Pachatel domácího násilí by mohl být vykázán i od soudu

15. 9. 2008 16:40
Ministryně Stehlíková chce posílit práva obětí

Praha - Pachatel domácího násilí by měl chybět u soudního řízení, pokud o to oběť požádá.

Takový je společný záměr ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové a Výboru pro prevenci domácího násilí.

Na dnešním zasedání tohoto vládního orgánu se hovořilo o zavedení nových legislativních nástrojů, které mají pomoci chránit oběti fyzické agrese páchané za dveřmi bytů.

V nové zákonné úpravě, na níž bude výbor spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti, by měl být posílen status týrané osoby jako zvláště zranitelné skupiny.

Jak zbavit oběť stresu

Oběť domácího násilí má získat silnější pozici při soudním projednávání případu. Pokud požádá o to, aby obžalovaný agresor odešel z místnosti, soud by jí měl vyhovět.

"Chceme tak snížit tlak na oběť během soudního řízení," vysvětluje mluvčí ministryně Petr Koubek.

Oběť by tak měla získat příznivější podmínky pro pravdivou výpověď, k níž by se pod stresem kvůli přítomnosti násilníka nemusela odvážit.

Výbor se přiklonil k tomuto řešení poté, co odmítl návrh senátorky Ireny Gajdůškové (ČSSD), která prosazovala zavedení institutu okamžitého výslechu oběti, pokud policie pojme podezření ze spáchání trestného činu.

Návrh Gajdůškové ale počítal s tím, že u výslechu bude přítomen i údajný násilník. Takové řešení ale výbor, spadající pod Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, odmítl a přišel s vlastním východiskem.

Utajené azylové domy? Nemáme

Zasedání výboru ale mělo na programu ještě jedno důležité téma. Jeho členové se shodli v tom, že je třeba radikálně zlepšit situaci utajených azylových domů, kde se mohou oběti domácího násilí ukrýt.

Evropská unie má ohledně kapacity těchto domů jasné požadavky. Chce pět lůžek pro dospělé oběti - společně s jejich dětmi - na deset tisíc obyvatel.

Takové normě se ale Česká republika ani neblíží. V současné době zde působí pouze tři sdružení provozující utajené azylové domy.

"Tato sdružení navíc musejí uvádět své kontaktní údaje, takže u nás de facto žádné zcela utajené azylové domy neexistují," přiznává mluvčí ministryně Stehlíkové Petr Koubek.

 

Právě se děje

Další zprávy