Chcete úvěr? Blíží se konec finty, jež ho prodražuje

Veronika Lehovcová Suchá Veronika Lehovcová Suchá
2. 12. 2009 11:15
Sněmovna rozhodne, jestli spotřebitelé patří před arbitráž
Foto: Aktuálně.cz

Praha - Poslanci se chystají zastavit výnosnou fintu, na niž doplácejí tisíce lidí, kteří si vzali spotřebitelský úvěr.

Jde o to, že vnesou do zákona pravidla, podle nichž se budou vést případné spory mezi dlužníky a firmami, které úvěry poskytují. 

Ve smlouvách o úvěru jsou totiž ustanovení, takzvané rozhodčí doložky, podle nichž se spory nevedou před řádným soudem, ale před soukromým rozhodcem, jehož určuje věřitel.

Vrchní soud v Praze před časem vydal klíčové rozhodnutí, v němž takovou praxi v jednom z řešených případů zakázal. Tisíce podobných smluv se však dnes a denně nadále podepisují.

Hospodářským výborem sněmovny už ale prošla novela zákona o spotřebitelském úvěru, která to řeší. 

"Nejprve jsme chtěli rozhodčí doložky zakázat úplně, ale proti tomu se zvedl odpor. Teď navrhujeme, aby ve sporech se spotřebiteli mohly rozhodovat jenom stálé rozhodčí soudy zřízené zákonem," říká jeden z předkladatelů novely, poslanec ČSSD Jeroným Tejc.

Kouzlo dohody

Jak praxe vypadá teď?

Soukromá rozhodcovská firma podle zkušeností často vede spor ve prospěch firmy, která je jeho důležitým klientem. Osoba rozhodce i pravidla arbitráže se přizpůsobí třeba velké úvěrové nebo leasingové společnosti. Ve smlouvě o tom není ani slovo.

I odborníci jsou pro rozhodce ze spotřebitelských sporů nevylučovat, ale jejich působení omezit.

"Kdyby nebylo možné rozhodčí řízení vůbec používat, obrovsky by to zahltilo běžné soudy. Spory mezi věřiteli a dlužníky by se táhly roky a dlužníkům by naskakovaly obří úroky," vysvětluje Ředitel poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Vzdělání nehraje roli, rozhodcem může být kdokoli

Cesta je podle něj spíš ve zpřísnění požadavků na rozhodce. Dnes totiž může být arbitrem kdokoli, nejsou žádné požadavky na vzdělání, rozhodce není nikomu odpovědný a nikdo jej nekontroluje.

To má stát v plánu změnit, i když zatím konkrétní změny zákonů na stole nejsou.

"Zvažujeme zpřísnění požadavků na osobu rozhodce, dále vedení seznamu rozhodců či možnost kárného řízení a v určité míře i možnost odvolání se u běžných soudů," uvedl nedávno náměstek ministryně spravedlnosti Marek Görges.

Rozhodce nebo soudce? Zvolí se, až když je problém

Sdružení na ochranu spotřebitelů (SOS) navrhuje zavést u nás stejnou úpravu, jako mají například ve Francii. To znamená, že rozhodce může spor mezi spotřebitelem a společností rozhodnout, ale obě strany se na tom domlouvají až potom, co spor vznikne.

"Spotřebitel by měl mít právo se s podnikatelem dohodnout na tom, že jejich spor nebude rozhodovat soud, jehož rozhodování je s ohledem na trvání sporu často neefektivní. Ovšem tuto možnost by měl mít až po vzniku sporu, nikoliv při uzavírání smlouvy, kdy spotřebitel často vůbec neví, že ve smlouvě rozhodčí doložka je. Po vzniku sporu již totiž spotřebitel bude skutečně zvažovat všechna pro a proti a ohlídá si, aby nebyl zvolen rozhodce napojený na protistranu," domnívá se právník SOS Tomáš Palla.

Podle něj jsou rozhodčí doložky u nás zneužívány a lidem často berou právo na spravedlivý proces.

"Dnes není problém si určit jako rozhodce subjekt, který je na podnikatele nějakým způsobem napojen. V takovém případě tak nemůže být řeč o nestranném a nezávislém rozhodování sporu, čímž jsou poškozena spotřebitelova procesní práva a je tak porušeno jeho základní právo na soudní a jinou právní ochranu zakotvenou v čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod," dodává Palla.

 

Právě se děje

Další zprávy