Stát musí říct, zda kolony na dálnici škodí podnikání

Tomáš Fránek
10. 6. 2013 17:57
Majitelé nemovitostí u dálnice D3 dosáhli u soudu zrušení verdiktu ministra dopravy
Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Brno - Lidé mají právo bránit svoje podnikatelské aktivity, které ohrožují kolony pomalu jedoucích aut při opravách či rozšiřování tuzemských dálnic.

A je přitom jedno, zda při opravách zůstane v provozu levý nebo pravý jízdní pruh a dá se z dálnice odbočit, takové stavby totiž omezují aktivity lidí v okolí jako celek. Městský soud v Praze tak vyhověl žalobě tří spolumajitelů pozemků a nemovitostí u dálnice D3 nedaleko Tábora.

Soud zrušil verdikt ministra dopravy, který nepřiznal právo majitelů účastnit se stavebního řízení na rozšíření dálnice o jeden pruh. Majitelé se tak nemohli proti jakémukoliv verdiktu stavebního úřadu i ministerstva dopravy bránit, nemohli ani předkládat svoje návrhy.

Kolony přímo neškodí

Jde o verdikt důležitý i pro další podobné případy. Ministerstvo dopravy se totiž bránilo tím, že majitelé podnikatelských nemovitostí nejsou pracemi na dálnici a možností tvorby kolon nijak omezeni na vlastnickém právu.

Podle ministerského výkladu zákona by totiž možnost přiznání obrany a účasti ve stavebním řízení vlastníkům pozemků u rozšiřovaných dálnic vedla k tomu, že by komplikovat zahájení prácí mohl v podstatě každý. "Tedy i ten, kdo opravovanou silnici raději objíždí, řízení by se tak účastnil zcela nevyhovujících počet subjektů," uvedli zástupci ministerstva ve vyjádření soudu

Podle nich se za přímé poškození, dotčení stavbou dálnice a kolonami na ní dá považovat především ohrožení hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi nebo světlem.

Na to si ale majitelé pozemků u dálnice D3 nestěžovali. V žalobě napadli to, že se nestali účastníky stavebního řízení a úřady se tak nevyrovnaly s jejich argumentací o tvorbě pomalu jedoucích kolon na rozšiřovaném úseku. Kolony aut budou podle nich znamenat, že bude výrazně poškozeno jejich podnikání i podnikání živnostníků, kteří mají budovy od nich pronajaty.

"V žádosti o vydání stavebního povolení zcela chybí jakýkoli podklad (studie, analýza) k dopadu, který bude mít uzavření jednotlivých pásů na dopravní obslužnost území, nakolik lze předpokládat tvoření kolon, zda lze předpokládat vznik dopravních problémů v daném úseku dálnice. Zácpy budou mít zásadní vliv na možnost užívat nemovitosti v našem vlastnictví a zároveň na těchto nemovitostech provozovat podnikatelskou činnost," uvedli v žalobě majitelé pozemků.

Jejich stížnosti zamítlo Ministerstvo dopravy, zamítnutí potvrdil také ministr dopravy, kterým byl v době vydání rozhodnutí Vít Bárta.

Městský soud v Praze ale rozhodl, že jde o chybné rozhodnutí, které musí být posouzeno znovu. Soudci označili verdikt o vyloučení ze stavebního řízení za zcela nepřípustný.

Nepoužívejte sálamovou metodu

A částečná nebo úplná uzávěrka dálnice může poškodit vlastnická práva majitelů pozemků bez ohledu na to, zda je užívají sami nebo budovy pronajímají. "Dotčení podnikatelských subjektů i jejich zákazníků se pochopitelně promítá do ceny pronájmu předmětných nemovitostí a tím i do práv žalobců, jakožto pronajímatelů," rozhodli soudci.

Ministerstvo dopravy se také snažilo argumentovat tím, že rozšíření dálnice se týká jenom jednoho pruhu a další bude pro auta volný. Jenom rychlost tak bude omezena rychlostí případné kolony aut.

Podle soudců jde ale o nepřípustnou salámovou metodu, která rozděluje stavbu na menší části se snahou omezit počet lidí, kteří mohou proti stavební činnosti  protestovat. Podle soudců je totiž jedno, zda se stavba týká jenom levého nebo pravého pruhu. Lidí se to dotkne stejně.

"Je nepochybné, že pozemky nacházející se v bezprostřední blízkosti tohoto konkrétního úseku dálnice budou dotčeny, a oddělovat možnost zásahu do práv vlastníků podle toho, kterého pruhu dálnice se předmětná stavba týká, je obcházením stavebního zákona," rozhodli soudci.


 

Právě se děje

Další zprávy