Tři sta milionů od ČSSD? Hořký úspěch, pochybuji, že je zaplatí, říká Altnerův syn

Lukáš Prchal Lukáš Prchal
1. 4. 2016 14:27
Patrik Altner, syn bývalého advokáta Zdeňka Altnera, nijak nejásá, že jeho otec uspěl v letitém sporu s ČSSD a má dostat více než 300 milionů korun. "Je třeba vyčkat, jestli to vůbec bude zaplaceno. S ohledem na uplynulých šestnáct let se o tom dá pochybovat," říká v rozhovoru s Aktuálně.cz Patrik Altner.
Zdeněk Altner
Zdeněk Altner | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Jak otec reagoval na rozhodnutí soudu?

Já nevím, co k tomu říct. Je to špatné v tom, že na začátku sporu to byl úspěšný advokát, kterého jeho práce bavila, měl velké zázemí, velké majetky, vysoudil svému klientovi plnění. Následně musel nejen zaplatit DPH z vystavených faktur, ale začal na něj být vyvíjen nátlak ze strany státních subjektů a ukládány mu sankce v řádech milionů korun, aniž by se mu dostalo plnění ze strany ČSSD ze smluvní odměny. Představte si, že potom takový člověk bojuje za svá práva, brání své nároky a po 16 letech se sice úspěchu domůže, ale je to takový spíš hořký úspěch.

Takže je to takové vítězství-nevítězství?

Je třeba vyčkat, jestli to vůbec bude zaplaceno. S ohledem na uplynulých 16 let se o tom dá pochybovat. Je to dlouhá doba, kterou vám nikdo nezaplatí. I když dostanete na stáří nějaké peníze, jak vám pomůžou? Ta částka je pro hodně lidí veliká, ale když porovnáte hodnotu nemovitostí v roce 2000, kdy se v té době dal činžovní dům v Praze koupit za pět milionů, dneska stojí 30 až 50 milionů. Ty peníze měly tehdy úplně jinou hodnotu.

Máte pocit zadostiučinění?

Určitě to pro otce pocit spravedlnosti je. Je škoda, že to trvalo tak dlouho.

Má otec výčitky vůči ČSSD?

ČSSD je subjekt, ve kterém se střídají statutární orgány, každý má svůj podíl viny a každý se evidentně bál učinit jasné rozhodnutí v této věci. Obecně sdělím, že pro mě je nepochopitelné nezaplatit, když vím nejen to, že někomu dlužím, ale rovněž když mi narůstá penále a úroky, zvláště když ty peníze mám k dispozici. Pokud vím, vedoucí představitelé ČSSD včera prohlásili, že ČSSD své dluhy platí, tak jsem zvědavý, jak tomuto veřejnému příslibu alespoň po tolika letech dostojí.

Jak nahlížíte na Miloše Zemana, u kterého to celé začalo a za jehož vedení se měla částka vyplatit?

K tomu se nechci vyjadřovat. Pokud vím, tak to měla zaplatit ČSSD, ne Miloš Zeman. To, že do dnešního dne ČSSD plnění ze smlouvy neuhradila a nedodržuje závazky ze smluv, si musí odůvodnit představitelé ČSSD, jak před členy strany, tak zejména před veřejností, pokud se prezentují jako strana, jejíž členové mají morální kredit. Otec jen doufá, že předmětnou smlouvu podepisoval Miloš Zeman v poctivém úmyslu, tedy že bude plnění ze strany ČSSD v případě úspěchu ve věci zaplaceno.

Byli jste v kontaktu s ČSSD kvůli těm průtahům? Nešlo to vyřešit dřív dohodou?

Určitě mohly být snahy o dohody, ale je obrovský rozdíl mezi termínem „snaha o uzavření dohody“ a provedením určitých úkonů, které vedou k uzavření dohody. Ze strany ČSSD, pokud vím, nikdy žádný skutečný návrh na uzavření smíru nabídnut nebyl.

Které vedení ČSSD to nejvíce protahovalo?

Obecně jen uvedu, že každý, kdo měl za někým pohledávku, a každý, komu někdy někdo dlužil, ví, že pokud se konstruktivně jedná o nějaké dohodě, tak se dohoda vždy uzavře.

Jak je to se zatykačem vydaným na vašeho otce?

Jeho jméno je nyní tím zatýkacím rozkazem dehonestováno. Je to zcela absurdní v tom, že tento zatýkací rozkaz je vydaný s ohledem na to, že mu Obvodní soud pro Prahu 10 nemůže údajně doručovat trestní zásilky, když mu na jeho doručovací adresu od jiných subjektů normálně doručuje.  

Ten zatykač je údajně vydán kvůli zpronevěře.

Vede se trestní řízení. Ty důvody, proč je obviněn z nějakých trestných činů, jsou z našeho pohledu nepodstatné. Platí zde presumpce neviny. Je to ovšem zvláštní kvůli tomu, že otci jsou ze strany Obvodního soudu pro Prahu 10 i ze strany exekutorů na Praze 10 exekuce a všechny přípisy normálně doručovány. A ze strany toho samého soudu na něj byl vydán zatykač jako proti uprchlému, protože mu údajně nemůžou být doručovány listiny v tom vedeném trestním řízení. Což se navzájem vylučuje a směřuje to ke zmíněné dehonestaci a kriminalizačnímu nátlaku na jeho osobu.

Váš otec má tedy doručovací adresu na Praze 10. A on si ty dopisy vyzvedává?

Jsou mu tam doručovány a jsou zde přebírány nebo si je i vyzvedává, když jsou do vlastních rukou. Pak je s podivem, že soud vydá zatykač z důvodu, že mu není kam doručovat písemnosti v trestním řízení.

Co se stalo s vaším otcem po zatčení v Německu a následném vydání na Slovensko?

Nic zásadního. Je v důchodu a je nemocný. Víc to specifikovat nechci.  

Je vážně nemocný?

Tak chřipka to není.

Pomůžou mu ty peníze v léčbě?

Samozřejmě když máte peníze, tak se léčí mnohem líp. Po těch letech perzekuce skončil jako důchodce s exekuovaným důchodem, protože jeho situace byla rok od roku složitější. Takže když se někdo zeptá, jestli měl radost, tak nevím, co na to říct. Je otázka, jestli ty peníze skutečně uhrazeny budou, a 16 let perzekuce a obavy o vlastní existenci vás zničí tak, že úplně nejásáte.

To se na něm podepsalo vydání na Slovensko?

Já jsem přesvědčen, že slovenské orgány činné v trestním řízení zahájily čistě účelově trestní řízení. Byl vydán i evropský zatykač, který nesplňoval základní náležitosti toho dokumentu. I tak byl zadržen a držen pomalu více jak rok ve vazbě. Ale celé to je vykonstruovaný případ na Slovensku, kde je mu vytýkáno, že jako správce konkurzní podstaty nepředal nějaké listiny. Což je absurdní, protože když se podíváte na tresty, které jsou dávány konkurzním správcům za nepředání listin, jsou to pokuty v řádech stovek eur. K tomuto doplňuji, že trestním příkazem, který není pravomocný, byl otec odsouzen na šest měsíců k pokrytí vazby, což zdůrazňuje účelovost tohoto řízení.

Chcete říct, že stíhání na Slovenku je tedy podružné?

Není to nic. Ničím se neobohatil, nikomu nezpůsobil žádnou újmu. Jenom údajně nepředal nějaké listiny, když vykonával funkci správce konkurzní podstaty. Jsem přesvědčený, že byl vytvořen kriminalizační nátlak, aby byl odsouzen nejdříve na Slovensku jako v jiném státě. Aby nebyl obviněn českým státem a pak samozřejmě aby byl jako recidivista obviněn i v České republice.

Proč to celé trvalo tak dlouho a proč se dohadovali, komu patří pohledávka v tom případě Lidového domu?

Když se sociální demokracie brání tím, že je v šoku z nárůstu pohledávky o těch tři sta milionů, tak oni už tehdy mohli i těch 18 milionů dát do soudní úschovny. To neudělali. Ale tam je absurdní, že můj otec, protože vystavil faktury v celkové hodnotě cca 145 milionů, tak z toho musel tehdy odvést a zaplatit DPH, aby mohl faktury zažalovat. Takže když tehdy vyhrál soudní spor o Lidový dům, sociální demokracie tehdy měla prostředky, aby vše vyrovnala, a ještě by jí spousta peněz zbyla. Protože obdržela peníze ze soudní úschovy. A i tak nedostála svým závazkům a tohle vše riskovala. ČSSD mohla během soudního řízení složit peníze do soudní úschovy a pak by ty pokuty nenabíhaly.

Kdo nyní zastupuje vašeho otce v tom novém sporu?

My o tom novém trestním řízení nic nevíme.

Tomu nerozumím. Vy musíte vědět, proč byl na něj ten zatykač vydán.

Ona mu nebyla doručena jediná listina ze strany policie nebo Obvodního soudu pro Prahu 10 v této trestní věci.

Takže si je nevyzvedl.

Ne, ono mu to sem na tu Prahu 10 nebylo asi vůbec zasíláno, nebo mu bylo zmařeno převzetí zásilek. Na jednu stranu je to svým způsobem nepochopitelné, protože je to oficiální adresa, kterou otec všude uvádí.

Takže říká, že neměl možnost si ty dopisy ani vyzvednout?

Otec nedostal šanci si zásilky od policie nebo Obvodního soudu pro Prahu 10 řádně převzít. Dle mých informací je jeho doručovací adresa na Praze-západ, odkud má zajištěno přeposílání korespondence na Prahu 10.

Vás otec tedy žije v Praze?

Otec je občan České republiky a nyní má zdravotní problémy a svůj pobyt přizpůsobuje místu, kde se snaží o zajištění lékařské pomoci. Takže jestli je to Praha, nebo někde jinde, to vám nedokážu říct.

Mám to chápat tak, že se tedy léčí v nějakém zařízení?

Bez komentáře.

Bude se váš otec vyhýbat soudnímu líčení, které je již nařízené kvůli jeho údajné zpronevěře?

Můj otec se žádnému stíhání nevyhýbá, je jen osobou, jejíž zdravotní stav skutečně není nejlepší. Zejména musím opětovně zdůraznit, že mu na jeho doručovací adresu nebyly doručeny žádné písemnosti týkající se vedeného trestního řízení. To, že se nevyhýbá trestnímu řízení, prokazuje i skutečnost, že se normálně účastní nařízených soudních jednání, u kterých je s předstihem zřejmé, že se na ně dostaví.

 

Právě se děje

Další zprávy