Exdetektiv Komárek: Poslanci z komise se stýkají s podezřelými. Vyšetřování vyšumí do ztracena

Lukáš Prchal Lukáš Prchal
12. 1. 2017 5:30
Už koncem ledna zveřejní poslanecká komise, která vyšetřuje spornou policejní reorganizaci, výsledky své práce. Závěrům komise nevěří jeden z nejhlasitějších kritiků slučování Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a protikorupčního útvaru, bývalý vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek, který policejního prezidenta Tomáše Tuhého obvinil z "brutálního úniku informací". "Dnes bych s tou kauzou takhle neoperoval," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz a připouští, že za svá slova bude obviněný.
Bývalý vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek.
Bývalý vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek. | Foto: Krumphanzl Michal

Na konci ledna předloží parlamentní vyšetřovací komise, která řeší policejní reorganizaci, poslancům svá zjištění. Vy jste svou poslední výpověď před komisí nedokončil, proč?

Spolu s bývalým ředitelem ÚOOZ Robertem Šlachtou jsem předložil komisi řadu podkladů ke kauzám, jimiž se komise zabývá. Když jsem se zeptal, jak s těmi podklady komise naložila, její členové mi řekli, že si neopatřili nic nad rámec toho, co jsme přinesli. Z odpovědí bylo jasné, že dokumenty a nahrávky, které jsme jim označili, vlastně ani nečetli, neposlechli si je, a tudíž je logicky ani nevyhodnotili.

Když jsem s nimi mluvil, říkali něco jiného. Měli tam stovky stran dokumentů, které si nechávali posílat.

Je dost velký rozdíl mít dokumenty k dispozici a opravdu se s nimi detailně seznámit. Poslanec Pavel Blažek se pouze zeptal sekretáře komise, jestli již něco přišlo, a dostal odpověď, že už bylo zažádáno. Nikdo z tehdy přítomných poslanců nereagoval tak, že by byl patrný jejich zájem vědět, co bylo obsahem námi dříve označených materiálů.

Podle členů komise vaše svědectví včetně Šlachtovy zprávy byla sice závažná, ale neobsahovala žádné pevné důkazy. Prý všechno byly domněnky.

Členové komise chtěli dokola slyšet, jaké máme přímé důkazy. Já jsem jim opakovaně říkal, že přímé důkazy nemáme. Možná si to představovali tak, že máme odposlech ze schůzky pánů Laubeho, Tuhého a Chovance, na které se domlouvají, jak odstraní Šlachtu a rozpráší ÚOOZ. Nic takového nemáme. Podle mě by se poslanci měli alespoň pokusit dívat na to, co jsme jim dali, jako soud. Je navíc potřeba vzít v úvahu to, že chyběla jakákoliv diskuse s odbornou veřejností, se státními zástupci, s vedením dotčených útvarů a že byla absolutně neodůvodněná ta rychlost a překotnost, s níž k takzvané reorganizaci došlo.

Druhá strana ale tvrdí, že se to probíralo před lety a mluvilo se o tom.

Mluvilo se o tom v souvislosti se spojením analytických pracovišť ÚOOZ a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Když policejní prezident Tuhý nastupoval do funkce, prohlásil, že sloučením těchto fungujících celorepublikových útvarů by vznikl chaos a nehodlá do jejich struktury nijak zasahovat. To beru jako mezník. Od té doby se o tom totiž nemluvilo, až na jaře loňského roku, kdy už začaly prosakovat první informace, že se něco takového chystá.

To nezní, že byste věřil v řádné vyšetřování komise. Ale oni pracují dle svých pravomocí.

Komise podle mého názoru nepracuje tak, jak by mohla. Někteří poslanci prostě v lepším případě neumí pracovat s informacemi, ale někteří s nimi ani pracovat nechtějí. Nástroje pro svou činnost komise má, myslím si však, že je plně nevyužívá.

Kvůli tomu si myslíte, že komise vše zahraje takzvaně do autu?

Myslím si, že komise zaujme nějaké nic neříkající stanovisko. Tedy, že to možná bylo rychlé, ale oprávněné a zcela v kompetenci policejního prezidenta, který k reorganizaci měl nezpochybnitelné právo. Zbytek vyšumí do ztracena.

Večírek s Langerem a Šnajdrem

Před Vánocemi jste mi říkal, že máte problém se schůzkami některých poslanců. O co šlo?

Ve stejný den, kdy zasedala komise, slavila jedna advokátní kancelář výročí svého založení. Na oslavě byli právník Radek Pokorný, bývalý ministr vnitra Ivan Langer, bývalý poslanec Marek Šnajdr a další. A této oslavy se po zasedání komise zúčastnil i její předseda Blažek a další člen Richard Dolejš. Mám opravdu věřit v nestrannost členů té komise? Alespoň před zveřejněním výsledků by k takovým setkáním docházet nemělo. Setkávání se s osobami, které figurují takřka ve všech závažných korupčních kauzách poslední doby, jako je například kauza Nagyová, Vidkun a Bereta, o nichž jsme detailně s bývalým ředitelem Šlachtou komisi informovali, je z mého pohledu nepřípustné. Pan předseda Blažek a pan poslanec Dolejš by podle mne měli zvážit, jestli při své práci v komisi nejsou podjatí.

Langer se sice v jedné z těch kauz objevuje, ale nebyl ani obviněn, takže je na něj třeba pohlížet jako nevinného.

Ale já přece netvrdím, že byl Ivan Langer z něčeho obviněn nebo odsouzen. Prostě byl podezřelý a jsem si jist, že stále je. Trestní věc ještě nebyla skončena a k tomu by poslanci měli přihlížet. Když jsem odcházel od policie, kolegové pracovali na Langrových zápisnících a datech z jeho počítačů, kde byly podle mne závažné informace, a jeho účast na trestné činnosti v kauze Vidkun nebyla ještě zdaleka vyjasněna. Podle mě není v pořádku, když jsou poslanci a zároveň členové vyšetřovací komise v kontaktu s podezřelými.

Nezlobte se, ale na tom stále pracují policisté a státní zástupci…

Ještě v posledních dnech, kdy jsem byl u policie, jsem se dověděl, že někteří kolegové mazali ze svých počítačů materiály ke kauze Vidkun. Dokážu se do jejich situace vžít a je mi z toho smutno. Dělali to podle mne z obavy z toho, co přijde. Nezbývá než věřit, že státní zástupci dohlédnou, aby byla celá věc dotažena do konce a opravdu byly řádně využity všechny zajištěné důkazy.

Vaši kolegové mazali důkazy? Informoval jste Generální inspekci bezpečnostních sborů?

Možná jste mě špatně pochopil. Ke kauze Vidkun i k ostatním kauzám je veden spisový materiál v písemné podobě, se kterým pracovali jak zpracovatelé, tak státní zástupci. Jednotliví policisté v týmu tyto materiály však zpracovávali na svých počítačích. Oni tím mazáním neničili žádné důkazy, oni pouze nechtěli, aby někdo v budoucnu mohl je nebo jejich počítač spojit s konkrétním materiálem, zprávou, analýzou ze spisu. Ničeho se tím nedopustili, pouze se obávali, co bude; že by mohli mít problémy kvůli své práci na této citlivé kauze.

Když spor o policii vypukl, prohlásil jste, že policejní prezident Tuhý je podezřelý z brutálního úniku informací. Nakonec se ale ukázalo, že to tak nebylo. Robert Šlachta na konci roku navíc pro Mladou frontu prohlásil, že za to nesete odpovědnost.

Ano, jsem si toho plně vědom, vím, co jsem řekl. Jde jen o to, že se to musí posuzovat s tím, kdy to zaznělo. Z úniku informací podezřelý byl, a pokud mi je známo, tak se na podstatě problému nic nezměnilo.

Dnes bych s tou kauzou takhle neoperoval

Nelitujete, že jste to tehdy řekl? Nyní kvůli těm slovům můžete být stíhaný.

Nemůžu vyloučit, že budu obviněn. Vlastně to docela očekávám. Dnes bych s tou kauzou takhle neoperoval, protože už je definitivně u ledu. Tehdy jsem to řekl hlavně z důvodu, že někdo, kdo je sám podezřelý z možného úniku informací, reorganizuje klíčové útvary policie způsobem, který odporuje úplně všemu. Takhle se nemění fungování ani obvodních oddělení.

Ale když si dnes někdo přečte nějaké vaše vyjádření, bude říkat, že Komárek tehdy něco prohlásil a ukázalo se, že to bylo jinak.

S tím já nic neudělám. Kdo se chce na celou věc dívat objektivně a dohledá si třeba vyjádření poslance Bohuslava Chalupy či státních zástupců, pochopí, že nikdo neprokázal, že policejní prezident s předmětnými SMS nemá nic společného. Druhá věc ovšem je, že se nepodařilo zjistit, kdo ty SMS posílal, a technickými prostředky to již nikdy prokázat nepůjde. Faktem zůstává, že SMS byly z okolí jemu blízkých osob.

Nebylo to tedy zbytečně zbrklé?

Nebylo. Pro mne to byla při rozhodování docela zásadní věc. Když nás policejní prezident seznamoval se svým záměrem, konstatoval, že reorganizace prostě proběhne a že lidé, kteří zůstanou a budou se na reorganizaci podílet, dostanou přidáno. Nelituju toho. Pro mne to byla v podstatě jasná nabídka úplatku, který mi nabízel nejvyšší funkcionář policie.

Na stranu ministra Chovance se před vyšetřovací komisí postavil i jeho předchůdce Martin Pecina, podle kterého se sloučení policejních útvarů plánovalo již za jeho éry.

V době, o které bývalý ministr Pecina mluvil před komisí, jsem již pracoval na ÚOOZ a vím, že se tenkrát opravdu hovořilo o možnosti spojení analytických pracovišť, ale nikoli celých útvarů. Cílem mělo být efektivnější sdílení informací o prověřované trestné činnosti a podezřelých osobách. Od tohoto se ale upustilo také proto, že tehdy nebylo možné zajistit, aby toto spojení neohrozilo práci obou útvarů. Týkalo se to hlavně možných úniků informací. Exministr Pecina si to tedy buď nepamatuje, což je možné s ohledem na dobu, která uplynula, nebo se snaží pomoci ministru Chovancovi, což by bylo horší a což si myslím i já.

Žiju z úspor a rozhlížím se, co bych mohl dělat

Co děláte, když jste odešel od policie?

Jsem nezaměstnaný a žiju z úspor naší rodiny. Hlásím se do různých výběrových řízení a rozhlížím se, co bych mohl a chtěl dělat. Ten můj výběr je dost zúžený i s ohledem na to, co jsem už řekl. Často také slyším, že dokud se neukončí moje angažmá v rámci reorganizace policie, je zbytečné se o práci bavit.

Takže jste vlastně nezaměstnatelný?

Řekněme, že hůře zaměstnatelný.

A nelitujete svého odchodu? Takových let u policie, máte za sebou obří lihovou kauzu, která před dvěma lety skončila odsouzením účastníků.

Možná to zní jako klišé, ale za celou dobu u policie jsem nikdy nevzal ani korunu, a to mi byly nabízeny obrovské částky, abych něco udělal, nebo naopak neudělal. Pro mne je po těch takřka 25 letech u policie nepředstavitelné, abych pracoval pod lidmi, kteří jsou ochotni za generálskou hvězdičku nebo přízeň nadřízeného policii mrzačit.

Co když komise na konci měsíce řekne, že se nic nestalo?

Na mém názoru se nic nezmění. Šlo o převzetí moci nad stěžejními policejními útvary a mělo to pro ty, kteří reorganizaci provedli, i svoje důvody. Myslím si také, že za tím stojí někteří z těch, o nichž jsem mluvil. Považuji za velmi podivný odchod generála Laubeho do rezortu, který podléhá gesci ministerstva vnitra, skoro to budí dojem odměny za vykonané služby. (Laube působí v podniku Česká pošta – pozn. red.)

My ale přeci musíme mít nějakou důvěru v justici a policii.

Míra důvěry v policii a spravedlnost, kterou by měl stát zajišťovat, je podle mne přímo úměrná tomu, co je ještě občan po 25 letech neustálé politiky proklamovaného boje s korupcí schopen akceptovat. Obávám se, že nyní se zase bude jen mluvit o tom, že u nás bují korupce, utíkají informace a rozkrádají se dotace a státní peníze, ale nakonec se nic neprokáže. Někdo to bude vysvětlovat tak, že tato trestná činnost v zemi klesla, a někdo zase řekne, že policisté a státní zástupci jsou neschopní. Ale velké kauzy, které jsme dělali, nebudou.

 

Právě se děje

Další zprávy