Zavádění nových rychlostních silnic je dlouhý proces. Místo 24 jich zatím máme jen pět

Radek Pecák Radek Pecák
8. 3. 2016 10:46
Od začátku roku je teoreticky možné, aby se čtyřpruhové silnice první třídy přeměnily v rychlostní silnice s povolenou maximální rychlostí 110 kilometrů v hodině. Instituce v řadě krajů jsou však podle průzkumu Aktuálně.cz v tomto ohledu velmi laxní. Problematiku si navíc často mezi sebou přehazují. Dosud se tak z navržených 24 nových rychlostních silnic uvedlo do praxe pouze pět.
Nových rychlostních silnic přibylo dosud jen několik.
Nových rychlostních silnic přibylo dosud jen několik. | Foto: Radek Pecák

Zdaleka ne tak rychlé a snadné, jak se zdálo na přelomu roku, bude zvýšení povolené rychlosti na 110 kilometrů v hodině pro automobily a motocykly na vybraných úsecích silnic prvních tříd. Vyplývá to z průzkumu online deníku Aktuálně.cz na zainteresovaných krajských úřadech.

Novely silničního zákona a zákona o provozu na pozemních komunikacích umožňují od 31. prosince loňského roku zvýšit mimo obce maximální povolenou rychlost z dosavadních 90 až na 110 kilometrů. Podmínkou však je, aby silnice měla oddělené oba směry a byly na ní vybudované mimoúrovňové křižovatky.

Takových silnic ministerstvo dopravy v minulých letech vytipovalo 24. Obvykle se jedná o dálniční přivaděče, případně spojovací komunikace mezi dvěma okresními či krajskými městy.

Do prvního březnového týdne však změna ze silnice 1. třídy na rychlostní proběhla jen na několika málo místech. Odpovědi na otázky, kdy se tak stane na ostatních silnicích ze seznamu, případně zda vůbec ke zvýšení rychlosti dojde, jsou často velmi nejasné.

Silnice navržené ke zvýšení rychlosti na 110 km/hod

I/7 Chomutov - Křimov

I/11 Ostrava - Šenov

I/11 Ostrava, Rudná (v okolí D1)

I/13 Karlovy Vary - Ostrov

I/13 Most - Bílina

I/13 Bílina - Teplice

I/14 Liberec - Kunratice

I/20 Nová Hospoda (R4) - Písek

I/20 Plzeň, přivaděč k D5

I/23 Brno, Pražská radiála

I/26 Plzeň, přivaděče k D5

I/27 Plzeň - Sukova - Dobřany

I/34 České Budějovice - Lišov

I/35 Liberec - BílýKostel

I/35 Olomouc - Křelov

I/37 Hradec Králové - Pardubice

I/38 Jihlava, přivaděč k D1

I/43 Brno, Svitavská radiála

I/44 Postřelmov, obchvat

I/48 Nový Jičín - Příbor

I/48 Český Těšín, obchvat

I/50 Brno, Olomoucká radiála

I/56 Prodloužená Místecká

I/57 Semetín - Jablůnka

Na krajských úřadech se navíc dosti často tváří, že zvýšení není jejich starostí. "Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje o změně maximální povolené rychlosti rozhoduje až na základě návrhu vlastníka komunikace, kterým je ve vámi uvedeném případě stát. Do dnešního dne žádný takovýto návrh vlastníkem podán nebyl," uvedl mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík v odpovědi na dotaz, kdy bude značkami pro rychlostní silnici opatřen úsek komunikace I/57 mezi Semetínem a Jablůnkou. Poradil rovněž, že se máme obrátit na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Obdobně odpověděla také mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje Kamila Navrátilová: "O povolení zvýšení maximální rychlosti na úseku 1/44 - obchvat Postřelmov nás doposud ŘSD nepožádalo," sdělila.

"Tak to ale není, ŘSD je v tomto případě pouze vykonavatelem rozhodnutí krajského úřadu, oponuje mluvčí této instituce Nina Ledvinová. Krajským úřadům ale tento správce důležitých komunikací poskytuje ke schválení dokumentaci k dopravnímu značení.

Že se dá i složitá papírová válka zvládnout, dokazuje příklad z Plzně, v jejímž okolí přibyly dvě rychlostní silnice 22. února. Jedná se o přivaděče z centra města směrem na Rokycany a na Klatovy.

"Den před loňskými Vánoci schválila změnu značení policie a krajský úřad. Práce začaly začátkem ledna. ŘSD si kvůli zvýšení rychlosti nechalo už v roce 2014 vypracovat bezpečnostní audit. "Ověřil, zda vyhovují všechny technické parametry," uvedl pro agenturu ČTK ředitel plzeňské oblasti ŘSD Zdeněk Kuťák.

Podle něho výroba, dodávka a montáž veškerého dopravního značení stála 7,2 milionu Kč. "Objednávali jsme ho už loni, proběhla na to soutěž. Pokud bychom značky objednali až letos, tak by to ještě zdaleka nebylo hotové," uvedl Kuťák.

Na rokycanském přivaděči, tedy státních silnicích I. třídy, je vyšší rychlost povolená od mimoúrovňové křižovatky na Červený Hrádek až ke křižovatce u Ejpovic, na klatovském pak od cedule konec Plzně za mostem přes České údolí až k mimoúrovňovému křížení na Dobřany.

Rychlost byla zvýšena i přesto, že ještě nejsou dokončeny veškeré plánované úpravy této komunikace. V budoucnosti mají být na přivaděčích vybudovány vždy zhruba po pěti stovkách metrů bezpečnostní zálivy sloužící například pro odstavení porouchaných kamionů, také bude doplněno oplocení kvůli zamezení srážek se zvěří.

Ještě dříve zvládli instalovat příslušné značky na silnici 1/35 Křelov - Olomouc, kde k tomu došlo již v prosinci loňského roku, přeznačení proběhlo též v úsecích silnici 1/48 Český Těšín - Chotěbuz a 1/20 - Nová Hospoda Písek. Celkem tak zatím máme pět nových rychlostních silnic.

Několik úseků se připravuje. Už jen na vyrobení potřebných dopravních značek se čeká například na frekventovaném a moderním úseku silnice mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, což je silnice I/37. "Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové prozatím nedošlo k navýšení rychlosti na 110km/h. Pardubický kraj vydal rozhodnutí, které postoupil na Ředitelství silnic a dálnic, kde by mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele dopravního značení. To je pak nutné vyrobit a následně instalovat. Předpokládáme, že v průběhu března by mohlo dojít k instalaci tohoto dopravního značení s tím, že od 1. dubna by mohla být rychlost zvýšena," potěšil mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

Někdy krajské úřady s vydáním rozhodnutí váhají oprávněně. Úsek silnice na jejich území totiž nesplňuje kritéria pro rychlostní silnice, přestože ho do seznamu ministerstvo dopravy zařadilo. To je příklad silnice 1/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem.

"V současné době je silnice I/13 stále silnicí I. třídy, tedy tam povolená rychlost 110 km/h neplatí. Pokud budou splněna náročná kritéria a projde-li pozitivně bezpečnostním auditem, pak by se mohla stát silnicí pro motorová vozidla. Nicméně v současnosti tomu brání například problém s křižovatkou Bor/Sadov a s připojením čerpacích stanic za Karlovými Vary a za Ostrovem. Podle našich informací připravuje Ředitelství silnic a dálnic projektovou dokumentaci k opatřením, která by tyto věci měla řešit," informovala mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Nejvíce zamotaná je situace na Ostravsku, kde je přitom nejvíce úseků ze zmiňovaného seznamu. Konkrétně jde o části 1/11 Ostrava-Šenov, 1/11 Ostrava - Rudná, 1/48 Nový Jičín - Příbor, 1/48 Český Těšín - obchvat a 1/56 Prodloužená Místecká.

"Krajský úřad projednal návrh na zavedení režimu 'silnice pro motorová vozidla' na silnici č. I/11 a č. I/48  v úseku obchvatu Českého Těšína a na silnici č. I/11 v úseku Mokré Lazce – Ostrava. U silnice č. I/11 v úseku Ostrava – Šenov si pak s ohledem na stavebnětechnické komunikace vybudované v 2. polovině 80. let minulého století vyžádal doplnění návrhu o bezpečnostní audit," sdělil vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ivo Muras. Jenže úřad sám nerozhodne.

"Vzhledem k tomu, že proces stanovení místní úpravy je svou obsáhlostí podobný schvalování územních plánů, návrh musí být dále zveřejněn a veřejnost k němu bude moci podávat námitky," sdělil Muras. Pak krajský úřad z pozice správního orgánu o těchto námitkách rozhodne. "Z tohoto důvodu nelze předjímat ani délku řízení ani jeho výsledek," doplnil Muras.

Chuť na jízdu vyšší rychlostí by si pak podle něho měli zcela nechat zajít motoristé v případě silnice číslo I/11 v úseku Ostrava, Rudná (v okolí D1). "Zvýšení rychlosti zde není aktuální, protože pozemní doprava zde bude ještě několik let vedena staveništěm," informoval Muras.

Vše při starém zůstane alespoň pro nejbližší roky na komunikaci I/48 Nový Jičín – Příbor, což je silnice z poloviny 70. let dodatečně rozdělená lanovými svodidly. Jsou na ní i křižovatky v jedné úrovni, což legislativa zakazuje, a tak to zůstane přinejmenším do rekonstrukce plánované na rok 2017. Stejný problém se podle Murase vyskytuje také na úseku 1/56, tedy takzvané Prodloužené Místecké.

 

Právě se děje

před 6 minutami

U Břeclavi se srazil nákladní vůz s dodávkou. Havárie uzavřela dálnici D2 u slovenských hranic

Srážka nákladního auta a dodávky uzavřela u hranic se Slovenskem dálnici D2 ve směru na Brno. Nehoda je se zraněním, zasahují u ní záchranáři. Vyplývá to z informací policie a Národního dopravního informačního centra (NDIC). Auta se srazila na 56. kilometru D2 kolem 06:00, dálnice mezi státní hranicí a exitem 48 u Břeclavi se uzavřela o půl hodinu později.

Zdroj: ČTK
Další zprávy