Dárce odkázal pražské zoo majetek za desítky milionů

Pavel Baroch
10. 12. 2012 12:59
Nedávno zesnulý chovatel vzácného ptactva odkázal zahradě domy, pozemky i peníze
Ředitel Miroslav Bobek a nové logo zoo.
Ředitel Miroslav Bobek a nové logo zoo. | Foto: Zoo Praha

Praha - Pražská zoo, jejíž činnost je do značné míry závislá na drobných sponzorských příspěvcích svých příznivců, dostala dar v řádu desítek milionů korun.

V oboru známý pražský chovatel vzácného ptactva Stanislav Rákos odkázal zoo domy a pozemky a ještě zahradě poskytl víc jak 10 milionů na stavbu expozice pro velké papoušky včetně nejvzácnějších arů Learových.

"Něco takového se stane jednomu řediteli zoo z deseti jednou za život," okomentoval dar ředitel zahrady Miroslav Bobek.

Stanislav Rákos zemřel letos v září ve věku 81 let. Jeho manželka Ludmila Aktuálně.cz řekla, že zoologické zahradě odkázal podíly ve dvou bytových domech v pražských Strašnicích, respektive v Košířích a několik pozemků, které jsou z větší části mimo metropoli.

Přijetí daru ještě musí odsouhlasit Rada hlavního města jako zřizovatel zoo a nejspíš se tak stane už tento týden.

"Nevidím důvod, proč by to rada neměla schválit," řekla Aktuálně.cz radní Helena Chudomelová, která má v radě agendu zoologické zahrady na starosti.

Notářský zápis z roku 1922

Dne sedmého října roku tisícího devítistého a dvacátého druhého dostavil se ke mně Stanislavu Pavlíčkovi, notáři v Praze VII/974 do mé notářské kanceláře mě osobně známý a svéprávný pan Alois Svoboda, velkostatkář v Troji č. p. 7 a podal ve spis následující

Prohlášení o daru

pan Alois Svoboda, velkostatkář v Troji u Prahy, prohlašuje, že dobrovolně a neodvolatelně k oslavě 70ti letých narozenin našeho prvního presidenta Tomáše Garrika Masaryka na památku založení naší Československé republiky a uctění dvěstěpadesátiletého výročí úmrtí Jana Ámosa Komenského v ě n u j e za podmínek dále uvedených v rámci Národního fondu Masarykova … Československé republice pozemky v Troji, patřící k velkostatku pana Aloise Svobody a vyznačené v připojeném soupisu…

úhrnem 82 ha 00 a 52 m2, čili 228004 (dvěstědvacetosmtisíc-čtyři) sáhů

Dárce souhlasí v zásadě, aby místa po levé straně zámečku, směrem od řeky, se použilo ku zřízení zoologické zahrady…

Zoo leží na darovaných pozemcích

Dar Stanislava Rákose má pro zoo opravdu mimořádnou hodnotu. Pro porovnání - v řádu desítek milionů se pohybuje například celoroční příjem ze vstupného.

V historii pražské zoo však něco takového není úplně ojedinělé. Vždyť pozemky v Troji, na nichž se zahrada rozkládá, byly rovněž poskytnuty jako dar - od velkostatkáře Aloise Svobody (viz infobox).

Chovná a aklimatizační stanice pro koně Převalského v Dolním Dobřejově vznikla díky daru Emílie Truhlářové, která svůj majetek uchránila před znárodněním a v 80. letech ho odkázala pražské zoo.

Významný chovatel ptactva

Aktuální dárce Stanislav Rákos patřil mezi nejvýznamnější poválečné české chovatele vzácného ptactva. Od roku 1945 byl členem Klubu přátel exotického ptactva, jeden čas i jeho předsedou.

Mimo jiné choval i ptáky ze zemí bývalého Sovětského svazu. "Dnes se tyto exempláře v západní Evropě vyváží zlatem," řekl Aktuálně.cz předseda klubu Ladislav Žoha. Dodal, že Rákos se v poslední době soustředil na chov výstavních andulek.

Manželka Ludmila o významném daru pro pražskou zoologickou zahradu nechtěla příliš mluvit, protože - jak hned na počátku krátkého telefonického rozhovoru zdůraznila - si s manželem nikdy nepotrpěli na publicitu.

Uvedla, že dar pro zoo byl manželův nápad. "Bylo to jeho přání a já jsem ho respektovala," řekla Aktuálně.cz Ludmila Rákosová.

Byty pro zaměstnance zoo

Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek uvedl, že se mu Stanislav Rákos sám přihlásil a své rozhodnutí mu oznámil ještě před svou smrtí při osobní schůzce.

Bobek zdůraznil, že pro zoo a její další rozvoj jsou důležité všechny příspěvky i nefinanční pomoc, i ty od drobných dárců. Rákosovy nemovitosti a peníze jsou však mimořádné.

"Daru pana Rákose si nesmírně vážíme," konstatoval Bobek.

Pokud pražští radní dar schválí, uvažuje Bobek například o tom, že by domy od pana Rákose mohly časem posloužit pro bydlení zaměstnanců zahrady.

Cena Velkého Richarda a pamětní deska

Pražská zoo už Rákosovi udělila in memoriam tradiční cenu Velkého Richarda za výjimečný sponzorský počin. U plánovaného pavilonu velkých papoušků, který vyroste za Rákosovy miliony, instaluje zahrada jeho pamětní desku.

Soustavu prostorných, pro návštěvníky částečně průchozích voliér, obydlí například kakaduové palmoví, arové hyacintoví, nestoři kea nebo nejvzácnější ptačí obyvatelé zoo, zcela mimořádní arové Learovi. Nová expozice nahradí do dvou let lineární řadu voliér vedoucí od expozice pand červených k Velké voliéře dravců.

 

Právě se děje

Další zprávy