reklama
 
 

Nová studie může významně změnit územní plán Prahy

28. 11. 2012 7:00
Pražské Bubny by měly být efektivně propojeny na magistrálu s Blankou

Praha - Dostavba Holešovic s efektivním propojením magistrály s tunelem Blanka je už možná na obzoru. Útvar rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) k tomu totiž nechal vypracovat urbanistickou studii. Informoval o tom Pavel Kabelík z tiskového oddělení úřadu.

Tato studie, která má být podle Pavla Kabelíka předložená pražským zastupitelům ještě letos, by následně měla sloužit jako podklad pro případnou celoměstsky významnou změnu územního plánu.

„Útvar rozvoje hlavního města Prahy zadal studii s cílem navrhnout organické propojení dolních Holešovic a Letné a vytvořit zde nové centrum Holešovic s živým náměstím tak, aby na místě bývalého nádraží vznikla živá a obyvatelná čtvrť," vysvětluje zástupce ředitele ÚRM Kamil Kubiš.

Podle Kubiše byl ve studii dále kladen i zvláštní důraz na detaily řešení, jako jsou prostupnost území, pojetí ulic, náměstí a parků a prostupnost území a návaznost na stávající zástavbu.

Specifikum lokality

V celopražském kontextu je území Bubny - Zátory podle odborníků naprosto specifické. Leží sice na průsečíku hlavních urbanistických os a je v těsné blízkosti pražské památkové rezervace, zůstává ale přesto stále typickou předměstskou periferií.

„Hlavním principem této studie je právě scelování města v kontextu Prahy i Holešovic. Bubny mají na to být přirozenou spojnicí v území, dnes jsou ale naopak jizvou, která tvář Holešovic hyzdí," poznamenává k závěrům studie jeden z jejích autorů, architekt Vít Máslo.

Celistvost území ve třech krocích

Propojení urbanistické struktury, propojení zelených ploch a ucelený městský dopravní koncept, to je podle autorů studie trojice kroků, které mají přispět k budoucí větší celistvosti celé lokality.

V Bubnech by pak mělo podle odborníků vzniknout například i nové náměstí s dominantou historické nádražní budovy.

Podle závěrů studie by měly dále nastat změny v přístupu k zeleným plochám, neboť územní plán v Bubnech zatím počítá se vznikem rozsáhlého parku ve stylu Letné či Stromovky.

„Rozšíření zelené plochy je sice bohulibé, ale tento krok by zkomplikoval vytvoření kompaktního městského centra. Namísto tvorby nového velkého parku námi navrhovaný koncept upřednostňuje vytvoření více menších městských zelených zákoutí a propojení stávajících velkých parků a zlepšení jejich dostupnosti," konstatuje Vít Máslo.

Podívejte se na Prahu z ptačí perspektivy tak, jak ji unikátně zachytil fotograf Pepa Středa na snímcích zde.

Nejproblematičtějším bodem bude ovšem asi doprava. Podle zpracovaných analýz je možné tunelový komplex Blanka a magistrálu propojit povrchově. Studie tak už například nepočítá s původní tunelovou trasou v „Nové Bubenské", která je v územním plánu.

„Navrhujeme vznik dvou bulvárů, Argentinské a „Brazilské" ulice, které budou nejen schopny zvládnout automobilovou dopravu, ale zároveň budou dostatečně prostupné pro pěší a cyklisty," vypočítává Vít Máslo. Povrchové řešení je podle něj navíc také mnohem reálnější než nákladné hloubení dalšího tunelu.

Studie dále počítá i s výstavbou severního vestibulu stanice metra Vltavská, dvěma tramvajovými tratěmi a modernizací železniční trati Praha - Kladno s připojením na Letiště Václava Havla.

autor: Věra Tůmová | 28. 11. 2012 7:00

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama