Přísně tajný doktorát. Hašek popsal družstvo a je JUDr.

Aktuálně.cz zjistilo, jak a zač se stal místopředseda ČSSD doktorem práv
Já jsem doktor práv. Napsal jsem práci o družstvech. To vy ale nemůžete hodnotit, milí voliči...
Já jsem doktor práv. Napsal jsem práci o družstvech. To vy ale nemůžete hodnotit, milí voliči... | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Na černých deskách nápis "Družstvo", uvnitř 119 stránek textu. Autor? První místopředseda ČSSD Michal Hašek. Cíl? Titul JUDr. Statut? Přísně tajné.

A závěr? "Družstva mají v dnešní době velký význam a podle mého názoru tomu bude stejně i v budoucnosti," píše jeden z nejvlivnějších zdejších politiků na 96. straně své rigorózní práce, kterou se redakci Aktuálně.cz podařilo získat, přestože ji Haškova alma mater ve slovenském Sládkovičově bedlivě hlídala.

Také jihomoravský hejtman svůj text, na základě kterého se stal doktorem, úzkostlivě tají a odmítá jej zveřejnit. Původně to sice slíbil, teď ale nechce dát rigorózní práci z ruky.

"Nejste žádná akreditační komise, abyste to posuzovali," sdělil Michal Hašek Aktuálně.cz, když mu koncem května připomnělo dva měsíce starý slib, že svou práci zveřejní, aby rozptýlil pochybnosti, zda si svůj nový akademický titul opravdu zaslouží.

Hašek sepsal pojednání o zemědělských, bytových a jiných družstvech a v říjnu 2010 jej obhájil na soukromé vysoké škole v Sládkovičově na Slovensku.

Může se teď titulovat jako doktor práv a zařadil se mezi politiky, kteří si tak vylepšují image u voličů, novinářů i kolegů v Parlamentu. Od začátku března si zkratku JUDr. píše před jméno na oficiálních stránkách ČSSD, do tiskových zpráv, pod příspěvky v novinách.

Ani na webu, ani v knihovně

Stejně jako Michal Hašek drží jeho práci pod pokličkou také soukromá škola v Sládkovičově, kde si titul doktora práv udělal.

JUDr. Hašek: Družstvo

Michal Hašek (ČSSD)

>

Obsah rigorózní práce

 • Úvod
 • 1 Historický vývoj družstev
 • 2 Základní charakteristika družstva
 • 3 Založení a vznik družstva
 • 4 Stanovy družstva
 • 5 Základní jmění družstva
 • 6 Členství v družstvu
 • 7 Organizace družstva
 • 8 Orgány družstva
 • 9 Hospodaření družstva
 • 10 Zrušení a zánik družstva
 • 11 Evropská družstevní společnost
 • 12 Závěr
 • 13 Seznam použitých pramenů
 • Příloha č. 1
 • Příloha č. 2

Zatímco veřejné vysoké školy v České republice i na Slovensku běžně publikují studentské, absolventské i rigorózní práce na internetu, Fakulta práva Janka Jesenského tam nic takového nemá.

Více než stostránkový text prominentního českého politika není ani volně ve fakultní knihovně, jak je to u většiny ostatních prací běžné. Je k nahlédnutí pouze u děkana.

Přesto má Aktuálně.cz text k dispozici, Michal Hašek o tom ví, o obsahu své rigorózní práce se však odmítá bavit.

Redakce se snaží zjistit, jakým způsobem přišli čeští politici k titulům doktorů a inženýrů a za jakou práci je získali. Přední politik ČSSD, místopředseda strany a jihomoravský hejtman však vystupuje tak, jako by voličům do toho nic nebylo.

"Do konce června předložím stanoviska právnických fakult z České republiky, kterým jediným jsem poskytl text své práce k posouzení," sdělil Michal Hašek písemně.

Rozsah splněn, překročen

V pravidlech pro získání titulu doktor práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se píše, že rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tematiky.

"Minimální rozsah vlastního textu činí 80 normostran. Odevzdává se ve třech exemplářích formálně vypravených jako práce diplomové. Po úspěšné obhajobě je práce přístupná veřejnosti v knihovně fakulty," stanovují pravidla Karlovy univerzity.

Právnická fakulta v Sládkovičově, kde Michal Hašek svůj titul získal, podobná pravidla pro rigorózní práce nezveřejňuje. Předepisuje pouze formu a odkazuje přitom na směrnici slovenského ministerstva školství.

Ze tří základních podmínek Právnické fakulty UK v Praze splňuje Haškova práce nepochybně jednu, a tou je počet stran. Celkem má text 119 stránek, včetně seznamu použité literatury a příloh.

Pět stran přemítání

"Cílem této rigorózní práce je podat čtenáři komplexní přehled o družstevnictví od jeho prvopočátků až po současnost," píše Hašek v úvodu a na devadesáti sedmi stranách se pak svůj úkol snaží splnit.

Na dvaceti stranách shrnul Hašek historii československého družstevnictví, na dalších sedmi desítkách stran základní charakteristiku družstev, založení a vznik družstva, stanovy, členství, představenstvo a zánik družstva.

"Dnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká družstvo. Návrh na zápis je ze zákona povinné podat představenstvo a tento návrh musí obsahovat úředně ověřené podpisy všech členů představenstva družstva," píše například autor Michal Hašek na straně 35 v kapitole Založení a vznik družstva.

Kromě popisu minulého i současného československého družstevnictví věnuje Hašek celkem pět stran z celého rozsahu své práce vlastnímu přemítání, co by bylo možné v družstevní legislativě změnit.

Haškovy úvahy jsou roztroušeny na různých místech textu, v závěru je Hašek shrnuje do osmi bodů, ve kterých navrhuje změny.

"Pokud bych měl tyto návrhy stručně zrekapitulovat, tak navrhuji: a) Navýšení minimálního zapisovaného základního kapitálu, neboť současná výše umožňuje snadné a spekulativní zakládání družstev," píše například Michal Hašek v závěru, aniž by v úvodu své práce definoval záměr zabývat se právě tímto problémem.

Vysoká škola v Sládkovičově. Tady první místopředseda ČSSD Michal Hašek obhájil svou práci na téma družstvo a získal titul JUDr.
Vysoká škola v Sládkovičově. Tady první místopředseda ČSSD Michal Hašek obhájil svou práci na téma družstvo a získal titul JUDr. | Foto: Tomáš Netočný

Ani název žádné ze třinácti kapitol čtenáři nenapovídá, že se v ní autor zamýšlí nad některými paragrafy současné právní úpravy družstev. Titulky kapitol jsou pouze obecné jako v učebnici.

Celkem dobrá skripta

"Výběr tématu pro rigorózní práci je velmi vágní," zhodnotil Haškův text právník s dvacetiletou praxí, který se na družstevní právo specializuje.

"Autor pravděpodobně nemá žádné konkrétní odborné vědomosti o problematice družstev a právě kvůli takto zvolenému tématu vzbuzuje celá rigorózní práce dojem, že si vybral problematiku, o které se dá obecně psát," pokračuje hodnotitel pro Aktuálně.cz.

Haškův text si přál komentovat anonymně a redakce mu vyhověla.

Provozuje totiž soukromou právní praxi, pohybuje se mezi významnými firmami a chce se vyhnout podezření, že kritickým hodnocením práce významného politika zviditelňuje své jméno.

"Mohla by to být celkem přehledná skripta, avšak určitě to není rigorózní práce. Velmi popisný text vychází z díla jiných autorů, případně popisuje zákonnou právní úpravu družstev," napsal autor komentáře.

Vědecké bádání netřeba

V případě Haškovy práce se potvrzuje trend, který zájemcům o titul doktora v České republice i na Slovensku jejich práci usnadňuje.

Ti totiž většinou nemusejí předvést žádné vědecké výkony. Stačí pouze, když ze souboru použité literatury a současných poznatků vytvoří nový, "vlastní" text, který však faktický vědecký problém a jeho řešení nikam neposouvá a nenabízí vlastní přístup.

Foto: Tomáš Netočný

Aktuálně.cz popsalo podobnou práci v případě místopředsedkyně sněmovny za Věci veřejné Kateřiny Klasnové, která takto získala titul doktorky teologie.

"Individuální názory se budou vždy různit, co právník, to názor," reagoval Michal Hašek na komentář redakcí osloveného právníka. "Řádně jsem složil rigorózní zkoušky a obhájil rigorózní práci v souladu se zákonem," hájí svůj titul Hašek.

Jsou to podobné komentáře, jaké Aktuálně.cz sdělili také Haškův spolustraník a doktor práv Petr Hulínský či už zmiňovaná ThDr. Klasnová.

Vynikající práce, říká kolega děkan

Jedním z důvodů, proč se Aktuálně.cz o Haškův doktorát zajímalo, byla také skutečnost, že pro něj vážil cestu na neznámou právnickou fakultu v městečku na jihu Slovenska.

Práva přitom vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde také v roce 1999 složil státnice a obhájil svou magisterskou práci pod názvem "Přeměna družstva na jiný podnikatelský subjekt."

Děkan právnické fakulty v Sládkovičově Mojmír Mamojka označil na rozdíl od nezávislého hodnotitele Aktuálně.cz Haškův rigorózní text za vynikající. "Je to výborná práce, nemám k tomu co dodat," uvedl děkan, aniž by svůj názor podrobněji vysvětlil.

Jenže právě samotný Mojmír Mamojka je jedním z důvodů, proč o Haškově titulu a kvalitě jeho rigorózní práce pochybovat.

Už v březnu přinesla česká média informace o tom, že děkan je současně aktivním politikem. Za slovenské sociální demokraty Ficovy strany Smer působí jako poslanec slovenského parlamentu.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Schůzka ruského prezidenta Putina a jeho amerického protějška Bidena, chystaná na červen, se může uskutečnit ve Švýcarsku, uvedl ruský list Kommersant

Moskva dosud oficiálně nepotvrdila, že se schůzka uskuteční. Ještě hodně záleží na tom, jak dopadnou jednání šéfů diplomacií obou zemí Sergeje Lavrova a Antonyho Blinkena, naplánovaná na 19. a 20. května na Islandu, připomněl Kommersant.

Biden navrhl Putinovi schůzku během telefonického rozhovoru v polovině dubna. Přesný termín nebyl uveden. Bílý dům jako místo setkání navrhl třetí zemi. Kreml uvedl, že nedal oficiální odpověď ohledně schůzky a Moskva návrh studuje. Podle zdrojů Kommersantu Biden navrhl, že by se mohl s Putinem sejít v jedné z evropských zemí 15.-16. června.

před 1 hodinou

Mexický prezident se omluvil za 110 let starý masakr Číňanů

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador se omluvil za 110 let starý masakr Číňanů ve městě Torreón. Masového vraždění, které López Obrador označil za malou genocidu, se dopustily oddíly hlásící se k mexické revoluci, uvedla agentura AP. Během tří dnů bylo zavražděno 303 osob, což byla zhruba polovina tehdejší čínské komunity v Torreónu.

"Musím se smutkem říct, že i po této malé genocidě pokračovaly beztrestný útlak a vraždění členů čínské komunity, ať už kvůli rasismu nebo z úmyslu je okrást," uvedl López Obrador. Podle něj diskriminace byla založena na rozšířených stereotypech, kterým Číňané v té době čelili.

Mexický prezident také řekl, že jeho země je vděčná za bratrství, které Čína prokázala během epidemie covidu-19. Mexiko, které vykazuje čtvrtý nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s covidem-19, si v Pekingu objednalo zhruba 29 milionů dávek vakcíny proti covidu-19, z nichž zatím dostalo deset milionů.

Zdroj: ČTK
před 2 hodinami

Do španělského autonomního města Ceuty, jež leží na africkém kontinentě, v pondělí nelegálně vstoupilo nejméně 2700 lidí a mezi nimi stovky nezletilců

Španělské úřady uvedly, že se jedná o druhý početnější příchod migrantů za poslední měsíc. Na konci dubna do Ceuty doplavalo z Maroka přes 150 lidí. Občas se migranti, hlavně ve větších skupinách, snaží překonat pevninskou přísně hlídanou hranici. Na její zhruba osmikilometrové délce stojí také deset metrů vysoký plot. Dnešní hojnější přeplavání hranice, které začalo od ranních hodin, podle policie usnadnil také nízký příliv. Kapacity pro přijetí migrantů ve městě jsou v současnosti přeplněné, uvedla stanice RTVE.

Zdroj: ČTK
Další zprávy