Chceš se stát Němcem? Přísahej!

Lenka Málková
8. 5. 2006 0:00
Berlín - Evropa se obává muslimských přistěhovalců a přitvrzuje pravidla. Nejnověji se je rozhodlo zpřísnit Německo. Uvnitř: GRAFIKA

Na rozdíl od Británie či Nizozemska se sice nerozhodlo pro zavedení povinných testů zkoumajících znalosti žadatelů o občanství, přesto však podmínky pro udělení německého pasu citelně zpřísní.

Všichni žadatelé budou muset povinně navštěvovat hodiny občanské nauky, kde se budou učit základním hodnotám a principům, na nichž jsou ústava Spolkové republiky a země jako taková postaveny. Dohodli se na tom na dvoudenním zasedání v Garmisch-Partnekirchenu ministři vnitra šestnácti spolkových zemí.

Přesnou náplň kurzů občanství ještě musí vypracovat Federální úřad pro migranty a uprchlíky. Účast v nich si žadatelé o občanství budou muset zaplatit ze svého.

Bavorský ministr vnitra Günther Beckstein, který jednání řídil, zdůraznil, že nebude stačit, aby si zájemci kurzy pouze "odchodili", ale že nezbytné bude jejich úspěšné absolvování. Co přesně bude za takové splnění podmínek považováno, nespecifikoval, uvedl pouze, že to neznamená, že účastníci kurzů budou muset vyplňovat formální test.

Dotazy na homosexualitu a práva žen nebudou

Ministři vnitra tak odmítli kontroverzní návrh federálního znalostního testu pro imigranty, který už vyzkoušely Hesensko a Bádensko-Württembersko. Podle nich by "šanci na zisk občanství měl dostat i dělník, který stál dvacet let poctivě u výrobního pásu, a ne jen akademici." Kritici tvrdili, že by testem neprošla ani řada univerzitních studentů.

V testech zavedených ve dvou zmíněných zemích se navíc kromě otázek z politiky, kultury a historie objevily i dotazy na to, jak hodnotí žadatel popírání holocaustu, homosexualitu či právo žen na sebeurčení.

Na výtku, že je test  nesmyslný, příliš těžký a protiústavní, reagovalo Hesensko tím, že se snaží odhalit lidi, kteří sice chtějí německý pas, odmítají ale demokratické základy, na kterých země stojí.

Udělení pasu bude předcházet přísaha

Plán německého ministra vnitra Wolfganga Schäubleho na zavedení celoněmecké zkoušky kopíroval nedávno zavedený test v sousedním Nizozemí. "Měli bychom se od Amsterdamu učit," trval na svém ještě před pár týdny Schäuble.

Foto: Reuters

Kritika v Německu se však ukázala být větší než v kdysi liberálním Nizozemí. U našich západních sousedů tak bude celostátně zavedena pouze jazyková zkouška, v níž musí uchazeč prokázat dostatečné ústní i písemné znalosti němčiny. "Žijete-li v Německu, musíte rozumět a mluvit německy," zdůraznil Günther Beckstein.

Naturalizace přistěhovalců bude navíc posílena tím, že udělení německého občanství bude doprovázet slavnostní ceremonie, při níž budou imigranti skládat přísahu.

Ministři se shodli také na tom, že přísněji než dosud budou posuzovány žádosti lidí, kteří se dopustili přečinu proti zákonu.

Rakousko od testů neustoupí

U svého plánu testovat žadatele o občanství zůstává Rakousko. Od června budou žadatelé o rakouské občanství prokazovat jazykovou vybavenost a znalost rakouských reálií.

Foto: Aktuálně.cz

Země s bohatou přistěhovaleckou historií se tak zařadí mezi evropské státy, které se rozhodly své žadatele o občanství řádně prověřit.

Kromě ostrovní Británie jsou však testy na starém kontinentě považovány za diskriminační, protože jasně útočí na přistěhovalce, pocházející ve většině případů z muslimských zemí Afriky a Asie.

Podle mínění řady politiků i široké veřejnosti zvyšuje jejich přítomnost v Evropě obavy z terorismu a islámského extremismu. V testech se proto stále častěji objevují otázky zaměřené na toleranci a integraci žadatelů do evropské společnosti.

Evropa se rozhodla přistěhovalcům vyslat jasný signál: "Nejezděte sem, pokud by vaše náboženské přesvědčení bylo v kontrastu s životním stylem naší země!"

Foto: Tomáš Daněk

 

Právě se děje

Další zprávy