Firmy ušetří miliony, stavební normy budou zdarma. Soud vyhověl Pirátům

Marek Pokorný Marek Pokorný
9. 9. 2015 15:06
Firmy i jednotlivci, kteří potřebují stavební normy, si je nyní musí kupovat. Soud ale rozhodl, že by se k nim nově měli dostat zdarma. Člen České pirátské strany Jakub Michálek totiž uspěl se žalobou na Český úřad pro technickou normalizaci, který mu normy odmítal poskytnout. Verdikt se ale netýká všech norem, jen těch, na které odkazuje stavební zákon.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Lucie Kavanová

Praha - Čeští Piráti ušetří miliony korun tuzemským stavebním firmám. Ty totiž díky nim budou mít zdarma přístup ke všem normám ve stavebnictví, za které musely dříve platit nemalé peníze Úřadu pro technickou normalizaci. Například internetový přístup k normám stojí nejméně dva tisíce korun ročně, a to za pouhé nahlížení – pokud si chcete normy vytisknout, musíte zaplatit násobky této částky. A jejich další rozmnožování či šíření je zakázáno.

"Podle zákona mají být stavební normy volně a bezplatně dostupné. Místo toho je ministerstvo průmyslu a obchodu a normalizační úřad nelegálně zpoplatňovaly," uvádí předseda pražských Pirátů Jakub Michálek, který proto na ministerstvo a jemu podřízený úřad kvůli zpoplatňování norem podal žalobu. A toto pondělí mu Městský soud v Praze dal za pravdu. „Úřadu se ukládá, aby do třiceti dnů poskytl plné znění všech technických norem, podle nichž stanoví postupovat stavební zákon,“ rozhodl soud v pondělí.

Vítězství je to ale pouze částečné. Týká se totiž pouze norem ve stavebnictví.

Jděte do knihovny. Jediné v Česku

Vydávání norem se řídí zákonem o technických požadavcích na výrobky. A ten přitom říká, že normy mohou být rozšiřovány pouze za úplatu. Nicméně zákonodárci dali současně do stavebního zákona paragraf, že normy vztahující se ke stavebnictví musí být "bezplatně veřejně přístupné".

Úřad i ministerstvo průmyslu a obchodu tento paragraf vykládaly tak, že stačí, aby byly normy k nahlédnutí u státních institucí. Nebo ve veřejných knihovnách. A tento názor jim schválil i Městský soud v Praze loni v září, když se na něj obrátil Michálek se žalobou podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ať úřad uvedené normy zpřístupní.

Michálek proto podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten letos na jaře verdikt městského soudu zrušil a přikázal mu případ rozhodnout znovu. A víceméně dal Michálkovi za pravdu. "Soud má značné pochybnosti, zda i v roce 2015 podobný výklad bezplatnosti a veřejnosti k přístupu k technickým normám obstojí," uvedl předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na argumentaci Úřadu pro metrologii.

V případě technických norem je totiž jediné místo, kde jsou bezplatně k nahlédnutí – v Technické knihovně v Praze. "V takovém případě rozhodně nelze hovořit o dostatečném zajištění bezplatného a veřejného přístupu k technickým normám," dodal Baxa.

Zveřejní je na webu

Podle něj má navíc ustanovení zvláštního zákona – v tomto případě stavebního – přednost před obecným zákonem o technických požadavcích. "Tyto zvláštní podmínky nemohou být jasnější. Technické normy, podle kterých vzniká povinnost postupovat v souladu se stavebním zákonem, musí být bezplatně a veřejně přístupné," podotkl.

Úřad se hájil mimo jiné i tím, že mu zveřejnění norem zakazuje směrnice evropských normalizačních organizací CEN, která říká, že normy nesmí bezplatně zpřístupnit i kvůli autorskému zákonu. I tuto námitku ale Baxa smetl ze stolu. Závazky vyplývající z členství v dobrovolných organizacích nesmí mít podle něj přednost před českým zákonem.

Městský soud se proto toto pondělí musel případem zabývat znovu. Michálek zde napodruhé uspěl, soud nařídil, že mu úřad musí všechny uvedené normy bezplatně vydat. Úřad je současně podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí zveřejnit na svém webu.

Musíme to zanalyzovat

Sám Úřad pro metrologii nemá ještě jasno, jak bude postupovat. "Je to moc čerstvé, přišlo nám to v pondělí večer a nelze ještě říct, jak se k tomu postavíme,“ uvedl vedoucí legislativně právní sekce Milan Kytlička. Upozornil však, že se rozhodnutí soudu netýká všech norem, ale jen těch, na které odkazuje stavební zákon. "Je také možné podat kasační stížnost," poukázal Kytlička.

"Podle rozsudku má normalizační úřad 30 dnů na to, aby normy poskytl. Pokud se tak nestane, požádám o exekuční výkon rozhodnutí. Pokud normy obdržím, má úřad zároveň podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost dát je na svůj web. Teprve pokud nesplní tuto zákonnou povinnost, učiní tak za něj Pirátská strana," nastínil Michálek další postup.

Michálek je přesvědčen, že podobně by měly být bezplatně přístupné všechny normy, ale připouští, že pouze ve stavebním zákonu je ustanovení o jejich povinném bezplatném zpřístupnění. Podle něj by se proto měl změnit zákon.

Ombudsman neuspěl

Je to přitom změna v pohledu soudů. Před šesti lety se totiž o to samé, co Michálek, pokoušel i tehdejší ombudsman Otakar Motejl. A to dokonce u Ústavního soudu. Ale neuspěl.

Motejl tehdy napadl "tajnost" norem, které požaduje splnit vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. I zde totiž musejí zájemci za normy, které tato vyhláška vyjmenovává, platit. Motejl tehdy argumentoval výkladem, že pokud je na něco odkaz v nějaké normě či zákoně, není možné, aby to nebylo součástí uvedeného zákona a bezplatně veřejně přístupné. "Jestliže stát v právním předpisu odkazuje na technickou normu, je jeho povinností zajistit veřejnou a bezplatnou dostupnost takové normy," uvedl tehdy Motejl ve stížnosti Ústavnímu soudu.

"Právní normy (a tedy i právem aprobované technické normy) musí být ze své podstaty přístupné veřejně a bezplatně už proto, že přístup k jejich obsahu nemůže být závislý na finančních příjmech a sociálním statusu jednotlivce. V opačném případě by totiž došlo k porušení jednoho ze základních principů demokratického právního státu - tedy rovnosti před zákonem," dodal.

Jenže Ústavní soud tehdy jeho stížnost zamítl. "Do technických norem je možno v pracovních dnech nahlédnout na hasičských záchranných sborech krajů (krajských ředitelstvích, územních odborech) či za poplatek v technických knihovnách krajských měst. Zásada veřejného a bezplatného přístupu k českým technickým normám tak není porušena," uvedl Ústavní soud, podle něhož to bylo dostatečné bezplatné zveřejnění.

 

Právě se děje

Další zprávy