkové zóny, což byl jediný nástroj, jak jednotlivá města mohla alespoň částečně regulovat obchod s chudobou."

Výsledky za Karvinou

České Budějovice, Jihočeský krajprimátor Jiří Svoboda

"Týdeník Ekonom vyhlašuje již patnáctým rokem srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí s rozšířenou působností v České republice. České Budějovice jsou v rámci Jihočeského kraje první. Do výzkumu se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou zařazena automaticky.

V anketě projektu Kvalita života, kterou publikovala společnost Obce v datech, Budějovice obsadily za uplynulý rok 2021 patnácté místo z celkově 206 hodnocených a třetí místo v krajských metropolích hned za Prahou a Brnem.

Městský úřad opakovaně převzal titul „Přívětivý úřad“ jako nejlepší v rámci jižních Čech. Je tím oceněn rozsah a kvalita služeb, které město poskytuje i širšímu okolí v rámci ORP (cca 80 obcí). Tento uděluje ministerstvo vnitra.

Z investic bych zmínil právě otevřený další pavilon Autiscentra, dokončované Dopravně-informační řídicí centrum, obnovu a modernizaci vozového parku městské hromadné dopravy, revitalizaci parku Dukelská, nová dětská hřiště, další části cyklostezek, rekonstrukce ulic, rekonstrukce školských zařízení, zapojení řek do života města, stromy na náměstí i přípravu výstavby nových městských bytů, virtuální jízdenky, přípravu stavby Vodního světa, rozšíření parkovacích zón, nový městský web i aplikaci pro mobilní telefony, rekonstrukci a dostavbu kulturního domu Slavie i podání přihlášky na Hlavní evropské město kultury 2028 nebo Manuál reklamy a otevření dalšího sběrného dvora. Z hlediska energetické nezávislosti je to výstavba teplovodu z Temelína, probíhající zakázka na nový kotel na štěpku a získání EIA pro Zařízení na energetické využití odpadu.

Naopak od doby vyšší motorizace, zejména po roce 1989, je problémem doprava, kterou uspokojivě dosud nikdo nevyřešil. Nikdo nemá kouzelnou hůlku. Jednak jsou zde stále nedokončené stavby státu – konkrétně D3, na ni navazující nezahájená stavba Ředitelství silnic a dálnic Severní spojka a rozestavěná krajská stavba Jižní tangenty a nezahájená krajská stavba podjezdu pod nádražím. Chybí i parkovací plochy. Nicméně největší komplikací pro obyvatele jsou aktuální a budoucí ceny elektřiny, plynu, pohonných hmot, všeobecný růst cen a inflace, která likviduje jejich úspory. Současná vláda to zřejmě vnímá jinak a má jiné priority, než je pomoc potřebným."

Výsledky za České Budějovice

Břeclav, Jihomoravský kraj starosta Svatopluk Pěček

"Za Břeclav se v uplynulém roce podařila rekonstrukce domova seniorů, rozšíření cyklostezek ve městě, vysoutěžení provozovatele městské hromadné dopravy na 10 let.

Problémem je jednoznačně dlouhodobě přetížená doprava na průtahu městem I/55 - jedná se až o 24 000 vozidel za 24 hodin. Intenzivně spolupracujeme s investorem Ředitelstvím silnic a dálnic na přípravě obchvatu města. Na jaře by mělo ŘSD požádat o stavební povolení a dle harmonogramu by se konečně mělo začít v roce 2024 stavět."

Výsledky za Břeclav

Zlín, Zlínský kraj primátor Jiří Korec

"Za největší úspěch a pokrok považuji realizaci či zahájení prací na dopravních stavbách ve Zlíně a regionu. Na pokračování D49 se čekalo roky, stejně jako na realizaci křižovatek ve Zlíně. Cesto správným směrem je také vytvoření rozvojových lokalit ve Zlíně pro bydlení, podnikání, sociální služby i pro Univerzitu Tomáše Bati, protože bez nich není možné rozvoj realizovat.

Těším se, až dálnice D49 povede až na Slovensko. Jako hlavní problém vidím v nevýhodném rozpočtovém určení daní pro Zlín i Zlínský kraj, kvůli kterému není možné bez externího financování realizovat jak ve Zlíně, tak v celém kraji významné nové investice či rekonstrukce stávající infrastruktury, čím by kraj i město Zlín více získalo na atraktivitě, a mohlo tak lépe udržet i přilákat na své území nejen mladé, ale i střední generaci."

Výsledky za Zlín

Teplice, Ústecký kraj primátor Hynek Hanza

"Veškeré rozvojové projekty, které se podaří zrealizovat jsou přínosem nejen pro občany našeho města, ale i pro celý region. Město Teplice každoročně investuje desítky až stovky milionů do veřejné infrastruktury. Za letošní rok 2022 bych tak mimo jiné mohl zmínit: rekonstrukce komunikací, parkovišť a veřejného osvětlení ve 13 lokalitách, výstavbu nového trakčního vedení pro trolejbusy MHD a rekonstrukce přístřešků, vybudování polopodzemních kontejnerů na třech stanovištích, vybudování nových kontejnerových stání v pěti lokalitách, vybudování nového agility hřiště pro psy, vybudování nového venkovního basketbalového hřiště na Angeru, investice do budov a vybavení botanické zahrady a investice do školských zařízení.

Největší komplikací je jistě nedostatečná parkovací kapacita či udržení veřejného pořádku v některých lokalitách města. Nicméně o nedostatcích víme a pracujeme intenzívně na jejich řešení."

Výsledky za Teplice

Jihlava, kraj Vysočina primátorka Karolína Koubová

“Největším úspěchem bylo ukončení sporu o vodohospodářskou infrastrukturu v Jihlavě. Díky tomu, že se město stalo provozovatelem svých vodovodů a kanalizací, se nyní mohou opravovat povrchy komunikací společně s potrubím pod nimi. Na magistrátu v návaznosti na to vznikl nový odbor technických služeb, který komunikuje se správcem infrastruktury, městskou obchodní společností Služby města Jihlavy. Již nyní existuje desetiletý plán obnovy vodovodů a kanalizací a konečně Jihlava se může začít koncepčně rozvíjet.

Jako komplikaci vnímám velké množství volných nebytových prostor. Město se svým majetkem v minulosti nenakládalo zrovna efektivně a situaci neprospívá ani současná ne příliš veliká popularita Masarykova náměstí. Snažíme se tedy s tímto jihlavským fenoménem bojovat. Zaprvé jsme založili destinační agenturu Brána Jihlavy, která má za úkol udělat z náměstí místo plné života, zadruhé jsme definovali například Manuál dobrých restauračních zahrádek, do ulic jsme povolali asistenty prevence kriminality, začali jsme také s revitalizací celého náměstí, a to vytvořením pobytového místa, tzv. 'pokojíčku' s pěti vzrostlými stromy, zvýšili jsme také intenzitu úkladu. Základním krokem je ale dobrá spolupráce s podnikateli, jejichž zaměstnanci jsou většinou obyvateli města. Na jihlavském magistrátu tedy vznikl Útvar městského architekta, pod kterým se mimo jiné vytvořily Zásady pro spolupráci s investory, v rámci kterých se mimo jedná i o zaplnění prázdných bytů, a to ve spolupráci se soukromým sektorem.”

Výsledky za Jihlavu

Vysvětlení ukazatelů

Demografie

Mapuje stav populace v obci a její reprodukční změny. Poskytuje základní údaje o osídlení jako je porodnost, úmrtnost, migrační saldo, nebo průměrný věk a jeho vývoj. Jako pozitivní je vnímán demografický vývoj, při kterém nedochází k větším demografickým změnám - obec zejména není zatížena stěhováním obyvatel pryč. Nedochází ani ke stárnutí populace, podíl starobní závislosti není nezvykle vysoký a populace není zatížena vysokou úmrtností. V českém kontextu ke stabilitě populace přispívá vyšší než průměrná porodnost a na ní navázaná vyšší míra dětské závislosti. Více informací o hodnocení najdete zde.

Bezpečnost

Zabývá se faktory, které ohrožují život, zdraví a majetek občanů, ať již jako důsledek záměrné aktivity, nebo jako důsledek přírodních vlivů. Zahrnuje ukazatele, které hodnotí nehodovost, výši kriminality, četnost výjezdů hasičského záchranného sboru, nebo riziko povodní. Vyšší hodnoty uvedených proměnných značí vyšší riziko v dané oblast. Tyto ukazatele pak doplňuje ukazatel bezpečnostních výdajů, který pomáhá určit, do jaké míry obec na situaci dokáže reagovat. V tomto případě autoři naopak hodnotí vyšší podíl výdajů na bezpečnost jako faktor, který je z hlediska kvality života příznivý, protože uvedená rizika snižuje. Více informací o hodnocení najdete zde.

Bydlení

Cílí na kvalitu bytového fondu i vybavení bytů v obci, zabývá se problematikou dosažitelnosti bydlení pro obyvatele. V rámci ekonomické dostupnosti nabízeného bydlení se autoři zaměřují na ceny bytů, domů, stavebních parcel a nájemního bydlení a na celkovou nabídku nemovitostí určených k bydlení. Ve druhé skupině pak na podmínky, za nichž lidé bydlí, jako je velikost existujících bytů, vlastnická struktura, počet osob v bytě, přítomnost sítí, a rovněž na kvalitu, typ a stáří zástavby. Více informací o hodnocení najdete zde.

Infrastruktura a vybavenost obce

Hodnotí dostupnost služeb v oblasti státních služeb, občanského života nebo volnočasového vyžití. Vychází zejména z datových podkladů mapy.cz a idos.cz, berou tedy v potaz zájmové mapové body, které byly zanesené v těchto zdrojích v okamžiku zpracování dat (2020). Do první skupiny autoři zahrnuli proměnné, které se týkají dopravní dostupnosti pomocí veřejné dopravy a vzdálenosti (prostorové i časové) do nejbližšího ORP a příslušného krajského města. Ve druhé skupině jsou indikátory, které souvisí s dostupností občanských služeb. Zde jsou zahrnuty jednak klíčové urgentní služby jako je dostupnost nemocnice, polikliniky, nebo obvodního oddělení policie. Dále pak služby základní obslužnosti jako jsou pošty, bankomaty, nebo obchody s potravinami, a také pak služby, které poskytují příležitosti k volnočasovým aktivitám (bazény, restaurace) nebo kulturnímu vyžití (divadla, knihovny).

Vyšší dostupnost těchto služeb občanské vybavenosti je při tom zvláště důležitá pro mladší obyvatele. Více informací o hodnocení najdete zde.

Občanská angažovanost a dobré vládnutí

Zaměřuje se na míru zapojení obyvatel do veřejného, zejména politického života obce. Zjišťuje kvalitu i aktivitu v činnosti místních zastupitelstev a hodnotí na lokální úrovni míru demokratické soutěže v obecních zastupitelstvech, šířeji se pak zabývá celkovým postojem obyvatel ke státním institucím a podpoře demokratického státního zřízení ČR jako celku. To vše lze rozdělit do třech skupin - volební chování, volební soutěž a aktivita zastupitelstva spojená s transparencí v hospodaření obce. Více informací o hodnocení najdete zde.

Zaměstnanost a práce

Zabývá se strukturou lokální ekonomiky dle sektoru, zastoupením podnikatelských subjektů v různých velikostních skupinách, nezaměstnaností a nabídkou pracovních míst a v neposlední řadě pak problematikou exekucí. V souvislosti s ekonomickou strukturou autoři považují z hlediska kvality života za pozitivní vyšší podíl aktivních podniků a vyšší podíl zpracovatelského průmyslu a zejména služeb. Nižší nezaměstnanost, respektive vyšší nabídku pracovních místo považují za pozitivní jev pro kvalitu života. Stejně tak hodnotí pozitivně vyšší počet zaměstnavatelů, a to bez ohledu na velikost podniku. Více informací o hodnocení najdete zde.

Příjem a bohatství

Analyzuje jednak dostupné finanční prostředky obce a jejich zdroje, jednak schopnost obce je účelně vynaložit, zároveň ukazuje i ekonomickou aktivitu obyvatel. Mapuje zdroje a výši obecních příjmů i schopnost obcí na základě dostupných prostředků realizovat investice do rozvoje obce. Zdroje příjmů a stav majetku obce zároveň vypovídají o možnostech obce získávat další prostředky pro provoz a rozvoj. Analýza daňových příjmů obce pak slouží jako nepřímý ukazatel ekonomických aktivit občanů ať již v oblasti drobného podnikání, nebo v závislé činnosti. V neposlední řadě dimenze mapuje platební bilanci obce a míru zadlužení. Více informací o hodnocení najdete zde.

Vzdělání

Zabývá se současným vzděláním obyvatel, dostupnou nabídkou vzdělání v různých stupních i jeho kvalitou. Vzdělání má velký význam pro všestranný rozvoj regionu, pro zachování základních demografických ukazatelů, pro ekonomickou konkurenceschopnost obce i pro rozvoj kvalitních místních vazeb. Ukazatele se zaměřují na čtyři oblasti vzdělávání: první se věnujeme složení obyvatelstva obce dle dosaženého vzdělání, druhá se soustředí na nabídku středoškolského vzdělání a jeho dostupnost, třetí se zaměřujeme na kvalitu středních škol a poslední, čtvrtá skupina se zabývá kapacitou mateřských a základních škol. Více informací o dimenzi najdete zde.

Zdraví

Hodnotí jednak současný zdravotní stav populace, tedy naději dožití a zastoupení jednotlivých příčin úmrtí na celkové úmrtnosti a incidenci diagnóz vzhledem k celkové populaci, jednak se věnuje dostupnosti zdravotní péče. Data nejsou ve většině dostupná pro jednotlivé obce. Nižší dostupnost údajů v oblasti zdraví pro úroveň jednotlivých obcí vychází z jejich velké potenciální sociální citlivosti. Tato data jsou nahrazována nejdetailnějšími dostupnými informacemi, které jsou poskytovány buď pro úroveň ORP, nebo okresů. Získané údaje stále poskytují možnost celorepublikového srovnání situace a utvoření základní představy o situaci. Ukazatele jsou rozděleny do skupin. V první skupině jsou obsaženy informace o dostupnosti služeb v oblasti zdravotnictví. Druhou skupinu pak tvoří ukazatele naděje dožití. Poslední segment se zaměřuje na příčiny úmrtí s přihlédnutím jak k podílu jednotlivých příčin na celkové úmrtnosti, tak k incidenci diagnóz vzhledem k celkové populaci. Více informací o hodnocení najdete zde.

Životní prostředí

Zaměřuje se na vztah člověka a životního prostředí, ať již jako nezbytného prostoru, ve kterém se každý den pohybujeme a který tak utváří naši náladu i každodenní zvyklosti, tak rovněž jako prostředí, které významně ovlivňuje populační zdraví. Ukazatele je možné shrnout do dvou skupin. První skupina zahrnuje proměnné, které se týkají kvality životního prostředí, druhá skupina péči o kvalitu životního prostředí. Z hlediska kvality života hodnotí autoři vyšší koncentrace škodlivin jako jev, který snižuje kvalitu života. U ostatních proměnných považují vyšší hodnoty daných ukazatelů naopak za pozitivní znak pro kvalitu života. Více informací o hodnocení najdete zde.

Mezilidské vztahy

Zaměřuje se na oblast spolkové činnosti a vztahů v rodině. Na základě dat dostupných pro obce je tato dimenze relativně těžko měřitelná, přesto je možné zaměřit se na některé existující ukazatele. Jde hlavně o volnočasovou aktivitu obyvatel a přítomnost organizací, které podporují jejich setkávání a společnou činnost. A dále pak o zásadní události v životě obyvatel, které souvisí s kvalitou vztahů v nejbližším (rodinném) okolí- zejména rozvodovost a její vztah ke sňatečnosti. Z hlediska kvality života považují autoři za pozitivní vyšší hodnoty sportovců a sdružení. Za faktory, které kvalitu života naopak zhoršují, považují vyšší hodnoty rozvodovosti. Více informací o hodnocení najdete zde.

Poutací fotografie: Shutterstock

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 39 minutami

Slovenské ekonomice hrozí kvůli nákladům na elektřinu kolaps, řekl premiér Heger

Slovenské ekonomice hrozí kvůli prudce rostoucím nákladům na elektřinu kolaps, řekl britskému ekonomickému listu Financial Times (FT) slovenský premiér Eduard Heger. Obrovský nárůst cen po ruské invazi na Ukrajinu by podle něj mohl slovenskou ekonomiku zlikvidovat, pokud Bratislava nezíská z Bruselu podporu v řádu miliard eur.

Heger podle FT zároveň varoval, že pokud by se jeho země pomoci z Evropské unie nedočkala, byl by nucen přistoupit k zestátnění dodávek energií v zemi. Ekonomický deník jeho slova označil za dosud nejostřejší vyjádření představitele unijní země k dopadům globální energetické krize.

Hegerovo varování zdůrazňuje obrovské důsledky snahy Moskvy omezit dodávky plynu do Evropy v reakci na sankce Evropské unie zavedené proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Ty letos v létě výrazně přispěly k tomu, že cena elektřina v Evropě vystoupila na rekordní hodnoty.

před 54 minutami

Celá Kuba zůstala po úderu hurikánu Ian bez proudu. Florida se připravuje na evakuaci

Poté, co se Kubou přehnal hurikán Ian, zkolabovala na ostrově elektrická síť a celá země zůstala bez proudu. S odvoláním na úřady o tom informovaly agentury Reuters a AP. Živel udeřil v úterý na západní část Kuby jako hurikán třetí kategorie z pěti, úřady kvůli němu nechaly evakuovat na 50 tisíc lidí. 

Nejprve proud vypadl na západě Kuby, ale následně se zhroutila celá rozvodná síť, píše AP. Státní energetická společnost nyní pracuje na obnově dodávek elektřiny pro 11 milionů obyvatel země.

Živel zdevastoval provincii Pinar del Río, v níž se pěstuje velká část kubánského tabáku, poznamenala AP. Zpustošil přitom jednu z nejdůležitějších tabákových farem. Bouře způsobila záplavy, poškodila domy a vracela stromy. Podle stanice BBC má živel jednu oběť. 

Hurikán nyní míří k americké Floridě, kde úřady vyzvaly k evakuaci 2,5 milionu obyvatel. Očekává se, že by nad teplými vodami Mexického zálivu mohl nabrat na síle až na čtvrtou kategorii a během dne by měl podle předpovědí udeřit na západní pobřeží.

Zdroj: ČTK
Další zprávy