reklama
 
 

Kontrola: Peníze pro slabé regiony skončily v Praze

11. 12. 2008 12:14
Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval dotace na technologická centra

Brno - Hospodářsky nejslabším regionem v Česku je Praha.

Takový závěr vyplývá z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval hospodaření s penězi ze státního rozpočtu vynaloženými na podporu technologických center a center strategických služeb.

Podle pokynů Evropské komise je veřejná podpora v zemích Unie uskutečnitelná jen v případě, že bude využívána pouze omezeně a že bude zaměřena na regiony nejvíce znevýhodněné.

Nerespektování zásad

Tedy na regiony s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele měřeným paritou kupní síly nižším než 75 procent průměru Unie.

Tento průměr v Česku překračuje pouze Praha, ta však získala podle kontrolorů nejvyšší podporu. "Ministerstvo průmyslu a obchodu nerespektovalo zásadu podpory nejvíce znevýhodněných regionů, kterou stanovily předpisy EU vztahující se k regionální veřejné podpoře. Nejvíce byl podpořen nejméně znevýhodněný region Praha," uvedl prezident NKÚ František Dohnal.

Do 14 projektů v Praze tak stát investoval přes 300 milionů, zatímco například na střední Moravě dal do dvou projektů 30 milionů a v regionu Severozápad sdružujícího Karlovarský a Ústecký kraj utratil 27 milionů korun.

Po Praze druhou největší podporu získal Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj dohromady a Jihomoravský kraj společně s Vysočinou.

A není to jediný problém, který kontroloři zjistili. Podle NKÚ celý program podpory postrádal pevně nastavený finanční plán a provázely ho od počátku značné a postupně se prohlubující problémy se zajištěním potřebných peněz v rozpočtu.

Kontrola nebyla

Dotaci ve výši 24 milionů korun dostala i firma nesplňující jednu ze základních podmínek programu. "To je povinnost realizovat min. 50 procent z celkového ročního obratu prodejem výsledků projektu nebo následných produktů do zahraničí," řekl prezident Dohnal.

Ministerstva podle NKÚ nevyžadovala od firem, které získaly dotace, podávání zpráv o průběhu realizace projektů a jejich udržitelnosti.

Zásadní nedostatky zjištěné kontrolou se také týkaly použití dotace k úhradě nákladů neuznatelných pro poskytnutí podpory. Podle podmínek programu na podporu center se jednalo o porušení rozpočtové kázně.

autor: Tomáš Fránek | 11. 12. 2008 12:14

Související

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama